Oljeeldningen på ungdomslokalen Furulund byttes ut mot ekonomisk bergvärme

Furulundin nuorisotalo aurinkoisena kesäpäivänä.

 

Förutom uppvärmningen så har man på Furulund förnyat bland annat festsalens belysning med LED-lampor. Härnäst står förnyandet av källarvåningens fönster i tur.

För tre år sedan förändrades uppvärmningen av ungdomslokalen Furulund i Dragsfjärd på Kimitoön genomgripande. Den gamla oljeeldningen byttes ut mot bergvärme. Enligt Johan Fredriksson, ordförande för Dragsfjärds Ungdomsförening som äger Furulund, var projektet en utmaning för föreningen.

– Det här är stora projekt för oss. Vi var till exempel tvungna att helt montera ut den gamla enorma oljetanken ur källaren. Dessutom fick vi göra en asbestsanering. Då det är en gammal byggnad så stöter man ofta på överraskningar, och allt kan man inte förutse, säger Fredriksson som är inne på sitt andra år som ordförande.

Föreningen fick cirka 50 000 euro i projektstöd av Leadergruppen I Samma båt – Samassa veneessä, vars område det gäller. Enligt Fredriksson kunde man inte ha genomfört projektet utan de pengarna. Hela projektets budget var 91 000 euro.

– Sådana här projekt kräver mycket bakgrundsarbete och noggranna överväganden i förväg. De personer som då hade ansvaret skötte det verkligen bra.

Maalämpö-koneistoa kellaritilassa.
– Det här är stora projekt för oss, säger Fredriksson.

En reparation i taget

Huset Furulund är byggt i början av 1960-talet. Men föreningens anor sträcker sig ända till 1897, och på samma plats stod tidigare en byggnad från 1903. Eftersom det gäller ett hus som är över 60 år gammalt finns det naturligtvis en hel del att reparera. Enligt Fredriksson behöver såväl taket som köket förnyas, och också vaktmästarbostaden intill behöver reparationer.

Men mycket har också gjorts, förutom bergvärmeprojektet har man förnyat ventilationen och installerat LED-belysning i festsalen.

– I höst förnyar vi ännu fönstren i källarvåningen. Vi är också intresserade av att investera i solpaneler, berättar Fredriksson.

För att aktivera ungdomarna

Det är viktigt för föreningen att få Furulund i skick, för det ordnas program för alla åldersgrupper i lokalerna. Bland annat övar en dragspelsgrupp varje vecka i huset, det står vävstolar i källaren som Vuxeninstitutet använder, och ett par gånger om året ordnas det dans i huset.

I höst prövar man också på att ha bingo, och lokalen kan också hyras för privata fester.

Enligt Fredriksson ligger tyngdpunkten i föreningens verksamhet på att aktivera ungdomarna. Det är utmanande med ungdomsverksamhet på landsbygden, men föreningen ger inte upp.

– I höst ordnar vi till exempel tre träffar där skolungdomarna utan press på prestationer får pröva på olika idrottsliga sysslor, som yoga och orientering. Vi har också planerat disco och matlagningskurser. Vi försöker på olika sätt aktivera de unga.

Merimaisemaa puiden takana aurinkoisena kesäpäivänä.
Furulund ligger vid havet.

Leaderstöd kan fås för projekt kring förenings- och byahus

Enligt Minna Boström som är verksamhetsledare för I samma båt – Samassa veneessä lönar det sig att använda flera olika finansieringskällor för att hålla föreningsgårdar i skick, samt att planera reparationer och ändringar omsorgsfullt och på lång sikt. Tänkbara finansiärer är till exempel Finlands Hembygdsförbund, Svenska kulturfonden och Leadergrupperna. Hembygdsförbundet kan ge finansiering för reparationer, medan finansiering med Leadermedel alltid också skall ha en utvecklingsaspekt.

– Leaderfinansiering lämpar sig till exempel för energilösningar som solpaneler och bergvärme, eller anpassning av hus för nya användargrupper. Typiska utvecklingsmål vid Leaderfinansiering är till exempel att man kan bjuda på ny verksamhet efter projektet. Men Leaderfinansiering passar inte för enbart reparationer, säger Boström.

I strategin för Leadergruppen I samma båt – Samassa veneessä betonas nu bland annat tillgänglighet och frihet från hinder, säger hon. Gruppen ser gärna projekt som går ut på att förbättra belysning, digitalisering, displayer och informationstavlor, ramper och andra hjälpmedel samt möbler som passar olika målgrupper. Också förbättrad säkerhet kan vara ett utvecklingsmål.

– Vi hoppas att de som ansöker tar kontakt med oss genast i början av projektet, så att vi kan hjälpa till från början. Leaderfinansiering är som en bit i ett pussel: den passar perfekt in i vissa projekt, men inte alls i andra.

Förutom de stora projekten kan numera också små projekt få stöd. Projektbudgeten behöver inte mera vara över 10 000 euro, nu kan också projekt på 1 500–8 000 euro få stöd. De här miniprojekten syns inte ännu i ansökningssystemet, men förhoppningsvis kan man under höstens lopp öppna ansökningsslussen.

– I allmänhet får man ett stöd på 65 procent för allmännyttiga projekt. Om stödet stiger över 50 000 euro förhandlar vi med stödmottagaren om att möjligen sänka stödets procentuella andel. Som egen finansiering duger till exempel föreningens egna tillgångar, medel som man fått från privata sponsorer eller eget talkoarbete. För klimat- och miljöinvesteringar kan man nu få upp till 80 procent i stöd, berättar Boström.

På kontoret för I samma båt – Samassa veneessä är det framför allt verksamhetsledare Minna Boström som ger nya stödansökare råd. Man får kontakt med Minna på telefon 0400 718 913 eller per e-post på minna.bostrom(at)sameboat.fi. Leadergruppen i fråga har Pargas, Kimitoöns och Gustavs kommuner som sitt område. Du hittar Leadergruppen för ditt eget område här.

Haloo maaseutu! diskuterade tvåspråkig kommunikation och annat

 

Tema för vårt kommunikationsforum var tvåspråki kommunikation, samt samarbete mellan kommun och föreningar. Vi hörde också om hur landsbygdskommunikationen utformas.

Årets första kommunkationsforum inom Haloo maaseutu! hölls måndagen den 22 maj på Villa Lande i Kimitoön. Evenemanget inleddes med gemensamt morgonkaffe, efter det gick vi in på förmiddagens tema, hur man kommunicerar på två språk. På eftermiddagen
fortsatte forumet med en presentation om samarbete mellan kommun och föreningar, och efter det en om landsbygdskommunikationen.

Nainen pitää puheenvuoroa tietokoneen ääressä.
Nora Backlund.

Modigt på svenska

Den tvåspråkiga kommunikationen tog vi oss an först under ledning av Nora Backlund, specialsakkunnig på Svenska lantbrukssällskapens förbund. Hon beskrev hur kommunikationen kring Hållbarhetsveckan förverkligades. Evenemanget, som är öppet för alla, fokuserar på lokalt förankrad hållbar verksamhet och knyter ihop lokala evenemang som ansluter sig till temat.

Enligt Backlund kommunicerar man flytande på de båda inhemska språken kring evenemanget som har sina rötter i Österbotten och har ordnats sedan 2019.

– Till exempel: Om det finns svensk text i bilden som visas, så är texten under bilden åp finska, eller tvärtom, säger hon.

Enligt henne är det bra att reservera tid för att kommunicera på två språk, och det lönar sig att publicera på båda språken samtidigt.

– Det är lite tokigt om man publicerar först på svenska och sedan om en vecka på finska, säger hon.

Backlund rekommenderar också att man använder olika översättningstjänster som Word eller ChatGPT. Men de är inte ofelbara, så man skall alltid korrekturläsa översättningarna. Och hon uppmuntrar definitivt alla att också kommunicera på svenska, också om översättningen inte skulle vara perfekt.

Läs Nora Backlunds presentation som pdf här!

Nainen pitää puheenvuoroa suuren näytön edessä.
Cecilia Lundberg.

Med sikte på ett tvåspråkigt nätverk

Forumet gick vidare med den tvåspråkiga kommunikationen då Åbo Akademis utbildningsplanerare Cecilia Lundberg intog estraden. Hon närmade sig temat utifrån nätverket Habitability. Detta projekt har bland annat som mål att på gräsrotsnivå skapa ett nätverk av samfund kring vattendrag och skärgårdar.

Projektet sprider information och kunnande kring begreppet bobarhet. Det inkluderar en bobarhetsanalys: aktörer inom en skärgård, längs en kust eller vid ett vattendrag kan definiera, mäta och utveckla sin attraktivitet genom att se på olika delområden som platsens identitet, ekosystemen och människors välmående. I projektet ingår åtta workshops.

Läs Cecilia Lundbergs presentation som pdf här!

Nainen pitää puheenvuoroa korkean pöydän ääressä.
Jill Karlsson.

Samarbete mellan kommun och föreningar

Efter lunchen talade Kimitoöns kommuns föreningskoordinator Jill Karlsson om samarbetet mellan kommunen och föreningarna.

Hon berättade om sitt eget arbete som föreningskoordinator, om hur viktiga föreningarna är och om kommande evenemang. I juni ordnas till exempel ett Öppna byar-evenemang, och i augusti Höststarten, som inkluderar en föreningsmässa.

Karlsson berättade också om projektet Digiby, i vilket Kimitoön deltar som försökskommun tillsammans med Pargas stad. Projektet skall stärka kommuners förmåga att få nyinflyttade att stanna kvar och rota sig. Projektet siktar också på att öka kommuners attraktionskraft genom att berätta om sin egen och byarnas verksamhet.

Läs Jill Karlssons presentation som pdf här!

Nainen pitää puheenvuoroa korkean pöydän ääressä, tietokoneen edessä.
Susanne Mäkelä.

Två språk är en utmaning

Susanne Mäkelä, som är landsbygdsombud för Pemar landsbygdstjänster, berättade för forumets deltagare om hur landsbygdstjänsterna kommunicerar. Organisationen, som inledde sitt arbete 2013, har S:t Karins, Pemar, Sagu, Pargas och Kimitoön som sitt verksamhetsområde.

Den interna kommunikationen sköter man med Teams och Whatsapp. Organisationen ordnar också kurser och studiebesök för odlare. Enligt Mäkelä är det till exempel digitaliseringen, tvåspråkigheten och myndighetsspråket som är utmanande för kommunikationen.

Läs Susanne Mäkeläs presentation som pdf här!

Janica Vilen.

Nya vindar inom landsbygdskommunikationen

Kommunikationsforumets sista talare var landsbygdskommunikationskoordinator Janica Vilen från NTM-centralen i Egentliga Finland. Hon berättade om det senaste inom landsbygdskommunikation, hur den är organiserad och förverkligad. De nya koordinatorerna vid NTM-centralerna har i år just inlett sitt arbete, och de har till uppgift bland annat att producera informationsmaterial, att utforma samarbetet med berörda parter samt att ordna evenemang.

En egen informationskanal för Egentliga Finland är den nya portalen maaseutu.fi/sv/regionala-webbsidor/egentliga-finland/ (på finska) som vägleder den som söker bidrag. Portalen har information om olika stödformer, om tyngdpunktsområden inom landsbygdsutvecklingen och om lokala aktörer. Vilen påminde också om kommande evenemang, som lantbruksutställningen Okra i juli och Kyläareena (”byarenan”) som ordnas i Salo i månadsskiftet augusti-september.

Läs Janica Vilens hela presentation som pdf här!

Villa Landen rakennus Kemiönsaaressa.
Villa Lande.

Projektet Haloo maaseutu! ordnar sitt nästa kommunikationsforum på Kimitoön 22.5.2023

Viestintäfoorumi-teksti ruotsiksi oranssilla pohjalla.

 

Välkommen till Haloo maaseutus kommunikationsforum i auditoriet på Villa Lande i Kimito måndagen den 22 maj kl 10–15. Evenemanget är öppet för hela nätverket för landsbygdsutveckling i Egentliga Finland, för alla som utvecklar och verkar på landsbygden.

På förmiddagen ägnas forumet åt hur man informerar på två språk. Efter lunch hör vi om samarbetet mellan kommuner och föreningar samt om landsbygdskommunikation.

PROGRAM

 • 09:45 morgonkaffe
 • 10:00 evenemanget inleds
  • Öppningsanförande; Liisa Kallio, kommunikationskoordinator, projektet Haloo
   maaseutu!
  • Att kommunicera tvåspråkigt kring Hållbarhetsveckan; Nora Backlund
   specialsakkunnig på Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF.
  • Tvåspråkig kommunikation inom Habitabilitynätverket; Cecilia Lundberg,
   utbildningsplanerare, Åbo Akademi.
 • 11:45 lunch
 • 13:00 forumet fortsätter
  • Samarbete mellan kommun och föreningar, samt projektet Digikylät; Jill
   Karlsson, föreningskoordinator, Kimitoöns kommun.
  • Kommunikation inom landsbygdstjänsterna; Susanne Mäkelä,
   landsbygdsombudsman, Pemars landsbygdstjänster.
 • 14:00–14:15 kaffepaus
  • Nya vindar inom landsbygdskommunikationen; Janica Vilen,
   landsbygdskommunkationskoordinator, NTM-centralen i Egentliga Finland.
 • 15:00 avslutning

Anmäl dig via den här blanketten senast onsdagen 17.5.2023 kl 15! Man kan delta också på distans, länken får du genom att anmäla dig.

Kommunikationsforumet ordnas av Haloo maaseutu som är det gemensamma kommunikationsprojektet för Egentliga Finlands landsbygdsnätverk. Arrangören bjuder på kaffet men lunchen betalar deltagaren själv. Under evenemanget talas både svenska och
finska.

Haloo maaseutu-projektet ordnar med jämna mellanrum kommunikationsforum i Egentliga Finland. Fjolårets forum hölls i Nystad i december och i Lundo i mars.

Natureffect erbjuder miljövänliga turismtjänster i Skärgårdshavet – man kan även sova i ett svävande trädtält

Leijuva Tentsile-teltta ja henkilö avaamassa teltan alapinnassa sijaitsevaa ovea.
Bild: Teemu Saloriutta.

 

Naturturismföretaget Natureffect erbjuder mångsidiga turismtjänster i skärgårdsområdet. Gästerna kan bland annat sova i ett svävande Tentsile-trädtält och delta i guidade turer. Företagets prioritet är att erbjuda kunder oförglömliga men miljövänliga upplevelser.

I Skärgårdshavet kan man vandra på naturstigar eller paddla till havs på dagen, men på natten sover man lugnt mer än två meter över marknivån. Företaget Natureffect, grundat av Ville Laitinen 2018, erbjuder sina kunder boende i svävande trädtält och mångsidiga turismtjänster.

Laitinen är en naturguide, så det verkade naturligt att starta ett eget naturturismföretag. Han har händerna fulla av arbete, förutom att han också jobbar som verkställande direktör för Norpas rf, som bland annat organiserar en festival i Dalsbruk.

– Företagets verksamhet har ökat de senaste åren, vilket innebär att det finns mer arbete på det än jag kunde göra. I framtiden vill jag till exempel anställa lokala ungdomar i naturturism och miljöutbildning, säger Laitinen.

Under sitt första verksamhetsår fick företaget I samma båt – Samassa veneessä Leader-finansiering, som företagets första förvärv gjordes med. Dessutom kan Laitinen och andra entreprenörer i området utnyttja Leader-stödda turistmaterial och flera naturstigar i området.

Ville Laitinen osoittaa Pienelle Masuunijärvelle päin.
Laitinen pekar på Lilla Masunträsket, som spelade en avgörande roll med Stora Masunträsket i det faktum att Dalsbruk-fabriken en gång blev en fabrik. Sjön gav vattenkraft för stålproduktion.

Huvudprodukten är ett svävande tält

Dalsbruk är en av Natureffects fyra tältplatser. På sommaren sätter Laitinen vanligtvis upp några tält vid stranden av den stora Masunträsket, en tio minuters promenad från centrum.

– Landskapet är riktigt vackert, för de tältplatser jag väljer brukar ligga vid vattnet. Här i Dalsbruk står tält upp vid sjön, medan i Kasnäs och Rosala ligger tälten vid havet. Tältplatsen på Högsåra används bara i speciella situationer, säger Laitinen.

Tälten fästs i önskad höjd till tre träd som ligger minst fyra meter från varandra. Under tältet fäster Laitinen en andra nivå som fungerar som ett vardagsrum. Härifrån kan du också klättra in i tältet. Tälten är också helt vattentäta, vilket innebär att du kan sova i dem i alla väder.

– Även i kraftiga åskväder läcker tälten inte, säger Laitinen.

Ibland kan tältet också fästas i sitthöjd för kunder som inte kan klättra högt. I det här fallet kan ett svävande tält vara ett bättre alternativ än ett vanligt markmonterat tält. Ett svävande tält kan också ställas upp på ett ställe där ett vanligt tält inte kan placeras, eftersom terrängen inte behöver vara platt.

Kuvassa Tentsile-teltta ja alakerros puuhun kiinnitettyinä.
Att bo i ett svävande tält erbjuder nya upplevelser också för dem som redan känner till traditionellt tältboende. Bild: Teemu Saloriutta.

Cykeltrenden syns också i skärgården

I samband med boende hyr gäster ofta också cyklar från Laitinen. För närvarande finns endast traditionella cyklar tillgängliga, men i framtiden vill Laitinen utveckla sin verksamhet genom att skaffa elcyklar att hyra.

– Cykelturismen ökar hela tiden och Centraleuropas cykelmani syns redan i Finland. Elcyklar efterfrågas ofta, säger Laitinen.

Förutom att hyra cykel och utrustning inkluderar Natureffects tjänster även olika guidade turer. Det mest populära resmålet är Örö, som tillhör Skärgårdshavets nationalpark.

– Vi anordnar dagsutflykter och cykelturer till Örö. Det är möjligt för gästerna att hyra kanoter eller kajaker där genom partnerentreprenörer. I det här fallet kan kanotresor också anordnas, säger Laitinen.

Natureffect organiserar också aktiviteter för arbetsgrupper. Paketet inkluderar boende i svävande tält, måltider och olika aktiviteter som klättring eller vandring.

Ilmakuva saaristosta.
Natureffect erbjuder boende i fyra skärgårdsdestinationer: Dalsbruk, Rosala, Högsåra och Kasnäs.

Miljövänliga upplevelser

En av Natureffects tjänster är miljörådgivning. De talar bland annat om cirkulär ekonomi och återvinning i skolorna, och dessutom ger företaget miljörådgivning till andra företag och kommuner.

Miljövänlighet återspeglas också starkt i tjänster som Natureffect erbjuder. Tält och allt annat material som används i boendet anskaffas så hållbart och av så god kvalitet som möjligt.

– Vi försöker att vara så miljövänliga som möjligt. Vi köper inte engångsartiklar i någon form alls, betonar Laitinen.

Vandraren påminns alltid om sitt eget ansvar, vilket är en mycket viktig del av en hållbar naturturism. Laitinen har installerat sorteringskärl på tältplatserna så att kunderna kan återvinna sitt avfall.

Utöver miljöansvaret är det viktigt för företaget att erbjuda kunder oförglömliga upplevelser. Från början har ett av företagets huvudsakliga mål varit att göra människor medvetna om miljöansvaret genom upplevelser. När en person tillbringar tid ute i naturen, börjar hen vilja skydda naturen.

– När förhållandet till naturen fördjupas börjar människor vanligtvis bete sig mer miljövänligt, säger Laitinen.

I framtiden vill Laitinen inkludera till exempel måltider i sina tjänster. Han har också planerat att bygga en laavu och en eldstad på den mark han hyr av Kimitoö kommun, om kommunen ger tillstånd.

En person sitter i trädtält.
Det flytande tältet har också en nedre nivå, från vilken du kan klättra in i tältet. Bild: Teemu Saloriutta.

 

Text: Nina Maunuaho
Bilder: Nina Maunuaho & Teemu Saloriutta