Haloo maaseudun viestintäfoorumissa perehdyttiin muun muassa kaksikieliseen viestintään

 

Viestintäfoorumin teemoja olivat kaksikielinen viestintä sekä kunnan ja yhdistysten välinen yhteistyö. Tämän lisäksi tilaisuudessa kuultiin maaseutuviestinnän toteutuksesta.

Haloo maaseudun vuoden ensimmäistä viestintäfoorumia vietettiin maanantaina 22. toukokuuta Villa Landessa Kemiönsaaressa. Tilaisuus alkoi yhteisillä aamukahveilla, jonka jälkeen startattiin aamupäivän teemalla eli kaksikielisen viestinnän toteuttamisella. Iltapäivällä foorumi jatkui esityksellä kunnan ja yhdistysten välisestä yhteistyöstä, jonka jälkeen kuultiin maaseutuviestinnästä.

Nainen pitää puheenvuoroa tietokoneen ääressä.
Nora Backlund kertoi Kestävän kehityksen viikko -tapahtumaviikon kaksikielisen viestinnän toteutuksesta.

Rohkeasti ruotsiksi

Kaksikielisen viestinnän toteutukseen sukellettiin ensimmäisenä Svenska lantbrukssällskapensin erityisasiantuntija Nora Backlundin johdolla. Hän kertoi Kestävän kehityksen viikko -tapahtumaviikon viestinnän toteutuksesta. Kaikille avoin tapahtuma tuo esiin paikallislähtöistä kestävän kehityksen toimintaa ja kerää yhteen teemaan liittyviä paikallisia tilaisuuksia.

Backlundin mukaan vuodesta 2019 alkaen järjestetystä, Pohjanmaalta lähtöisin olevasta tapahtumasta viestitään sujuvasti molempia kotimaisia kieliä käyttäen.

– Jos esimerkiksi kuvassa näkyvä teksti on ruotsiksi, niin sitten kuvan alla oleva teksti on suomeksi tai toisinpäin, Backlund sanoo.

Hänen mukaansa kaksikielisen viestinnän toteuttamiseen on aina hyvä varata aikaa, ja julkaisut kannattaa tehdä yhtäaikaisesti molemmilla kielillä.

– On hieman hassua, jos ensiksi julkaisee ruotsiksi ja viikon kuluttua saman suomeksi, hän perustelee.

Backlund suosittelee myös käyttämään erilaisia käännöspalveluja kuten Wordia tai Chat GPT:tä. Ne eivät kuitenkaan ole aukottomia, joten käännökset on aina oikoluettava. Lopuksi hän rohkaisee kaikkia viestimään myös ruotsiksi, vaikka käännös ei olisikaan täydellinen.

Katso Nora Backlundin esitys PDF-muodossa täältä!

Nainen pitää puheenvuoroa suuren näytön edessä.
Cecilia Lundberg vei foorumin yleisön Habitability-verkoston maailmaan.

Tavoitteena kaksikielinen verkosto

Tilaisuus jatkui kaksikielisen viestinnän parissa, kun estradille astui seuraavaksi Åbo Akademin koulutussuunnittelija Cecilia Lundberg. Hän perehtyi teemaan Habitability-verkoston näkökulmasta. Kyseisen hankkeen tavoitteena on muun muassa luoda kaksikielinen, maanlaajuinen, ruohonjuuritason saaristo- ja vesistöyhteisöjen verkosto.

Hanke levittää tietoa ja osaamista asuttavuuden käsitteestä, johon kuuluu asuttavuusanalyysi: siinä saari tai saaristo-, rannikko- tai vesistöalue määrittelee, mittaa ja kehittää vetovoimaisuuttaan tarkastelemalla eri osa-alueita kuten paikan identiteettiä, hyvinvoivia ihmisiä ja ekosysteemejä. Hankkeeseen kuuluu myös kahdeksan työpajaa.

Katso Cecilia Lundbergin esitys PDF-muodossa täältä!

Nainen pitää puheenvuoroa korkean pöydän ääressä.
Yhdistyskoordinaattori Jill Karlsson kertoi työstään Kemiönsaaren kunnassa.

Yhteistyötä kunnan ja yhdistysten välille

Lounaan jälkeen Kemiönsaaren kunnan yhdistyskoordinaattori Jill Karlsson piti puheenvuoron kunnan ja yhdistysten välisestä yhteistyöstä.

Hän kertoi omasta työstään yhdistyskoordinaattorina, yhdistysten tärkeydestä ja tulevista tilaisuuksista. Esimerkiksi kesäkuussa he järjestävät Avoimet ovet -päivän ja elokuussa Syysstartin, johon kuuluu myös yhdistysmessut.

Lisäksi Karlsson kertoi Digikylät-hankkeesta, jossa Kemiönsaari on mukana pilottikuntana yhdessä Paraisten kaupungin kanssa. Hankkeen avulla edistetään kuntien pitovoimaa eli autetaan ihmisiä juurtumaan paremmin uuteen asuinpaikkaan. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä kuntien vetovoimaa kertomalla niiden ja kylien toiminnasta.

Katso Jill Karlssonin esitys PDF-muodossa täältä!

Nainen pitää puheenvuoroa korkean pöydän ääressä, tietokoneen edessä.
Maaseutuasiamies Susanne Mäkelä kertoi Paimion maaseutupalvelujen viestinnästä.

Viestinnän haasteena kaksikielisyys

Paimion maaseutupalvelujen maaseutuasiamies Susanne Mäkelä kertoi foorumin osallistujille maaseutupalvelujen viestinnästä. Vuonna 2013 työnsä aloittaneen organisaation toiminta-alueeseen kuuluu Kaarina, Paimio, Sauvo, Parainen ja Kemiönsaari. 

Sisäistä viestintää he toteuttavat Teamsin ja Whatsapp-sovelluksen avulla. Organisaatio järjestää myös koulutuksia ja opintomatkoja viljelijöille. Haasteita viestintään tuovat esimerkiksi digitalisaatio, kaksikielisyys ja viranomaiskieli.

Katso Susanne Mäkelän esitys PDF-muodossa täältä!

Mustaan pukeutunut nainen pitää diaesitystä kokoustilassa.
Maaseutuviestinnän koordinaattori Janica Vilen piti puheenvuoron ajankohtaisista asioista maaseutuviestinnässä.

Maaseutuviestinnän uudet tuulet

Viimeisen puheenvuoron viestintäfoorumissa piti maaseutuviestinnän koordinaattori Janica Vilen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Hän kertoi maaseutuviestinnän ajankohtaisimmista uutisista, sen toteuttamisesta ja organisoitumisesta. ELY-keskuksien uudet maaseutuviestinnän koordinaattorit ovat juuri aloittaneet työnsä tänä vuonna, ja heidän tehtäviinsä kuuluu muun muassa viestintämateriaalien tuottaminen, sidosryhmäyhteistyön konseptointi sekä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen.

Varsinais-Suomen omiin viestintäkanaviin kuuluu esimerkiksi tuore maaseutu.fi/varsinais-suomi -sivusto, joka on suunnattu tuenhakijoille. Sivustolla on tietoa tukimuodoista, maakunnan maaseudun kehittämisen painopisteistä ja paikallisista toimijoista. Lisäksi Vilen muistutti tulevista tapahtumista kuten Okra-maatalousnäyttelystä heinäkuussa ja elo-syyskuun vaihteessa Salossa järjestettävästä Kyläareenasta.

Katso Janica Vilenin koko esitys PDF-muodossa täältä!

Villa Landen rakennus Kemiönsaaressa.
Viestintäfoorumi pidettiin Kemiönsaaren Villa Landessa.

Haloo maaseutu! diskuterade tvåspråkig kommunikation och annat

 

Tema för vårt kommunikationsforum var tvåspråki kommunikation, samt samarbete mellan kommun och föreningar. Vi hörde också om hur landsbygdskommunikationen utformas.

Årets första kommunkationsforum inom Haloo maaseutu! hölls måndagen den 22 maj på Villa Lande i Kimitoön. Evenemanget inleddes med gemensamt morgonkaffe, efter det gick vi in på förmiddagens tema, hur man kommunicerar på två språk. På eftermiddagen
fortsatte forumet med en presentation om samarbete mellan kommun och föreningar, och efter det en om landsbygdskommunikationen.

Nainen pitää puheenvuoroa tietokoneen ääressä.
Nora Backlund.

Modigt på svenska

Den tvåspråkiga kommunikationen tog vi oss an först under ledning av Nora Backlund, specialsakkunnig på Svenska lantbrukssällskapens förbund. Hon beskrev hur kommunikationen kring Hållbarhetsveckan förverkligades. Evenemanget, som är öppet för alla, fokuserar på lokalt förankrad hållbar verksamhet och knyter ihop lokala evenemang som ansluter sig till temat.

Enligt Backlund kommunicerar man flytande på de båda inhemska språken kring evenemanget som har sina rötter i Österbotten och har ordnats sedan 2019.

– Till exempel: Om det finns svensk text i bilden som visas, så är texten under bilden åp finska, eller tvärtom, säger hon.

Enligt henne är det bra att reservera tid för att kommunicera på två språk, och det lönar sig att publicera på båda språken samtidigt.

– Det är lite tokigt om man publicerar först på svenska och sedan om en vecka på finska, säger hon.

Backlund rekommenderar också att man använder olika översättningstjänster som Word eller ChatGPT. Men de är inte ofelbara, så man skall alltid korrekturläsa översättningarna. Och hon uppmuntrar definitivt alla att också kommunicera på svenska, också om översättningen inte skulle vara perfekt.

Läs Nora Backlunds presentation som pdf här!

Nainen pitää puheenvuoroa suuren näytön edessä.
Cecilia Lundberg.

Med sikte på ett tvåspråkigt nätverk

Forumet gick vidare med den tvåspråkiga kommunikationen då Åbo Akademis utbildningsplanerare Cecilia Lundberg intog estraden. Hon närmade sig temat utifrån nätverket Habitability. Detta projekt har bland annat som mål att på gräsrotsnivå skapa ett nätverk av samfund kring vattendrag och skärgårdar.

Projektet sprider information och kunnande kring begreppet bobarhet. Det inkluderar en bobarhetsanalys: aktörer inom en skärgård, längs en kust eller vid ett vattendrag kan definiera, mäta och utveckla sin attraktivitet genom att se på olika delområden som platsens identitet, ekosystemen och människors välmående. I projektet ingår åtta workshops.

Läs Cecilia Lundbergs presentation som pdf här!

Nainen pitää puheenvuoroa korkean pöydän ääressä.
Jill Karlsson.

Samarbete mellan kommun och föreningar

Efter lunchen talade Kimitoöns kommuns föreningskoordinator Jill Karlsson om samarbetet mellan kommunen och föreningarna.

Hon berättade om sitt eget arbete som föreningskoordinator, om hur viktiga föreningarna är och om kommande evenemang. I juni ordnas till exempel ett Öppna byar-evenemang, och i augusti Höststarten, som inkluderar en föreningsmässa.

Karlsson berättade också om projektet Digiby, i vilket Kimitoön deltar som försökskommun tillsammans med Pargas stad. Projektet skall stärka kommuners förmåga att få nyinflyttade att stanna kvar och rota sig. Projektet siktar också på att öka kommuners attraktionskraft genom att berätta om sin egen och byarnas verksamhet.

Läs Jill Karlssons presentation som pdf här!

Nainen pitää puheenvuoroa korkean pöydän ääressä, tietokoneen edessä.
Susanne Mäkelä.

Två språk är en utmaning

Susanne Mäkelä, som är landsbygdsombud för Pemar landsbygdstjänster, berättade för forumets deltagare om hur landsbygdstjänsterna kommunicerar. Organisationen, som inledde sitt arbete 2013, har S:t Karins, Pemar, Sagu, Pargas och Kimitoön som sitt verksamhetsområde.

Den interna kommunikationen sköter man med Teams och Whatsapp. Organisationen ordnar också kurser och studiebesök för odlare. Enligt Mäkelä är det till exempel digitaliseringen, tvåspråkigheten och myndighetsspråket som är utmanande för kommunikationen.

Läs Susanne Mäkeläs presentation som pdf här!

Janica Vilen.

Nya vindar inom landsbygdskommunikationen

Kommunikationsforumets sista talare var landsbygdskommunikationskoordinator Janica Vilen från NTM-centralen i Egentliga Finland. Hon berättade om det senaste inom landsbygdskommunikation, hur den är organiserad och förverkligad. De nya koordinatorerna vid NTM-centralerna har i år just inlett sitt arbete, och de har till uppgift bland annat att producera informationsmaterial, att utforma samarbetet med berörda parter samt att ordna evenemang.

En egen informationskanal för Egentliga Finland är den nya portalen maaseutu.fi/sv/regionala-webbsidor/egentliga-finland/ (på finska) som vägleder den som söker bidrag. Portalen har information om olika stödformer, om tyngdpunktsområden inom landsbygdsutvecklingen och om lokala aktörer. Vilen påminde också om kommande evenemang, som lantbruksutställningen Okra i juli och Kyläareena (”byarenan”) som ordnas i Salo i månadsskiftet augusti-september.

Läs Janica Vilens hela presentation som pdf här!

Villa Landen rakennus Kemiönsaaressa.
Villa Lande.

Seuraava Haloo maaseutu! -hankkeen viestintäfoorumi järjestetään Kemiönsaaressa 22.5.

Viestintäfoorumista kertova kuva, jossa on Haloo maaseutu -hankkeen logo.

 

Tervetuloa mukaan Haloo maaseudun viestintäfoorumiin Villa Landen auditorioon Kemiönsaareen maanantaina 22.5. klo 1015. Tilaisuus on avoin koko Varsinais-Suomen maaseutuverkostolle, eli kaikille maaseudun kehittäjille ja toimijoille.

Aamupäivän aikana tilaisuudessa perehdytään kaksikielisen viestinnän toteuttamiseen. Lounaan jälkeen foorumissa kuullaan kuntien ja yhdistysten välisestä yhteistyöstä ja maaseutuviestinnästä.

OHJELMA

 • Klo 9.45 aamukahvit
 • Klo 10 tilaisuus alkaa
  • Avaussanat: Liisa Kallio, viestintäkoordinaattori, Haloo maaseutu! -hanke
  • Kestävän kehityksen viikko -tapahtumaviikon kaksikielinen viestintä, Nora Backlund, erityisasiantuntija, Svenska lantbrukssällskapens förbund
  • Kaksikielinen viestintä Habitability-verkostossa, Cecilia Lundberg, koulutussuunnittelija, Åbo Akademi
 • Klo 11.45 lounas
 • Klo 13 tilaisuus jatkuu
  • Kunnan ja yhdistysten välinen yhteistyö ja Digikylät-hanke, Jill Karlsson, yhdistyskoordinaattori, Kemiönsaaren kunta
  • Maaseutupalvelujen viestintä, Susanne Mäkelä, maaseutuasiamies, Paimion maaseutupalvelut
 • Klo 14–14.15 kahvitauko
  • Uudet tuulet maaseutuviestinnässä, Janica Vilen, maaseutuviestinnän koordinaattori, Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Klo 15 tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen tähän tapahtumaan on päättynyt.

Viestintäfoorumin järjestää Varsinais-Suomen maaseutuverkoston yhteinen viestintähanke Haloo maaseutu. Järjestäjä tarjoaa kahvituksen tilaisuudessa, mutta lounas on omakustanteinen. Tilaisuudessa puhutaan niin suomea kuin ruotsia.

Haloo maaseutu! -hanke järjestää viestintäfoorumeja ajoittain Varsinais-Suomessa. Viime vuonna foorumit pidettiin Uudessakaupungissa joulukuussa ja Liedossa maaliskuussa.

Du hittar information på svenska här.