Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus tarjoaa maatiloille ja maaseutuyrittäjille rahoitus- ja kehittämispalveluita. Toiminnan tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen ja maaseudun elinkeinojen edistäminen.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on käytettävissä 46 miljoonaa euroa kaudelle 2014–2020. Tavoitteena on koko ohjelmakauden 2014–2020 aikana käyttää myöntövaltuudesta 2/3 yrityshankkeiden ja 1/3 kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Varsinais-Suomen maaseudun 2014–2020 kehittämissuunnitelmassa korostuu maaseudun elinkeinojen kilpailukyvyn parantaminen. Maaseutuohjelmasta tuetaan maaseudun elinkeinojen vahvistumista ja uudistumista sekä maaseudun pienyritysten perustamista, kasvua ja kehittämistä.

Alueellisen maaseutuohjelman tärkeimmät painopisteet vuosille 2014–2020:

 1. Maa- ja puutarhatalous
 2. Elintarvikejalostus
 3. Metsäketju / puuntuotanto, bioenergia ja metsien tarjoamat ympäristöpalvelut
 4. Monipuolinen maaseutuyrittäjyys
 5. Kestävien rakenteiden maaseutu

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hanke- ja yritystukien valintajaksot vuodelle 2020–2021

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku on jatkuva, mutta tukihakemukset, jotka koskevat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoituskiintiöstä myönnettävää tukea, ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajakso merkitsee tässä päätöksessä samaa kuin tukijakso maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 34 §:n 1. momentissa.

Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja Maaseudun kehittämisohjelmien hallintolain (27/2014:10 §) sekä Valtioneuvoston maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun asetuksen (1174/2014) perusteella Varsinais-Suomen ELY-keskus päättää Maaseuturahaston hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2020-2021 seuraavasti:

Yritystukien valintajaksot

 • 1.11.2019 – 31.1.2020
 • 1.2. – 30.4.2020
 • 1.5. – 31.7.2020
 • 1.8. – 31.10.2020
 • 1.11.2020 – 28.2.2021 (Huom! Tämän jakson rahoitustuki myönnetään pääsääntöisesti ns. siirtymäkauden varoista tai mahdollisesti myös ns. elvytysvaroista. Em. myöntövaroja saataneen käyttöön 1.4.2021 alkaen. Ruokavirasto antaa tarkempaa tietoa hakemusten käsittelyaikataulusta ja myöntövaroista myöhemmin.)

Hanketukien valintajaksot

 • 1.11.2019 – 31.3.2020
 • 1.4. – 31.10.2020 jaksolle ei käytettävissä hankerahoitusta
 • 1.11.2020 – 28.2.2021 (Huom! Tämän jakson rahoitustuki myönnetään pääsääntöisesti ns. siirtymäkauden varoista tai mahdollisesti myös ns. elvytysvaroista. Em. myöntövaroja saataneen käyttöön 1.4.2021 alkaen. Ruokavirasto antaa tarkempaa tietoa hakemusten käsittelyaikataulusta ja myöntövaroista myöhemmin.)

Jos valintajakso päättyy viikonloppuna tai pyhäpäivänä, virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23:59.

Vuoden 2021 tulevista valintajaksoista ilmoitetaan ensi vuonna erikseen.

Kunkin valintajakson hankkeita käsiteltäessä sovelletaan Maa- ja metsätalousministeriön 4.3.2015 sekä 19.6.2017 vahvistamia valintaperusteita (MMM:n päätökset 421/441/2015 ja
1170/04.04.01.02/2017 sekä komissiossa 29.2.2016 hyväksytty ohjelmanmuutos).

Voit lukea lisää Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja maaseudun kehittämisestä Varsinais-Suomessa TÄSTÄ.

Jaa juttu somessa!