Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus tarjoaa maatiloille ja maaseutuyrittäjille rahoitus- ja kehittämispalveluita. Toiminnan tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen ja maaseudun elinkeinojen edistäminen.

Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmassa korostuu maaseudun elinkeinojen kilpailukyvyn parantaminen. Maaseutuohjelmasta tuetaan maaseudun elinkeinojen vahvistumista ja uudistumista sekä maaseudun pienyritysten perustamista, kasvua ja kehittämistä.

Alueellisen maaseutuohjelman tärkeimmät painopisteet

  1. Maa- ja puutarhatalous
  2. Elintarvikejalostus
  3. Metsäketju / puuntuotanto, bioenergia ja metsien tarjoamat ympäristöpalvelut
  4. Monipuolinen maaseutuyrittäjyys
  5. Kestävien rakenteiden maaseutu

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku on jatkuva, mutta tukihakemukset, jotka koskevat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoituskiintiöstä myönnettävää tukea, ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajakso merkitsee tässä päätöksessä samaa kuin tukijakso maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 34 §:n 1. momentissa.

Yritystukien valintajaksot vuonna 2022 

• 1.11.2021–31.1.2022
• 1.2.–30.4.2022
• 1.5.–31.7.2022
• 1.8.–30.9.2022

Hanketukien valintajaksot vuonna 2022 

• 1.10.2021–31.1.2022
• 1.2.–30.4.2022
• 1.5.–30.9.2022

Jos valintajakso päättyy viikonloppuna tai pyhäpäivänä, virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23:59.

Määrärahat

Tavoitteena on siirtymäkauden 2021–2022 aikana käyttää myöntövaltuudesta 2/3 yrityshankkeiden ja 1/3 kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Osa siirtymäkaudella myönnettävästä hanke- ja yritystuesta saattaa olla mahdollista myöntää ns. elvytysvaroista.

Kunkin valintajakson hankkeita käsiteltäessä sovelletaan Maa- ja metsätalousministeriön 4.3.2015 sekä 19.6.2017 vahvistamia valintaperusteita (MMM:n päätökset 421/441/2015 ja 1170/04.04.01.02/2017 sekä komissiossa 29.2.2016 hyväksytty ohjelmanmuutos).

Voit lukea lisää Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja maaseudun kehittämisestä Varsinais-Suomessa TÄSTÄ.

Yhteystiedot

 

Tuen myöntäminen (hanketuet)

Jarmo Lamminen, maaseutukoordinaattori, puh. 0295 022 596

 

Tuen myöntäminen (yritystuet)

Sirkka Rantala, yritysasiantuntija, puh. 0295 022 742

Mia Vienne, yritysasiantuntija, puh. 0295 022 756

Markku Alm, yritys- ja energia-asiantuntija, puh. 0295 022 542

 

Tuen maksaminen (hanketuet)

Stina Abrahamsson, maksatusasiantuntija, puh. 0295 022 698

Heli Raitamäki, maksatusasiantuntija, puh. 0295 022 739

Terhi Iso-Ilomäki, maksatusasiantuntija, puh. 0295 022 043

 

Tuen maksaminen (yritystuet)

Tapani Tenhunen, maksatusasiantuntija, puh. 0295 022 752

Hanna Esch, maksatusasiantuntija, puh. 0295 023 060

Mikko Pyhäranta, maksatusasiantuntija, puh. 0295 023 039

 

Sähköpostit muodossa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Jaa juttu somessa!