Varsinais-Suomen maaseutua kehittävät myös seuraavat toimijat:


proagria-lansi-suomi

ProAgria Länsi-Suomi

ProAgria Länsi-Suomi on maatila- ja maaseutuyrittäjiä palveleva asiantuntijaorganisaatio. Toimimme Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta. Kehitämme länsisuomalaista maataloutta ja maaseutua vahvalla kokemuksella ja uudistavalla otteella. Vahvuutenamme on valtakunnallinen ProAgrioiden verkosto ja tiivis yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Kehityshankkeet ovat tärkeä osa toimintaamme. Johtamalla aikaa -hankkeessa keskeinen toiminta perustuu pienryhmissä tapahtuvaan benchmarking -toimintaan sekä viljelijöiden koulutukseen. Vähähiilinen maaseutu -hankkeessa välitämme uusiutuvan energian tuotannon ja käytön uusinta tietoa. Maaseutumatkailun tiedonvälityshanke kehittää matkailuelinkeinoa tukien matkailun alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä.

Palvelutoimistot

PORI: Itsenäisyydenkatu 35 A, 28130 Pori
TURKU: Vahdontie 91, 20320 Turku


Varsinais-Suomen Kylät ry Egentliga Finlands Byar rf

Varsinais-Suomen Kylät ry on maakunnan kylätoiminnan kattojärjestö.
Toimimme maakunnan kylä- ja asukastoiminnan asiantuntijana, yhteisten
etujen valvojana ja sekä kyläyhdistysten ja niiden toimintaa lähellä
olevien järjestöjen yhteistyötahona.
Yhdistys edistää Varsinais-Suomen maaseudun ja saariston asukas- ja
yhdistystoimintaa sekä kehittää yhteistyötä toiminta-alueen päättäjien
ja viranomaisten kanssa. Tarkoituksena on säilyttää Varsinais-Suomen
maaseutu ja saaristo elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun
kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa.
Palveluitamme ovat:
•     kylien yhdistysten avustaminen ja neuvonta
•     alueella tarvittavan koulutuksen järjestäminen
•     ajankohtaisista asioista tiedottaminen
•     kylärekisterin ja muun tietoaineiston ylläpitäminen
Tauno Linkoranta
Kyläasiamies
044-303 9990
tauno.linkoranta@vskylat.fi
Vahdontie 91
20320 TURKU

mtk

MTK-Varsinais-Suomi

MTK-Varsinais-Suomi on maatalouden ja maaseudun elinkeinojen edunvalvoja, jolla on maakunnassa 13 500 jäsentä, paikallisia MTK-yhdistyksiä on 49. MTK-Varsinais-Suomi toimii alueella aktiivisesti elinkeinopolitiikassa, tiedonvälityksessä ja jäsenten toimeentulon vahvistamisessa monin eri tavoin. Tiedonvälitys jäsenkunnalle elinkeinoja koskettavista asioista sekä yleisen talousosaamisen parantaminen huolehditaan osin hankkeiden avulla. Tuottajaliitto hallinnoi tälläkin hetkellä Menestyvä  Maatilayritys -hanketta.

Hintsantie 3, 21200 Raisio

Puhelin 020 413 3580


vsl_logo_vaaka_uusi

Varsinais-Suomen liitto

Kehitämme merellisestä Varsinais-Suomesta aluetta, jossa elämisen laatu on parasta. Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella. Varsinais-Suomen liitto ohjaa alueen toimijoita kohti maakunnan yhteisesti sovittuja päämääriä ja kokonaisetua, demokraattiseen päätöksentekoon tukeutuen. Varsinais-Suomen liitto on aluekehitysviranomainen sekä suunnittelu- ja edunvalvontaorganisaatio. Maakunnan liittoon kuuluu maakunnan 27 kuntaa. Päätösvaltaa käyttävät maakuntavaltuusto ja -hallitus.

Linnankatu 52 B, 20100 Turku

Jaa juttu somessa!