Haloo maaseutu! diskuterade tvåspråkig kommunikation och annat

 

Tema för vårt kommunikationsforum var tvåspråki kommunikation, samt samarbete mellan kommun och föreningar. Vi hörde också om hur landsbygdskommunikationen utformas.

Årets första kommunkationsforum inom Haloo maaseutu! hölls måndagen den 22 maj på Villa Lande i Kimitoön. Evenemanget inleddes med gemensamt morgonkaffe, efter det gick vi in på förmiddagens tema, hur man kommunicerar på två språk. På eftermiddagen
fortsatte forumet med en presentation om samarbete mellan kommun och föreningar, och efter det en om landsbygdskommunikationen.

Nainen pitää puheenvuoroa tietokoneen ääressä.
Nora Backlund.

Modigt på svenska

Den tvåspråkiga kommunikationen tog vi oss an först under ledning av Nora Backlund, specialsakkunnig på Svenska lantbrukssällskapens förbund. Hon beskrev hur kommunikationen kring Hållbarhetsveckan förverkligades. Evenemanget, som är öppet för alla, fokuserar på lokalt förankrad hållbar verksamhet och knyter ihop lokala evenemang som ansluter sig till temat.

Enligt Backlund kommunicerar man flytande på de båda inhemska språken kring evenemanget som har sina rötter i Österbotten och har ordnats sedan 2019.

– Till exempel: Om det finns svensk text i bilden som visas, så är texten under bilden åp finska, eller tvärtom, säger hon.

Enligt henne är det bra att reservera tid för att kommunicera på två språk, och det lönar sig att publicera på båda språken samtidigt.

– Det är lite tokigt om man publicerar först på svenska och sedan om en vecka på finska, säger hon.

Backlund rekommenderar också att man använder olika översättningstjänster som Word eller ChatGPT. Men de är inte ofelbara, så man skall alltid korrekturläsa översättningarna. Och hon uppmuntrar definitivt alla att också kommunicera på svenska, också om översättningen inte skulle vara perfekt.

Läs Nora Backlunds presentation som pdf här!

Nainen pitää puheenvuoroa suuren näytön edessä.
Cecilia Lundberg.

Med sikte på ett tvåspråkigt nätverk

Forumet gick vidare med den tvåspråkiga kommunikationen då Åbo Akademis utbildningsplanerare Cecilia Lundberg intog estraden. Hon närmade sig temat utifrån nätverket Habitability. Detta projekt har bland annat som mål att på gräsrotsnivå skapa ett nätverk av samfund kring vattendrag och skärgårdar.

Projektet sprider information och kunnande kring begreppet bobarhet. Det inkluderar en bobarhetsanalys: aktörer inom en skärgård, längs en kust eller vid ett vattendrag kan definiera, mäta och utveckla sin attraktivitet genom att se på olika delområden som platsens identitet, ekosystemen och människors välmående. I projektet ingår åtta workshops.

Läs Cecilia Lundbergs presentation som pdf här!

Nainen pitää puheenvuoroa korkean pöydän ääressä.
Jill Karlsson.

Samarbete mellan kommun och föreningar

Efter lunchen talade Kimitoöns kommuns föreningskoordinator Jill Karlsson om samarbetet mellan kommunen och föreningarna.

Hon berättade om sitt eget arbete som föreningskoordinator, om hur viktiga föreningarna är och om kommande evenemang. I juni ordnas till exempel ett Öppna byar-evenemang, och i augusti Höststarten, som inkluderar en föreningsmässa.

Karlsson berättade också om projektet Digiby, i vilket Kimitoön deltar som försökskommun tillsammans med Pargas stad. Projektet skall stärka kommuners förmåga att få nyinflyttade att stanna kvar och rota sig. Projektet siktar också på att öka kommuners attraktionskraft genom att berätta om sin egen och byarnas verksamhet.

Läs Jill Karlssons presentation som pdf här!

Nainen pitää puheenvuoroa korkean pöydän ääressä, tietokoneen edessä.
Susanne Mäkelä.

Två språk är en utmaning

Susanne Mäkelä, som är landsbygdsombud för Pemar landsbygdstjänster, berättade för forumets deltagare om hur landsbygdstjänsterna kommunicerar. Organisationen, som inledde sitt arbete 2013, har S:t Karins, Pemar, Sagu, Pargas och Kimitoön som sitt verksamhetsområde.

Den interna kommunikationen sköter man med Teams och Whatsapp. Organisationen ordnar också kurser och studiebesök för odlare. Enligt Mäkelä är det till exempel digitaliseringen, tvåspråkigheten och myndighetsspråket som är utmanande för kommunikationen.

Läs Susanne Mäkeläs presentation som pdf här!

Janica Vilen.

Nya vindar inom landsbygdskommunikationen

Kommunikationsforumets sista talare var landsbygdskommunikationskoordinator Janica Vilen från NTM-centralen i Egentliga Finland. Hon berättade om det senaste inom landsbygdskommunikation, hur den är organiserad och förverkligad. De nya koordinatorerna vid NTM-centralerna har i år just inlett sitt arbete, och de har till uppgift bland annat att producera informationsmaterial, att utforma samarbetet med berörda parter samt att ordna evenemang.

En egen informationskanal för Egentliga Finland är den nya portalen maaseutu.fi/sv/regionala-webbsidor/egentliga-finland/ (på finska) som vägleder den som söker bidrag. Portalen har information om olika stödformer, om tyngdpunktsområden inom landsbygdsutvecklingen och om lokala aktörer. Vilen påminde också om kommande evenemang, som lantbruksutställningen Okra i juli och Kyläareena (”byarenan”) som ordnas i Salo i månadsskiftet augusti-september.

Läs Janica Vilens hela presentation som pdf här!

Villa Landen rakennus Kemiönsaaressa.
Villa Lande.

Projektet Haloo maaseutu! ordnar sitt nästa kommunikationsforum på Kimitoön 22.5.2023

Viestintäfoorumi-teksti ruotsiksi oranssilla pohjalla.

 

Välkommen till Haloo maaseutus kommunikationsforum i auditoriet på Villa Lande i Kimito måndagen den 22 maj kl 10–15. Evenemanget är öppet för hela nätverket för landsbygdsutveckling i Egentliga Finland, för alla som utvecklar och verkar på landsbygden.

På förmiddagen ägnas forumet åt hur man informerar på två språk. Efter lunch hör vi om samarbetet mellan kommuner och föreningar samt om landsbygdskommunikation.

PROGRAM

 • 09:45 morgonkaffe
 • 10:00 evenemanget inleds
  • Öppningsanförande; Liisa Kallio, kommunikationskoordinator, projektet Haloo
   maaseutu!
  • Att kommunicera tvåspråkigt kring Hållbarhetsveckan; Nora Backlund
   specialsakkunnig på Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF.
  • Tvåspråkig kommunikation inom Habitabilitynätverket; Cecilia Lundberg,
   utbildningsplanerare, Åbo Akademi.
 • 11:45 lunch
 • 13:00 forumet fortsätter
  • Samarbete mellan kommun och föreningar, samt projektet Digikylät; Jill
   Karlsson, föreningskoordinator, Kimitoöns kommun.
  • Kommunikation inom landsbygdstjänsterna; Susanne Mäkelä,
   landsbygdsombudsman, Pemars landsbygdstjänster.
 • 14:00–14:15 kaffepaus
  • Nya vindar inom landsbygdskommunikationen; Janica Vilen,
   landsbygdskommunkationskoordinator, NTM-centralen i Egentliga Finland.
 • 15:00 avslutning

Anmäl dig via den här blanketten senast onsdagen 17.5.2023 kl 15! Man kan delta också på distans, länken får du genom att anmäla dig.

Kommunikationsforumet ordnas av Haloo maaseutu som är det gemensamma kommunikationsprojektet för Egentliga Finlands landsbygdsnätverk. Arrangören bjuder på kaffet men lunchen betalar deltagaren själv. Under evenemanget talas både svenska och
finska.

Haloo maaseutu-projektet ordnar med jämna mellanrum kommunikationsforum i Egentliga Finland. Fjolårets forum hölls i Nystad i december och i Lundo i mars.