Hanketuen hakeminen

Hankkeen valmistelu

Hankkeen valmistelu lähtee aina tarpeesta. Tarve voi olla toimintojen kehittämistä, toimijoiden aktivointia, yhteisen tilan kunnostamista ja uusien asioiden oppimista. Maaseudun hankkeiden valmistelu kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä oman alueen Leader-toimintaryhmään tai ELY-keskukseen.

Mitä hakijalta vaaditaan?

Hakija vastaa hankkeesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hakijalla on siksi oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä osaaminen hankkeen toteuttamiseen. Jos tuen saaja ei itse toteuta hanketta, vastaava osaaminen on oltava toteuttajalla. Hakijalla tulee olla mahdollisuus seurata hanketta ja puuttua sen toteuttamiseen silloinkin, kun toteutus on sopimusjärjestelyin siirretty hakijaorganisaation ulkopuolelle.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on toiminnan tärkeimpiä asiakirjoja, joten se kannattaa lattia huolella. Suunnitelmassa esitetään mm. lähtötilanne ja toimenpiteet sekä tavoitteet, joihin toimenpiteillä pyritään.

Hyväksyttyä hankesuunnitelmaa tulee noudattaa. Käytännössä asiat eivät kuitenkaan aina etene, kuten etukäteen on suunniteltu. Suunnitelmaan voi tehdä muutoksia, mutta ne on perusteltava ja hyväksytettävä rahoittajalla. Mikäli hankkeella on ohjausryhmä, tulee sen käsitellä muutoshakemus.

Jos hanke toteutetaan useamman kuin yhden ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän alueella, hakemus on toimitettava sille ELY-keskukselle tai Leader-ryhmälle, jonka toimialueella hanke on tarkoitus pääosin toteuttaa.

Jaa juttu somessa!