Projekt för utveckling av landsbygden

Med hjälp av landsbygdens projektstöd gör man landsbygden till en bättre plats att bo, leva och driva företag. Har du en idé för att öka trivseln i din egen region?

Landsbygdsfonden kan komma till hjälp om du exempelvis vill öka hobbymöjligheterna på området eller rusta upp ett kultur- eller naturobjekt. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekten gör det bland annat möjligt att ordna utbildning för landsbygdens invånare och företag eller att presentera nya produktionsmetoder.

Ansökan om finansiering görs elektroniskt i Hyrrä-tjänsten. Det lönar sig emellertid att börja med att ta kontakt med den egna regionens NTM-central eller Leader-grupp.

Här kan du läsa exemplar om föreningsprojekt och företagsprojekt!

Landsbygdsnätverket – För att vi ska må bra

Alla som på ett eller annat sätt utvecklar Finland via landsbygdsfonden EJFLU är också en del av landsbygdsnätverket. I Finland omfattar landsbygdsnätverket såväl aktörer som stödmottagare. Samarbete är nätverksverksamhetens hjärta.

NTM-centralen

NTM-centralerna hjälper till med att göra landsbygden en ännu bättre plats att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden. Man kan ansöka om för bland annat

 • jordbrukens investeringar och utveckling
 • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
 • investering i och utveckling av landsbygdens mikro- och småföretag
 • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Planen för utveckling av landsbygden i Egentliga Finland 2014–2020 har följande insatsområden:

 • Jordbruk och trädgårdsodling
 • Livsmedelsförädling
 • Skogskedjan/träproduktionen, bioenergin samt tjänster som utnyttjar skogen som miljö
 • Mångsidigt företagande på landsbygden
 • En landsbygd med hållbar struktur

NTM-centralern i Egentilga Finland: 0295 022 500

Vad är Leader?

Leader är ett verksamhetssätt, vars bärande tema framförallt är den s.k. nerifrån upp- principen. Detta betyder att projektens beredning och beslutsmakt ligger hos ortens invånare, vilka har den bästa sakkunskapen om sin hembygd. Vem som helst kan komma med i verksamheten.

Kontakta Leader-gruppen i ditt område då du börjar planera ett projekt. Vi hjälper till med att förädla din idé till en projektplan.  I fortsättningen utgör projektplanen manuskript för projektets förverkligande och därför är det viktigt att arbetet med att omforma idén till plan görs med omsorg.

Det finns fem Leader-grupper i Egentliga Finland:

 • I samma båt (Pargas, Kimitoön, Gustavs)
 • Jokivarsikumppanit (Aura, Koskis, Loimaa, S:t Mårtens, Oripää, Pöytyä, Somero, Tarvasjoki)
 • Ykkösakseli (Salo)
 • Ravakka (Nystad, Laitila, Vemo, Virmo, Pyhäranta)
 • Varsin Hyvä (Åbo, S:t Karins, Lundo, Masku, Nådendal, Nousis, Pemar, Reso, Rusko, Sagu, Tövsala)

Läs mer:

Det behövs mera finansiering för att landsbygdsutveckling på gräsrotsnivå!

Rullskidbanan i Pargas erbjuder fart, men inte farliga situationer!

Lokal öl skapas med känsla

 

Jaa juttu somessa!