Hankerahoitus kaudella 2014–2022

Maaseutua voidaan kehittää monenlaisilla ideoilla ja toimilla, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Hankkeiden tuloksista hyötyvät alueen asukkaat ja kaikki toimijat.

Rahoitusmuodot:
– kehittämishanke
– investointihanke

Kuka voi hakea hanketukea?

  • Yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat tai muut yleishyödylliset yhdistykset
  • Kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset, valtion virasto tai laitos, seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta ja saamelaiskäräjät
  • Tukea voidaan myöntää sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu

Tuen saamisen edellytykset

Rahoituksen avulla voi tehdä sellaista kehittämistyötä, jota ei voisi tehdä ilman rahoitusta. Tukea ei kuitenkaan voida myöntää ennen hankkeen vireilletuloa aloitettuun toimeen.

Rahoitustua voidaan myöntää, jos toteuttamisen katsotaan tehokkaimmin edistävän maaseutuohjelman sekä alueellisen maaseutusuunnitelman tai paikallisen maaseudun kehittämisstrategian toteutumista.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hanke toteutetaan kohtuullisin kustannuksin ja sen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä.

Hakemukset Hyrrään

Rahoitusta haetaan nyt sähköisesti HYRRÄ-ohjelmassa. Maaseutuohjelman valtakunnallinen HYRRÄ-ohjelma toimii kaikkien hanke- ja yritystukien asiointikanavana. Hakijat voivat valmistella ja jättää hakemuksensa vireille HYRRÄssä. HYRRÄän voit tutustua tarkemmin Ruokaviraston sivuilla tämän linkin kautta.

HYRRÄn käyttöön liittyvä demo-versio ja ohje- videot ovat nähtävissä Ruokaviraston sivuilla tämän linkin kautta.

Hyrrän käyttöön tarvitaan Suomi.fi-valtuutusta. Ohjeet valtuutuksen tekemiseen löytyvät Ruokaviraston sivulta tämän linkin kautta.

 

Jaa juttu somessa!