Kaudella 2014–2022 rahoitetun hankkeen/toimen toteuttaminen

Vastuu hankkeen toteuttamisesta on aina hankkeen hakijalla. Velvollisuuksiin kuuluu mm. hallintoasioiden hoitaminen ja hankkeen toteuttaminen ja siitä raportointi rahoituspäätöksen mukaisesti.

  • Hankkeen hakija vastaa mm. hankkeen tarvitsemista resursseista, tiloista, väliaikaisrahoituksesta, mahdollisista työnantajavelvollisuuksista, hankkeen taloudesta ja kirjanpidosta, hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta ja raportoinnista ja hankkeeseen liittyvän aineiston säilyttämisestä myös hankkeen päätyttyä.
  • ELY-keskus ja Leader-ryhmät ohjaavat ja neuvovat hankkeen hallinnointiin ja maksatusten valmisteluun liittyvissä asioissa.
  • Hanke on toteutettava ELY-keskuksen päätöksessä hyväksytyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti päätöksessä ilmoitetussa toteutusajassa. Perehdy hyvin päätösehtoihin ja kysy tarvittaessa lisäohjeita.
  • Joskus hanke ei toteudu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tee olennaisista sisältöön liittyvistä muutoksista aina ilmoitus rahoittajalle ennen muutoksia.
  • Hankkeiden toteutuksessa on muistettava noudattaa hankintojen kilpailutuksessa, hankkeen dokumentoinnissa ja kirjanpidossa rahoittajan ohjeita. Ne ovat osa EU -rahoituksen pelisääntöjä. Tallenna toteutukseen liittyvät materiaalit hyvin.
  • Joskus hanke saattaa keskeytyä tai sitä ei toteuteta lainkaan. Muista ilmoittaa asiasta rahoittajalle.

Raportointi ja maksatus

Hankkeeseen liittyvä hallinnointi (maksatukset ja raportit) on osa hankkeen toteutusta. Hoida ne ajallaan. Tarkista maksatuksen ja raportoinnin määräajat hankepäätöksestä. Vastuu raportoinnista on hakijalla. Leader-ryhmät ja ELY-keskus antavat ohjausta maksuhakemuksen valmisteluun. Maksupäätöksen tekee ELY-keskus.

 

 

Jaa juttu somessa!