Asukkaiden Loimaa -hanke on kannustanut asukkaita vaikuttamaan omaan viihtyvyyteen ja parantanut kaupungin ja kylien välistä viestintää

Ihmiset kävelevät luontopolulla metsässä pilvisessä säässä.
Kimppakävely on järjestetty muun muassa Kojonkulman Korkeusvuoren luontopolulla.

 

Loimaan kaupunki on panostanut kylien ja kaupungin väliseen yhteistyöhön Asukkaiden Loimaa -hankkeen avulla. Projekti jatkuu vielä ensi vuoteen.

Loimaan kaupungissa kulunut vuosi on ollut asumisen teemavuosi. Juuri teemavuoteen liittyen kaupunki aloitti Asukkaiden Loimaa -hankkeen, jolla jalkautetaan asuinympäristöjen kehittämistä kyliin ja tuodaan samalla yhteisöille vahvempi mahdollisuus vaikuttaa oman alueen asumisviihtyvyyden kehittämiseen. Hankkeen vetäjä Eija Martti kertoo, että kaupunki tukee asukkaiden ideoita.

– Totta kai kaupunki tekee myös asioita asumisviihtyvyyden eteen, mutta hankkeessa on tarkoitus saada asukkaat enemmän mukaan. Teemavuoden aikana on esimerkiksi järjestetty tapahtumia, joita on jalkautettu kyliin, hän sanoo.

Martin mukaan asumisviihtyvyyden lisäksi yksi hankkeen keskeisimmistä aiheista on ollut viestintä: tieto ei nimittäiin ole kulkenut kovin hyvin kylien ja kaupungin välillä, ja kylillä on koettu, ettei omiin kysymyksiin välttämättä saa vastauksia. Martti onkin toiminut yhteyshenkilönä yhteisöjen välillä.

– On kaivattu matalan tason yhteyshenkilöä, johon voi olla yhteydessä. En tiedä kaikkea, mutta otan selvää ja vien asioita eteenpäin. Ne ovat pieniä asioita, mutta tekevät ihmisiä iloisiksi.

Kimppakävelyitä ja seniorisumppeja

Heti teemavuoden ja hankkeen alussa Martti järjesti yhdessä kyläyhdistysten kanssa kyläiltoja mahdollisimman monessa Loimaan kylässä. Tilaisuuksissa hän kertoi hankkeesta, sen tavoitteista ja omasta osastaan yhteyshenkilönä. Lisäksi kyläilloissa käsiteltiin Loimaan kaupungin osallistavaa budjetointia, jonka varat menivät tänä vuonna kylille niiden viihtyvyyden parantamiseksi.

– Jokainen kylä teki hakemuksen siitä, mihin he käyttäisivät 1000 euroa. Sillä rahalla on saatu paljon aikaiseksi kuten laituri, puuvaja, esiintyjiä tapahtumiin ja kylärakennusten korjauksia. Itse osallistumalla pystyy saamaan paljon aikaan, Martti kertoo.

Kylät on otettu myös mukaan isompiin keskustan tapahtumiin kuten kesän avaukseen. Yhdistykset olivat myös mukana OKRA-tapahtumassa kesällä. Suosittuja tapahtumia ovat myös olleet kimppakävelyt, joita järjestettiin yhteensä seitsemän eri puolilla Loimaata. 

– Kävelimme eri luontopolkuja ja hyvin saatiin ihmisiä mukaan. Kolmessa kävelyssä oli mukana kyläyhdistyksen järjestämää toimintaa kuten makkaranpaistoa nuotiolla.

Hanke on tehnyt yhteistyötä myös kaupungin liikuntapalveluiden kanssa olemalla apuna kerran kuussa järjestettävillä seniorisumpeilla. Tilaisuuksissa kaupungin seniorit kutsutaan kahville ja jumpalle, mutta lisäksi joka kerta tiedossa on vaihtuvaa ohjelmaa. Esimerkiksi marraskuussa yli 300 senioria saapui kuuntelemaan tohtori Kiminkisen luentoa.

Maalattuja heinäpaaleja pellolla.
Hanke järjesti yhteistyössä Suomen maatalousmuseo Saran ja MTK:n kanssa Paalit maaliin -tapahtuman, joka innosti Loimaan asukkaita luovuuteen.

Yhteistyötä kehitetään edelleen

Kaiken kaikkiaan Asukkaiden Loimaa -hanke on saanut oikein positiivista palautetta Martin mukaan: tapahtumat ovat onnistuneet hyvin, viestintä on parantunut ja yhteyshenkilölle on ollut selkeä tarve. Martti nostaa itse esiin tapahtumien onnistumisen.

– Meillä on ollut hyvää tuuria kelien suhteen. Kyllä on aina huokaissut helpotuksesta, kun tapahtumat on saatu vietyä onnistuneesti loppuun, hän kertoo.

Tapahtumien lisäksi hanke on saanut erilaiseen toimintaan mukaan kyläläisiä, jotka eivät kuulu itse kyläyhdistyksiin. Tätä kautta asukkaat ovat tutustuneet paremmin toisiinsa.

– Tällaisilla asioilla on iso merkitys, kun kylien toiminnassa mukana olevien ihmisten kasvot tulevat tutuiksi. Samalla kaupungista ja sen työntekijöistä tulee helpommin lähestyttäviä.

Asukkaiden Loimaa -hanke jatkuu vielä ensi vuoden huhtikuulle. Martin mukaan suunnitelmissa on ollut järjestää uusia kyläiltoja alkuvuonna ja hakea niiden kautta uusia ideoita kylien ja kaupungin välisen yhteistyön kehittämiseen. Yksi tavoitteista on lisätä vielä esimerkiksi puistokummi-toimintaa: siinä asukkaat saavat itselleen puistokummi-liivin, roskapoimurin, roskapusseja ja hanskat roskien keräämistä varten.

– Kun roskat on kerätty, niin voi ilmoittaa kaupungille, missä on säkillinen roskia ja kaupunki hakee sen pois. Loimaan keskustassa toiminnassa on mukana noin 15 henkilöä ja siihen voi lähteä vapaasti mukaan. Sitä voisi tuoda myös kyliin enemmän. Puistokummit ovat hyvä esimerkki siitä, miten voi parantaa itse omaa asumisviihtyvyyttä.

 

Asukkaiden Loimaa -hanke

Toteuttaja: Loimaan kaupunki

Rahoittaja: Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry

Kokonaisrahoitus: 69 000 €

Julkinen rahoitus: 69 000 €

Tukiprosentti: 90 %

Investointi-into ilahduttaa – tukivarojen riittävyys huolettaa

Sanna Koivumäki ja Antti Jaatinen messulavalla.

 

Mikä Suomen CAP-suunnitelmassa ilahduttaa asiantuntijoita – mikä taas huolettaa? Miten nuoret saadaan innostumaan maataloudesta ja mitä tehdään, jos tukivaroja leikataan? Näistä asioista keskusteltiin OKRA Maatalousnäyttelyssä keskiviikkona.

OKRA Maatalousnäyttelyssä keskustellaan joka päivä EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta ja Suomen yhteisestä maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmasta (CAP-suunnitelma) maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan yhteisosastolla olevalla Luonnonvarat-lavalla.

Näyttelyn avauspäivänä, keskiviikkona 5. heinäkuuta, aiheesta olivat keskustelemassa Ruokaviraston maaseutulinjan ylijohtaja Matti Puolimatka, MTK Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki, Loimaan johtava maaseutuasiamies Markku Paija, maa- ja metsätalousministeriön maatalouden kehittämisen tiimivastaava Sanna Koivumäki ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maaseutupalvelut -yksikön päällikkö Antti Jaatinen. Keskustelua johti ministeriön viestintäasiantuntija Hannakaisa Markkanen.

Paneelikeskustelun aluksi osallistujat pääsivät kertomaan, mihin ovat erityisen tyytyväisiä Suomen CAP-suunnitelmassa rahoituskaudelle 2023–2027. Esiin nousi se, miten kokonaisvaltaisesti maatalouden ja maaseudun kehittämistä on suunnitelmassa ajateltu sekä johdonmukaisuus ja muutosten teon mahdollisuus läpi kasvukauden. Suunnitelma on myös hyvin kiinni ajassa – esimerkiksi huoltovarmuus on suunnitelmassa hyvin esillä.

Parannettavaakin kuitenkin löytyy. Paavo Myllymäki pitää esimerkiksi luonnon mukaisen tuotannon nostamista 20 prosenttiin peltoalasta epärealistisena tavoitteena. Lisäksi hän toivoo, että kaura voisi olla mukana keräilykasvien joukossa. Markku Paija taas toivoisi lisää vaihtoehtoja tilakohtaisiin ympäristötoimenpiteisiin.

Viisi ihmistä messulavalla.
Paneelikeskusteluun osallistuivat Matti Puolimatka (vas.), Paavo Myllymäki, Markku Paija, Sanna Koivumäki ja Antti Jaatinen.

Tukivarojen riittävyys huolettaa

Paneelissa heräsi huoli myös siitä, miten tukivarat riittävät kuluvalla rahoituskaudella. Esimerkiksi maatilojen investointitukien ensimmäisellä hakujaksolla jätettiin yhteensä 1 300 hakemusta. Hakukierros oli historiallisen vilkas myös Varsinais-Suomessa, jossa hakemuksia jätettiin yli 200. Kysyntä on tällä hetkellä paljon suurempaa kuin rahoitusmahdollisuudet.

– Oli hienoa huomata, että Suomessa on 1 300 tilaa, joilla on uskoa ja tahtoa tehdä kehittämistoimia. Rahoitusta on kuitenkin tarjolla rajallinen määrä, ja se aiheuttaa omat haasteensa. Jos tällä kierroksella ei saa tukea, kannattaa jättää uusi hakemus seuraavalla jaksolla, kommentoi Sanna Koivumäki.

Ministeriö on osoittanut varoja maatalouden energiainvestointeihin sekä ympäristön tilaa, kestävää tuotantoa, eläinten hyvinvointia ja bioturvaa edistäviin investointeihin yhteensä 25 miljoonaa euroa. Torstaina 6.7. ministeriö tiedotti sivuillaan, että avustuksia on jo ensimmäisellä tukijaksolla haettu tätä enemmän, joten osassa ELY-keskuksia joudutaan tekemään kielteisiä tukipäätöksiä varojen puutteen vuoksi. Mikäli hanketta ei ole aloitettu, hakija voi jättää uuden tukihakemuksen myöhemmillä hakukierroksilla. Maa- ja metsätalousministeriö pitää kyseisiä investointeja hyvin tärkeinä ja pyrkii löytämään ratkaisuja, jotta vuoden kahdella viimeisellä tukijaksolla olisi edelleen mahdollista myöntää avustusta näille hankkeille.

Antti Jaatinen nosti paneelikeskustelussa esiin myös Suomen uuden hallituksen suunnitelman leikata maatalous- ja maaseuturahoitusta. Jos Suomi säästää CAP-rahoituksesta 140 miljoonaa euroa, maaseutu menettää 240 miljoonaa euroa EU:n vastinrahan vaikutuksesta. Leikkauksia on esitetty alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen, johon sisältyy maaseudun yritys- ja hanketuet.

– Jos tämä toteutuu, pitää pohtia, mihin raha tulee riittämään ja mihin ei – ja pitääkö ohjelman fokus miettiä uudelleen, hän toteaa.

Ympäristö- ja ilmastopainotukset puhuttivat

Paneelissa puhuttiin myös CAP-suunnitelman tarjoamista mahdollisuuksista ilmasto- ja ympäristötoimiin. Investointitukien puolella kiinnostavat nyt erityisesti energiainvestoinnit ja uusi CAP-suunnitelma kannustaa muun muassa maan kasvukunnon parantamiseen ja täsmäviljelyyn.

Paavo Myllymäki kritisoi CAP-suunnitelmaa siitä, kuinka vähän se tarjoaa mahdollisuuksia Saaristomeren tilan parantamiseen ja vesiensuojeluun suhteessa ilmastotoimiin. Uuden suunnitelman toteuttaminen edellyttää myös aiempaa enemmän yhteistyötä ympäristöministeriön hallinnonalan kanssa.

– Minun mielestäni suurin ympäristöteko CAP-suunnitelmassa on se, että ruuantuotanto on nostettu maatalouspolitiikan tekemisen suurimmaksi asiaksi. Me suomalaiset se osataan! Eli pidetään se ruuantuotanto kärjessä, kommentoi Matti Puolimatka.

Kolme ihmistä messulavalla.
Matti Puolimatka (vas.) pitää ympäristötekona sitä, että maatalouspolitiikassa keskitytään ruuantuotantoon. Paavo Myllymäki kritisoi sitä, miten vähän CAP-suunnitelmassa on mahdollisuuksia vesistöjen suojeluun. Markku Paija toivoo, että tilakohtaisia ympäristötoimenpiteitä olisi tarjolla monipuolisemmin.

Nuoret tarvitaan mukaan kehittämään maataloutta ja maaseutua

Keskusteluun nousi myös se, miten CAP-suunnitelma kannustaa nuoria viljelijöitä.

– CAP-suunnitelmassa on työkaluja sukupolvenvaihdoksiin ja omistajanvaihdoksiin, mutta lisäksi tarvitaan positiivista ja turvallista ilmapiiriä, jossa nuoria kannustetaan. Me tarvitsemme ne nuoret mukaan, kommentoi Matti Puolimatka.

Tukitoimilla voidaan luoda hyviä kannustimia, mutta lopulta alan houkuttelevuus lähtee siitä, että toiminnan täytyy olla kannattavaa. Paavo Myllymäki perääkin poliittista vaikuttamista elintarvikemarkkinoiden kehittymiseen, jotta viljely olisi kannattavampaa.

Sanna Koivumäki muistuttaa, että ryhtyäkseen yrittäjiksi nuorilla pitää olla myös aito mahdollisuus elää maaseudulla, mahdollisen perheenkin kanssa.

Vaikka uusia viljelijöitä tulee alalle paljon vähemmän kuin eläköityy, asiantuntijat uskovat tulevaisuuteen.

– Nuoret viljelijät ovat todella osaavia ja motivoituneita, joten heillä on hyvät mahdollisuudet lisätä tuotantoa. Vaikka määrä on pieni, laatu on korkealla, kommentoi Markku Paija.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa tilojen määrä on vuoden 1995 jälkeen puolittunut, mutta tilojen viljelemät hehtaarit ovat tuplaantuneet.

Markku Paija ja Sanna Koivumäki messulavalla.
Markku Paija kehui nuorten viljelijöiden osaamista ja motivaatiota. Sanna Koivumäki muistutti, että myös maaseudulla asumisen tulee olla aidosti mahdollista, jotta nuoria viljelijöitä saadaan lisää.

Samoista aiheista keskusteltiin Luonnonvarat-lavalla myös torstaina. Perjantaina vastaava paneelikeskustelu pidetään klo 14.30 ja lauantaina klo 12.30. Koko Luonnonvarat-lavan ohjelma löytyy Ruokaviraston sivuilta ja koko OKRA Maatalousnäyttelyn ohjelma tapahtuman omilta sivuilta.

 

Ministeri Sari Essayah avasi OKRA Maatalousnäyttelyn

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät mukana OKRA-messuilla

Okrassa esillä olevassa Jos lehmät puhuisivat -näyttelyssä voi tutkiskella omaa suhdetta maaseutuun

Ministeri Sari Essayah avasi OKRA Maatalousnäyttelyn

 

Uusi maa- ja metsätalousministeri kiitteli Okrassa viljelijöitä ja otti kantaa EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan.

Nelipäiväinen OKRA Maatalousnäyttely alkoi keskiviikkona 5. heinäkuuta iloisissa merkeissä. Muutaman vuoden tauon jälkeen tapahtuma veti taas Oripään lentokentän täyteen ihmisiä heti ensimmäisenä päivänä sateisesta aamusta huolimatta. Maatalousnäyttelyn avasi Suomen uusi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

– On todella upeaa päästä kohtaamaan teitä, joilla on tavalla tai toisella kädet savessa – joskus jopa kirjaimellisesti. Suomi on aina elänyt maasta ja metsästä. Ruoka on kasvatettu työllä ja vaivalla ja siitä on oltu ylpeitä ja kiitollisia. Hallitusneuvotteluissa olimme yksimielisiä siitä, että tämä arvokas työ ruuantuotannon parissa on edelleenkin elintärkeä osa itsenäisen Suomen selkärankaa. Ruuantuotanto on maatalouden tärkein tehtävä ja huoltovarmuuden perusta. Maatalouden heikko kannattavuuskehitys on siksi saatava taitettua, Essayah aloitti.

Ministeri totesi puheessaan, ettei maatalous ei ole vain yksi elinkeino, vaan koko Suomen elinehto.

– Oma vahva ruuantuotanto on merkittävä osa turvallisuuttamme. Siksi siitä on pidettävä huoli kaikenlaisina aikoina.

Ministeri huomautti myös, ettei niin hienoa herraa olekaan, joka ei viljelijän kädestä söisi ja kiitteli vuolaasti paikalle tulleita viljelijöitä.

– Kiitän jokaisesta viljakilosta, maitolitrasta ja lihagrammasta – jokaisesta perunavakasta ja kaikesta muusta, mitä olette yhteiseen pöytäämme tuottaneet. Hallitus vakinaistaa Välitä viljelijästä -toiminnan rahoituksen. Toivon kuitenkin, ettei Välitä viljelijästä olisi vain hankkeen nimi, vaan oikea toimintaohje jokaiseen päivään niin hallitukselle kuin meistä jokaiselle.

Kiertotalousmallista apua ilmastonmuutoksen hillintään

Ministeri Essayah nosti esiin myös viljelijöiden kohtaamia haasteita, esimerkiksi alkukesän kuivuuden, globaalit ruokaturvan haasteet sekä ilmastonmuutoksen.

– Vasta päättyneen tukihaun perusteella voi todeta, että viljelijöiden sitoutuminen ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöhaasteiden hillitsemiseen on edelleen voimakasta. Oma vahva ruuantuotanto alleviivaa tarvetta kehittää energiaomavaraisuutta ja purkaa riippuvuutta tuontilannoitteista. Yhden ratkaisun siihen tarjoaa kiertotalousmalli, jossa hyödynnetään uusiutuvia materiaaleja ja energiaa. Alkutuotannolla on tässä siirtymässä valtava potentiaali.

Yksinkertaisempaa tukipolitiikkaa

Kaksi naista messuosastolla: vasemmalla Hannakaisa Markkanen ja oikealla kasvot kohti kameraa SariEssayah.
Sari Essayah ministeriön viestintäasiantuntija Hannakaisa Markkasen haastattelussa Luonnonvarat-lavalla.
Sari Essayah ministeriön viestintäasiantuntija Hannakaisa Markkasen haastattelussa Luonnonvarat-lavalla.

EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen uusi kausi 2023–2027 on vasta alkanut, mutta ministeri katsoo puheessaan jo seuraavaankin kauteen. Hän haluaisi kehittää ja yksinkertaistaa tukijärjestelmää siten, että maataloustuet kohdistuisivat nykyistä paremmin varsinaiseen ruuantuotantoon.

– Tätä me viestimme aktiivisesti EU:n suuntaan, kun tulevaa rahoituskautta valmistellaan. EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa ei tehdä viranhaltijoita, vaan kestävää ruokatuotantoa varten.

Avauspuheenvuoronsa jälkeen Sari Essayah oli haastattelussa vielä Maaseudun tulevaisuuden osastolla ja ministeriön omalla Luonnonvarat-lavalla, jossa hän jatkoi ajatuksiaan EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ministeri näkee haasteena sen, että yhteisessä maatalouspolitiikassa 27 maata yrittää sovittaa yhteen omia kantojaan erilaisissa olosuhteissa ja lähtötasoissa.

– Parasta taas on se, että EU:ssa on tunnistettu lähtökohtaisesti se, että meidän pitää saada tuottaa ruokaa joka puolella EU:ta. Se on tärkeä huoltovarmuuskysymys, hän toteaa.

Tietoa maatalous- ja maaseuturahoituksesta hallissa 1

Messuosaston edessä mies ja nainen katsovat kameraan.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maaseutupalvelut -yksikön päällikkö Antti Jaatinen ja Elinkeinot-vastuualueen johtaja Okku Kalliokoski ELY-keskuksen osastolla.

OKRA Maatalousnäyttely jatkuu vielä kolmen päivän ajan. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteinen osasto F63 löytyy hallista 1. Tarjolla on tietoa muun muassa EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen mahdollisuuksista Varsinais-Suomessa sekä painotuoreita Haloo maaseutu -lehtiä. Viereisellä osastolla päivystävät Maa- ja metsätalousministeriön sekä Ruokaviraston asiantuntijat. Ministeriön Luonnonvarat-lavalla kuullaan mielenkiintoisia tietoiskuja kaikkina messupäivinä.

Teksti ja kuvat: Janica Vilen

Okrassa esillä olevassa Jos lehmät puhuisivat -näyttelyssä voi tutkiskella omaa suhdetta maaseutuun

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät mukana OKRA-messuilla

Okrassa esillä olevassa Jos lehmät puhuisivat -näyttelyssä voi tutkiskella omaa suhdetta maaseutuun

Lehmä ja mies kohtaavat niityllä.

 

Lehmät herättävät usein ihmisissä suuria tunteita. Näitä tunteita pääsee tutkimaan Jos lehmät puhuisivat -näyttelyssä Okrassa.

Vuoden 2019 Okrasta tuttu Jos lehmät puhuisivat -näyttely nähdään jälleen tämän kesän maatalousnäyttelyssä Oripäässä 5.8.7. Kaarihallista löytyvän näyttelyn on koonnut MTK Varsinais-Suomi osana Leader-rahoitteista tiedonvälityshanketta, jonka tavoitteena oli muun muassa parantaa kaupungin ja maaseudun välistä yhteyttä.

Näyttelyn tuottajan Katja Mahalin mukaan samankaltaista näyttelyä ei ole ennen tehty. Erikoiseksi näyttelyn tekee myös sen aihe ja syntypaikka: lehmät eivät ole Mahalin mukaan Varsinais-Suomessa enää suuressa osassa, mutta silti maaseutu henkilöityy usein juuri lehmiin.

– Lehmät eivät enää näy samalla tavalla Varsinais-Suomen maaseudulla kuten ennen. Silti lehmät herättävät aina voimakkaita tunteita ihmisissä. Niiden kautta jokainen voi tutkia omaa suhdettaan maaseutuun. Näkeekö kuvissa enemmän iloa, vihaa, kuormituksen tunteita, haasteita vai ratkaisuja? Mahal pohtii.

– Esimerkiksi autolla ajaessa syntyy aina riemunkiljahduksia, kun näkyy lehmiä. Jokaisella on jokin mielikuva lehmistä, hankeasiantuntija Taina Simola Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneista sanoo. Jokivarsikumppanit oli yksi hanketta rahoittaneista Leader-ryhmistä.

Näyttely koostuu valokuvista ja veistoksista. Se avattiin Berliinissä Saksassa vuonna 2019, ja Mahalin mukaan moni saksalainen muistaa näyttelyn edelleen hyvin juuri lehmien takia. Hän kuvailee näyttelyn olleen taukopaikka ja rauhan tyyssija meluisassa Grüne Wochen messuympäristössä.  Saksan ja Varsinais-Suomen lisäksi näyttely on kiertänyt muun muassa Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja viime vuonna Keski-Pohjanmaalla. Näyttelyssä esillä olevia kuvia on tullut lisää vuosien varrella, ja osa niistä on muokkautunut myös sisustustuotteiksi.

Mahal toivoo, että näyttely herättää keskustelua maaseudun elinvoimatekijöistä laajemminkin.

– Näyttely voi antaa uusia havaintoja elämästä. Kuvat kertovat etenkin kiireettömyydestä ja toivon, että ihmiset kokevat samaa tunnetta näyttelyssä.

Kuva: Tervehdys, Pia Simonen