The Loimaa and Härkätie 4-H Leader project to activate the young reached more than 4 000 people

Kolme nuorta poseeraa näyttäen käsimerkkejä.

 

In the beginning of VALMISTA NUOREN IDEASTA (A finished project from an idea by the young) project, 4H employees involved thought that soon enough they would organise concerts and LAN parties, but something else came out. The project about to end now produced among others a cosplay event, a hobby horse camp, a Christmas shop, a cake course and a project where one could meet with young people with immigrant background.

The Leader project VALMISTA NUOREN IDEASTA in Loimaa and Härkätie area (Marttila, Koski Tl, Aura, Pöytyä and Tarvasjoki area in Lieto) comes to an end at the end of the year. The objective of the project, supported by the South West Riverside Partners’ Association, was to active youth in the countryside between the ages 13 and 28 to organise meaningful activities for themselves and others. The project succeeded beyond all expectations. There were altogether 165 youths organising events, 30 projects within which 52 events were arranged. The events reached 4,427 people.

Sari Palomäki-Raitala (on the left) and Eeva Kattelus from Loimaa 4-H and Tuovi Löytynoja from Härkätie 4-H club are pleased with the results of the project. Härkätie 4-H club will celebrate its 50th anniversary next year. Loimaa 4-H club in turn was founded in 1932.

Tuovi Löytynoja from Härkätie 4H club and Eeva Kattelus and Sari Palomäki-Raitala from Loimaa 4H club are very pleased with the project. The young took action eagerly and finished their project surprisingly independently.

– For example, for the hobby horse camp in Kettulinna, all I had to do was to book the place and everything else was done by the youth. A group of a few young people led the camp during the two summers. Even though the project ends now, they have promised to arrange the camp next year too, Tuovi Löytynoja praises.

Project funds have covered the rents for various facilities and the instructor salaries, but in some cases the youth have done the financing themselves as well.

Hobby Horse Camp was arranged in the past two summers in Kettulinna in the border area of Aura and Tarvasjoki.

Call for people

In the Loimaa and Härkätie 4H clubs, the members are mostly elementary school aged kids, because the continuous activities build on clubs and camps. Through the project a lot of people, also young people of age, joined the activities. For example, the event intended for immigrant background youth mostly activated young adults.

– That particular project involved a lot of Loimaa Evangelical Folk High School students, who live elsewhere during the weekends. Through the project they found meaningful activities and made new friends. We met many times and the programme for the event was designed according to the wishes of the young women involved. There were physical exercise and baking, among others. The Somali girls, for example, cannot go to the swimming pool during the normal opening hours, so we managed to book a private swimming time for them, says Sari Palomäki-Raitala.

Local youth didn’t participate in the extent we wished for, but Mellilä Marthas got excited about the project. Marthas taught the youth how to make Karelian pasties and themselves learnt how to make Turkish bread, for instance.

Mellilä Marthas had the opportunity to teach young women with immigrant background how to bake cakes and Karelian pasties.
The Finnish, in their turn, learnt how to bake Turkish bread.

Eeva Kattelus gives another good example from Loimaa.

– A small group of young people arranged Loicon, i.e., Loimaa Cosplay event, which was visited by 50 people. It was such a wonderful event with so many fantastic costumes. Originally the cosplay kids were a little disheartened that their hobby was not really understood in the countryside, and they might have even been bullied in school because of their hobby, Kattelus explains.

The event cleared up prejudices and got people all excited about the Cosplay world. The word cosplay is a portmanteau of the words costume and play and is an activity in which the participants wear costumes to represent characters from e.g., comics, video games and anime. Many cosplayers make their own costumes and additionally do their own make up and act, because it’s not only costumes that make the character, but also the expressions and gestures.

– There was also a workshop to make the props, the costume accessories, and they also photographed the costumes. The arrangers got 1,000 € of Mahis funding and the whole event was very successful.

4-H means head, heart, hands and health. These values were also honoured by the many young people participating in the project arranging events as Loicon – Loimaa Cosplay Event.

Entrepreneurship interests young people

Even the 4H basic activities include employment activities directed to the youth and 4H has a youth business model of their own. Also, in this project, the youth were able to create economically viable activities.

– A group of young people founded a marketplace café in Loimaa for the two project summers. And the same kids now have for the third year in a row a Christmas shop in Aura centre in Turuntie 3. They sell products from 22 producers and run a cafeteria. This project has become profitable for them and I’m sure they will continue after this project ends, TuoviLöytynoja says.

The Christmas shop was open again in Aura centre in December 2020.

New emphasis through the projects

Loimaa and Härkätie 4H clubs have carried out Leader projects before.

– Leader projects are good in the way that through them we have a chance to concentrate on one theme only for a while. Before this project we had NUORET DUUNIIN project which concentrated on creating employment possibilities, Löytynoja says.

The total expense for the VALMISTA NUOREN IDEASTA was 92,283.80 euros. The South West Riverside Partners’ Association covered public funding for 73,827.04 euros. Private funding covered 14,266.76 euros and voluntary work in the project was estimated to be 4,190 euros.

On a cake course in Sarka – The Finnish Museum of Agriculture, the youth learnt how to make spectacular layer cakes.
The family event Sleep Outdoors gathered many to sleep in tents in Myllyranta in Koski. In addition to overnighting, there were activities like reflector trail and cooking on open fire.
The picnic cruise for the YouTubers resulted in magnificent videos.

 

Text: Janica Vilen

Translation: Sirkku Viitanen-Vanamo

Loimaan ja Härkätien 4H-yhdistysten nuorisoa aktivoiva Leader-hanke tavoitti yli 4000 ihmistä

Kolme nuorta poseeraa näyttäen käsimerkkejä.

 

VALMISTA NUOREN IDEASTA -hankkeen alussa syksyllä 2018 4H:n työntekijät ajattelivat, että pian järjestetään musiikkitapahtumia ja laneja, mutta toisin kävi. Nyt päättyvässä hankkeessa nuoret järjestivät muun muassa Cosplay-tapahtuman, kepparileirin, joulukaupan ja kakkukurssin sekä projektin, jossa tutustuttiin maahanmuuttajataustaisiin nuoriin!

Loimaan ja Härkätien (Marttila, Koski Tl, Aura, Pöytyä ja Tarvasjoen alue Liedosta) 4H-yhdistysten yhteinen Leader-hanke VALMISTA NUOREN IDEASTA tulee päätökseen tämän vuoden lopussa. Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n tukeman hankkeen tavoitteena oli aktivoida 13–28-vuotiaita maaseudun nuoria järjestämään mielekästä toimintaa itselleen ja muille nuorille. Hanke onnistui yli odotusten. Tapahtumia oli järjestämässä yhteensä 165 nuorta. Erilaisia projekteja oli yhteensä 30, ja niiden sisällä järjestettiin 52 tapahtumaa. Tapahtumat tavoittivat yhteensä 4 427 ihmistä.

Sari Palomäki-Raitala (vas.) ja Eeva Kattelus Loimaan 4H:sta sekä Tuovi Löytynoja Härkätien 4H:sta on tyytyväisiä hankkeen tuloksiin. Härkätien 4H-yhdistys viettää ensi vuonna 50-vuotisjuhliaan. Loimaan 4H on puolestaan perustettu jo vuonna 1932.

Tuovi Löytynoja Härkätien 4H:sta sekä Eeva Kattelus ja Sari Palomäki-Raitala Loimaan 4H:sta ovat hankkeeseen tyytyväisiä. Nuoret tarttuivat toimeen innokkaasti ja saivat projektinsa maaliin yllättävänkin itsenäisesti.

– Esimerkiksi Kettulinnassa järjestettyä kepparileiriä varten varasin vain tilan ja nuoret tekivät kaiken muun itse. Siinä oli sellainen muutaman nuoren porukka vetämässä leiriä kahtena vuonna. Vaikka hanke nyt loppuu, he ovat luvanneet järjestää leirin myös seuraavana vuonna, kehuu Tuovi Löytynoja. 

Hankevaroista ollaan voitu maksaa tapahtumien tilavuokria ja ohjaajapalkkioita, mutta osassa hankkeista nuoret ovat hankkineet itse myös rahoituksen. 

Kepparileiri järjestettiin kahtena edellisenä kesänä Kettulinnassa Auran ja Tarvasjoen rajalla.

Uusia nuoria mukaan!

4H-toiminnassa on Loimaan ja Härkätien alueilla pääosin alakouluikäisiä, sillä jatkuva toiminta painottuu pitkälti kerhoihin ja leireihin. Hankkeen kautta tavoitettiin paljon myös uusia ja täysi-ikäisiä nuoria. Esimerkiksi Loimaalla järjestetty maahanmuuttajataustaisten nuorten naisten projekti osallisti suurimmaksi osaksi nuoria aikuisia. 

– Siinä oli mukana paljon Loimaan evankelisen kansanopiston opiskelijoita, joista monet asuvat viikonloput muualla. Tämän projektin kautta he löysivät mielekästä tekemistä ja uusia ystäviä. Tapasimme monta kertaa ja ohjelma koottiin mukana olleiden nuorten naisten toiveiden pohjalta. Oli muun muassa leivontaa ja liikuntaa. Esimerkiksi somalitytöt eivät voi käydä uimahallissa yleisten aukioloaikojen puitteissa, mutta saimme varattua uimiseen yksityisvuoron, kertoo Sari Palomäki-Raitala. 

Paikallisia nuoria ei saatu mukaan niin paljon kuin oli toiveissa, mutta sen sijaan Mellilän Martat innostuivat projektista. Martat opettivat nuorille muun muassa karjanpiirakoiden leipomista ja saivat itse tutustua esimerkiksi turkkilaisen leivän leipomiseen. 

Mellilän Martat pääsivät opettamaan maahanmuuttajataustaisille naisille muun muassa kakkujen ja karjalanpiirakoiden leipomista.
Vastaavasti suomalaiset pääsivät kokeilemaan turkkilaisen leivän leivontaa.

Eeva Kattelus kertoo Loimaalta toisen hyvän esimerkin. 

– Pieni joukko nuoria järjesti Loiconin eli Loimaan Cosplay -tapahtuman, johon tuli 50 kävijää. Se oli hieno tapahtuma, jossa oli paljon upeita asuja. Alun perin nuoret olivat harmissaan, kun heidän harrastustaan ei oikein maalla ymmärretty ja joitain jopa kiusattiin koulussa sen vuoksi, Kattelus taustoittaa. 

Tapahtuma hälvensi ennakkoluuloja ja sai muutkin innostumaan Cosplayn maailmasta. Cosplay tulee sanoista costume play ja tarkoittaa harrastusta, jossa ihmiset pukeutuvat erilaisiksi hahmoiksi esimerkiksi sarjakuvien, pelien tai animen maailmasta. Monet Cosplay-harrastajat ompelevat itse pukuja ja lisäksi maskeeraavat ja näyttelevät, sillä asujen lisäksi ilmeet ja eleet ovat osa kokonaisuutta. 

– Tapahtuman yhteydessä oli myös työpaja, jossa valmistettiin asuihin proppeja, eli varusteita, ja lisäksi nuoret järjestivät asujen valokuvausta. Nuoret saivat projektiinsa 1 000 euroa Mahis-rahaa ja kokonaisuus oli todella onnistunut, kehuu Kattelus. 

4H tarkoittaa harkintaa, harjaannusta, hyvyyttä ja hyvinvointia. Niitä arvoja toteuttivat myös monet nuorten tässä hankkeessa järjestämät tapahtumat, kuten esimerkiksi Loicon – Loimaan Cosplay-tapahtuma.

Yrittäjyys kiinnostaa

4H-yhdistysten perustoimintaankin kuuluu nuorille suunnattua työllistämistoimintaa ja lisäksi 4H:lla on oma 4H-yrittäjyysmalli nuorille. Myös tässä hankkeessa osa nuorista onnistui luomaan taloudellisesti kannattavaa toimintaa. 

– Muutaman nuoren joukko perusti Auraan kahdeksi kesäksi torikahvilan, joka oli viikottain auki. Ja samalla porukalla on nyt jo kolmatta vuotta joulukauppa Auran keskustassa osoitteessa Turuntie 3. Siellä on myynnissä 22 eri toimittajan tuotteita ja lisäksi nuoret pitävät siellä kahvilaa. Siitä on tullut heille ihan taloudellisesti kannattavaa toimintaa, joka varmaan jatkuu hankkeen jälkeenkin, kertoo Tuovi Löytynoja. 

Joulukauppa on taas auki Auran keskustassa 20.12. asti.

Hankkeiden kautta uusia painotuksia

Loimaan ja Härkätien 4H-yhdistykset ovat ennenkin toteuttaneet Leader-hankkeita. 

– Hankkeet ovat siitä hyviä, että niiden kautta meillä on aina mahdollisuus keskittyä jonkin aikaa johonkin tiettyyn teemaan. Ennen tätä hanketta meillä oli esimerkiksi NUORET DUUNIIN -hanke, joka keskittyi työllistymismahdollisuuksiin, kertoo Löytynoja. 

VALMISTA NUOREN IDEASTA -hankkeen kokonaiskustannus oli 92 283,80 euroa, josta Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n myöntämän julkisen tuen osuus oli 73 827,04 euroa. Yksityistä rahaa hankkeessa oli 14 266,76 euroa ja lisäksi hankkeessa tehtiin talkoita 4 190 euron edestä.

Sarkamuseolla järjestetyllä kakkukurssilla lapset oppivat tekemään näyttäviä täytekakkuja.
Nuku ulkona -perhetapahtuma keräsi elokuun lopussa useita osallistujia telttoihin Kosken Myllyrantaan. Yöpymisen lisäksi tapahtumassa oli muun muassa heijastinpolku ja ruuanlaittoa nuotiolla.
Tubettajien piknik-risteilyllä saatiin aikaan upeita videoita.

Janica Vilen