Solenergi ger Korpo Ungdomsförening en stor årlig inbesparing

Jaa juttu somessa!

 

I november 2020 installerades solpaneler på Korpo Ungdomsförenings hus. Avsikten var att med hjälp av solenergi spara in 40 procent av elräkningen för det stora huset, och investeringen som gjordes med Leaderfinansiering har uppfyllt förväntningarna.

Solelsystemet med 28 paneler som finns på Gjallarhorns gård har på knappt två år redan producerat 17 000 kilowattimmar ström. Vintertid är produktionen naturligtvis liten och då köper man in ström, sommartid åter kan man sälja ström till gott pris. 

– I allmänhet återbetalar ett sådant här system sig på högst 15 år, men här verkar det som om vi kunde få ren vinst redan om ett par år, konstaterar den lokala företagare Johnny Pettersson som installerat panelerna.

Det finns flera leverantörer av solpaneler i Korpo, och Johnny Petterssons IP Solar var den som vann i Ungdomsföreningens upphandling. Inklusive tillståndsavgifter kostade hela installationen med paneler 13 960 euro. Leadergruppen I samma båt – Samassa veneessä beviljade projektet ett stöd på 65 procent, vilket genast minskade den beräknade tiden för amortering av panelerna till drygt fem år. Men under den rådande energikrisen har priset på solel ändå stigit så mycket att det nu är extra lönsamt att sälja solel. Enbart i juli producerades panelerna el för över 200 euro. 

– Förr fick man några få cent per kilowattimme för solströmmen, men i sommar har det under de bästa dagarna varit uppe i 70 cent, berättar Pettersson.

Elräkningarna för Gjallarhorn har på senare år varit så stora att föreningen så smått råkat i trångmål, då det på grund av coronan varit svårt att få inkomster. År 2019 var räkningen omkring 3 600 euro. År 2020 stod huset tomt och bara minimalt uppvärmt, men ändå var årets elräkning över 3 000 euro. År 2021 sparade man med hjälp av solpanelerna omkring 20 procent och i år kommer inbesparingen redan att överträffa målet. Solelsystemet på Gjallarhorn har 25 års garanti, så man kan vänta sig ännu flera produktiva år. 

Aurinpaneelit vasemmalla ja nuorisoseurantalo pilkistää oikealla.
I år har Korpo Ungdomsförening redan sparat in över 1 000 euro under tiden från januari till juli med hjälp av solelsystemet.

Hundraårigt hus i ständig förnyelse 

Korpo Ungdomsförening grundades år 1903 och Gjallarhorn blev färdigt år 1907. 

– Det var klart från början att vi inte ville gömma det vackra gamla huset under solpaneler. Därför placerades panelerna ute vid vägkanten. På samma sätt har man gjort till exempel vid Korpo hembygdsmuseum, berättar föreningsaktiva Kirsi Sukala-Pettersson.

Fastän panelerna invid den lilla sandvägen till Gjallarhorn verkar massiva, så noterar man dem knappt då man står på gården. Och då panelerna inte ligger på taket så påverkar de inte heller kommande takreparationer. 

Solel var ett lätt val då föreningen beslöt att investera i förnybar energi. Kostnaderna för vindkraft är betydligt högre, och bergvärme är ett kostnadseffektivt system bara för sådana hus där det redan finns batterier för vattenburen värme, till exempel efter oljeeldning. 

Gjallarhorn har i tidernas begynnelse värmts med vedeldning, men det avstod man ifrån i samband med en reparation på 1980-talet och övergick till direkt el. Innan man skaffade solelsystemet så installerade man redan två luftvärmepumpar, och de gav lite lättnad men inte tillräckligt. 

– Härnäst har vi för avsikt att täta fönstren och byta ut köksmaskinerna mot sådana som förbrukar mindre energi. På så sätt blir huset småningom mera energisnålt, säger Sukala-Pettersson.

Vanha vihreä kakluuni.
Gjallarhorn hade ursprungligen vedeldning, och då var huset i användning bara sommartid. Numera kan man inte elda med ved, men de gamla kakelugnarna har bevarats. 

Bröllop och amatörteater

Gjallarhorn kan man hyra för privata tillställningar som bröllop och andra fester. Dessutom har föreningen regelbundet sin egen verksamhet i huset, till exempel teaterföreställningar. 

– Föreningens amatörteater hann länge repetera en Robin Hood-pjäs, men en dag innan premiären fick man inhibera hela dess säsong på grund av nya coronarestriktioner. Nu planeras en revy här till våren. Förhoppningsvis blir den av så som planerat, säger Sukala-Pettersson.

Föreställningarna ger föreningen biljettintäkter som kan användas för verksamheten, och samtidigt ökar den livaktigheten och sammanhållningen i byn så folk kan träffas. I allmänhet kommer det också mycket folk till föreställningarna från grannen också!

För tillfället har Korpo Ungdomsförening 259 medlemmar. På Gjallarhorns väggar hänger porträtt av sällskapets märkespersoner. Det gamla huset förankrar alltid också sällskapets nya medlemmar i byns egen historia. 

Pariskunta nuorisoseurantalon edessä.
Johnny Pettersson och Kirsi Sukala-Pettersson har vardera vuxit upp i Korpo och minns från barndomen väl till exempel de populära onsdagsdiscokvällarna på Gjallarhorn. 
Ilmakuva nuorisoseurantalosta.
Det nya systemet fungerar rentav bättre än man hoppats. 

 

Aurinkosähkö tuo Korppoon nuorisoseuralle vuosittain valtavan säästön

Jaa juttu somessa!