Eknäs naturstig har öppnats – snart är utsiktstornet klart!

Ekniemen luontopolun varrella oleva laavu ja kaksi ihmistä kaukaa kuvattuna.

 

Sydsidan av Kimitoön är känd för sina fina naturstigar, men sommaren 2022 öppnades en ny naturstig också i norr nära gränsen till Sagu. Rutten som går över Eknäs bergsknallar kröns i  sommar också av ett tolv meter högt utsiktstorn. 

Det är byaföreningen i Degerdal som i Eknäs genomför ett Leaderprojekt som innebär att man bygger en naturstig och ett utsiktstorn på bergets topp. Stigen är nu färdig och också tornet blir klart i sommar. 

Redan år 2019 byggde markägaren, odlaren Heikki Virtanen, ett vindskydd uppe på berget, fritt för alla att använda. Det blev genast populärt, och då föddes också tanken att man kunde utveckla utfärdsmålet tillsammans med den lokala byaföreningen. 

Med tillstånd av och bistånd från markägarna har byaföreningen nu planerat och anlagt en naturstig med ett kortare och ett längre ruttalternativ. Den kortare rutten, Toppen runt, är 3 kilometer lång och markerad gult. Den längre rutten, Eknäs runt, är 5,5 kilometer lång och har vita markeringar. Fram till vindskyddet och tornet följs rutterna åt, så man kan välja alternativ ännu på rastplatsen. 

Luontopolun opastekyltti.
Toppen runt är det 3 kilometer, och märkena är gula. Eknäs runt är 5,5 kilometer och utmärkt med vitt. Först gjordes naturstigens skyltar bara på finska, men meningen är att göra material också på svenska och engelska.
Karttakuva.
Naturstigens elektroniska karta hittas på adresserna retkikartta.fi och visitkimitoon.fi.

– Nu hoppas vi att så många som möjligt skall vandra längs de här lederna, så att stigarna trampas väl. Vi hoppas också att vi får respons på ledernas markeringar, säger Liisa Yli-Yrjänäinen, ordförande för byaföreningen.

Överdådiga landskap för den som klättrar

Startpunkten för rutterna hittar man på adressen Eknäsvägen 29 ( N=6883580.185, E=256394.280). Markägaren har där anlagt en parkeringsplats för några bilar, och flera parkeringsplatser hittar man vid Eknäs semesterby ungefär en kilometer bort. 

Rutten börjar som en grusväg längs åkerkanten, förvandlas snart till en mindre traktorväg och sedan en alldeles liten skogsstig. Höjdskillnaden under klättringen upp på berget är 60 meter. På de brantaste ställena har man byggt trappor med repräcken. 

Nainen nousee rinnettä ylös sininen köysi oikella puolellaan.
Några stigningar har underlättats med rep som fungerar som räcken.
Mies ja nainen metsään rakennetuilla portailla.
Byaföreningens ordförande Liisa Yli-Yrjänäinen och hennes far Juha Kuusto beundrar naturstigens nya trappor.

Men det lönar sig att klättra. Står man på bergets topp har man strålande skärgårdslandskap åt Pargashållet framför sig, och då tornet blivit färdigt ser man ännu längre. 

– Vi förser också tornet med guideskyltar som hjälper en att upptäcka vad som finns att se i olika riktningar, säger Yli-Yrjänäinen.

Man kan också övernatta i vindskyddet och där finns en eldstad där man kan koka sin mat, om det inte råder varning för skogsbrand. Under projektets gång har det också donerats en torrklosett som placerats i närheten av vindskyddet och utsiktstornet. 

Mies matkalla kallion laelle. Kuvan etuosassa näkyy valko-keltaiseksi maalattu kivi ja takaosassa keskeneräinen näköalatorni.
Naturstigen går långa vägar över trädlösa bergsknallar och därför har stigen markerats med målade stenar. 
Mies istuu laavulla ja nainen seisoo tekeillä olevan näköalatornin edessä.
Utsiktstornet blir färdigt ännu i sommar.

Sommarboarna utvecklar byn

Byaföreningen för Degerdalstrakten samlar invånarna i tre små byar. Dit hör Degerdal, Eknäs och Helgeboda. Det finns inte många bofasta invånare i byarna, men tack vare sommargästerna ökar folkmängden sommartid. Också ordföranden för byaföreningen är en stugägare. 

– Min pappa byggde stuga här 1976. Han har från första början varit med i byaföreningens verksamhet och nu är jag ordförande. Nu börjar redan mera än hälften av styrelsemedlemmarna vara fritidsboare, berättar Yli-Yrjänäinen.

Nainen kalliolla.
Liisa Yli-Yrjänäinen, ordförande för Degerdalstraktens byaförening, på toppen av Eknäs.

I samband med sitt årsmöte ordnar byaföreningen varje sommar en strandfest som samlar nästan alla byborna. Också utsiktstornet invigs samfällt av byborna, för det är en styrkeuppvisning av hela byn. Hundratals timmar talkoarbete har gjorts inom projektet, för den obligatoriska 35 procents egna andelen av projektet som kostar  32 000 har täckts helt av frivilligarbete. Finansieringen har Leader I samma båt – Samassa veneessä beviljat, och projektet ingår i utvecklingsprogrammet för fastlands-Finlands utvecklingsprogram för landsbygden. 

Seinälle ripustetuissa muovitaskuissa suunnistuskarttoja.
Orienterare har redan länge gillat den här terrängen. Vid vindskyddet hittar man orienteringskartor.

Ekniemen luontopolku on avattu! Näköalatorni valmistuu pian