Virkistys- ja luontomatkailukohteiden tiedot ja toimijat kootaan yhteen

Jaa juttu somessa!
Kuva: Katri Salminen

Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailukohteista kootaan tämän ja ensi vuoden aikana tietoa

verkkopohjaiseen tietopalveluun. Aineisto julkaistaan avoimena datana osana aluetietopalvelu

Lounaistietoa, jolloin se on vapaasti sekä maksutta kenen tahansa käytettävissä ja uudelleenjaettavissa

erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Tietopalvelun avulla alueen kunnat, matkailuyrittäjät ja yhdistykset voivat kehittää uutta yhteistyötä,

toimintaa, tuotteita, esittelymateriaalia ja parantaa palveluitaan asiakkaille. Aineisto on vapaasti

jatkojalostettavissa, ja on siten myös käytettävissä mm. kaupallisiin tarkoituksiin ja

sovelluskehitykseen. Aineiston ylläpitoon kehitetään työkalu, jonka avulla kohteiden ylläpitäjät voivat

päivittää kohdekohtaisia tietoja.

Auta tiedon keruussa

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni tiedon haltija ja sen tuottaja osallistuisi aineiston

kokoamiseen antamalla tietoja maakuntamme kohteista. Tiedon keruussa hyödynnetään jo olemassa

olevia tietoja, mutta niitä tullaan täydentämään suorien yhteydenottojen pohjalta.

Jos tiedossasi on virkistys- ja luontomatkailuun sopivia kohteita, niin ota yhteyttä hankkeen toteuttajiin

Valoniassa niina.ruuska@valonia.fi tai ProAgria Länsi-Suomessa terhi.ajosenpaa@proagria.fi.

Lisätietoja Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa –

hankkeesta: www.valonia.fi/virkistyskohdetietoa

 

Teksti: Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

 

Jaa juttu somessa!