Varsinais-Suomen Liitto järjestää Salossa työpajan luonto-, rannikko- ja saaristomatkailun kehittämisestä

Jaa juttu somessa!

 

Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon tiekarttatyön vuoden 2023 ensimmäinen kärkiteematyöpaja järjestetään keskiviikkona 22.3.2023 klo 12–16 Salossa IoT Campuksella. Työpajasarja aloitetaan luonto, -rannikko -ja saaristoteeman parissa ja myöhemmin paneudutaan muun muassa paikallis- ja kaupunkikulttuurin, historian ja ruokamatkailun mahdollisuuksiin unohtamatta läpileikkaavia digitalisaation, tiedolla johtamisen ja kestävän matkailun teemoja. Matkailun julkisen sektorin kehittäjät ja alan yrittäjät työskentelevät yhdessä ja tavoitteena on erityisesti yrityslähtöisen kehittämistyön ja hankkeistuksen edistäminen.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Sweco Finland Oy:n kanssa, joka myös fasilitoi tilaisuuden. Työpaja aloitetaan auditoriossa yhteisillä työpajasarjaa, hankerahoitusta sekä aiheena olevia kärkiteemoja koskevilla alustuksilla, joiden jälkeen syvennytään matkailun kehittämishankkeiden sekä -toimenpiteiden ideointiin työryhmätyöskentelyn keinoin.

Ilmoittauduthan viimeistään 15.3.2023 mennessä tästä.

Tilaisuus järjestetään läsnäolotilaisuutena Salo IoT Campuksella, osoitteessa Joensuunkatu 7, Salo

Varsinais-Suomen Liitto toivoo, että osallistujat valjastavat kokemuksensa ja asiantuntemuksensa työpajan käyttöön esittämällä käsiteltäviin aihealueisiin liittyviä huomioita Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämistarpeista sekä mielessä orastavia ratkaisuvaihtoehtoja. Työryhmien tehtävänä on yhteistyössä kirjata hankkeistettavat ideat ylös ja pohtia mm. potentiaalisia hankkeiden osallistujia ja vetäjiä.

Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämisen tiekarttaan 2021–2027 voit tutusta myös etukäteen Varsinais-Suomen liiton sivuilla.

Tilaisuuden kutsu pdf-muodossa!

Jaa juttu somessa!