Kyläkauppatukea tarjolla lokakuun loppuun saakka! Jaossa 2 miljoonaa euroa

Virttaan S-kaupan julkisivu.

 

Ruokavirasto tiedottaa, että kyläkauppatuen haussa on lokakuun alkuun mennessä saatu vasta noin viitisenkymmentä hakemusta, vaikka tukeen oikeutettuja kyläkauppoja arvioidaan olevan merkittävästi enemmän. Tukeen on käytettävissä yhteensä kaksi miljoonaa euroa ja yksittäinen hakija voi saada korkeintaan 22 500 euron tuen. Tuen haku alkoi syyskuun alussa ja päättyy 31.10.2021.

Kyläkauppatuen tavoitteena on turvata ja edistää päivittäistavarakauppapalveluiden saatavuutta maaseudulla. Tuen myöntää Ruokavirasto. Kyläkauppatuki oli haettavissa edellisen kerran vuonna 2019. Edellisestä hakukierroksesta poiketen tämän syksyn hakukierroksella tukialuetta on laajennettu koskemaan kaikkia maaseutualueita, ei ainoastaan harvaan asuttua maaseutua. – Kyläkauppojen kannattaa laittaa hakemus tulemaan, sillä yhä useampi kyläkauppa on nyt oikeutettu tukeen, sanoo ylitarkastaja Tommi Alanko Ruokavirastosta.

Tukea voi hakea sähköisesti Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Tähän mennessä saaduista hakemuksista 75 prosenttia on tehty sähköisesti. Tuen ehdot ja hakuohjeet löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Kyläkaupat ovat tärkeitä sekä maaseudulla vakituisesti asuville että mökkeilijöille ja muille matkailijoille. Ne tarjoavat päivittäistavarapalveluiden lisäksi esimerkiksi käteisnosto-, posti- ja apteekkipalveluita.

Kyläkauppojen määrä on Suomessa kuitenkin vähentynyt viime vuosina. Monilla kaupoilla on vaikeuksia pitää toimintaansa kannattavana, kehittää palveluitaan tai löytää kaupalle jatkajaa, kun kauppias jää eläkkeelle. Vuoden 2019 hakukierroksen jälkeen toteutetussa arvioinnissa todettiin, että kauppiaat olivat kokeneet kyläkauppatuen erittäin hyödylliseksi. Valtaosa edelliskerralla tukea saaneista kauppiaista oli käyttänyt kyläkauppatukea kauppansa palveluvalikoiman ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen.

 

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Tommi Alanko
040 679 0940
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi