12 priser delades ut under Egentliga Finland landsbygdsgala!

Etualalla kunnia, keskellä kuohuviinejä ja oikealla pinossa kunniakirjoja.

 

Lördagen den 25 mars hölls Egentliga Finlands landsbygdsgala med nästan hundra deltagare på Kavalto gård i Pikis, S:t Karins.

Under Egentliga Finlands landsbygdsgala delades 12 priser ut till de mest verkningsfulla projekten under landsbygdsprogrammets programperiod 2014–2022. Vid sidan om prisutdelningen kunde man under galan avnjuta en lunch gjord på närmat från traktens gårdar. För musiken stod Kapteeni Vahto ja Luntreijarit.

Festtalet hölls av Antti Jaatinen, chef för enheten för landsbygdstjänster vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Han konstaterade att Egentliga Finland klarar den förändring som pågår på landsbygden bättre än de flesta.

– I Egentliga Finland har vi fortfarande ett starkt lantbruk som håller landskapet öppet och producerar inhemsk mat åt oss.

Han underströk också att landsbygden står och faller med sina samhällen. Under den programperiod som avslutats samarbetade olika gemenskaper i Egentliga Finland och gjorde frivilligarbete värt över två miljoner euro.

Jaatinen vände till slut blicken mot framtiden och den nya programperiod som inleddes i början av det här året.

– Ju större globala utmaningar vi får, desto värdefullare arbete gör vi!

Mies puhuu mikrofoniin.
Antti Jaatinen som höll festtalet har jobbat med landsbygdsutveckling i 28 år redan.

Festen ordnades som ett samarbete mellan informationsprojektet Haloo maaseutu och de instanser i Egentliga Finland som beviljar lantbruksstöd, det vill säga NTM-centralen i Egentliga Finland och de fem Leader-grupperna: Varsin Hyvä från Åbotrakten, I samma båt – Samassa veneessä från skärgården, Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit som fungerar i trakten kring Loimaa och Somero, Ravakka som arbetar i Nystadstrakten och Satakunta, samt Ykkösakseli som fungerar i Salotrakten och Nyland.

Finland får bidrag för att utveckla sina egna landsbygdsområden ur Europeiska Unionens fond för utveckling av lantbruket. Landsbygdsfondens stöd fördelas enligt det regionala landsbygdsprogrammet och Leader-gruppernas lokala utvecklingsstrategier. Under programperioden 2014–2022 användes sammanlagt 77,5 miljoner euro på utvecklandet av landsbygden i Egentliga Finland, fördelat på företagsstöd och allmännyttiga utvecklingsprojekt.

Nainen ja mies poseeraavat Maaseurugaalan julisteiden edessä.
Den tvåspråkiga galans konferencierer var Livsmedelsverkets nätverkssakkunniga Ann-Sofi Backgren och Masku kommuns livskraftsschef Lauri Hyttinen.

Priser utdelade av NTM-centralen:

Programperiodens mest verkningsfulla utvecklingsprojekt: Kvalitetsbär – Sydvästra Finland blir stor producent av färska bär

 • Förverkligat av: ProAgria Länsi-Suomi
 • Stödet gav: NTM-centralen i Egentliga Finland

Kvalitetsbärprojektet som förverkligades av ProAgria Länsi-Suomi och Naturresursinstitutet Luke förbättrade lönsamheten och produktiviteten i bärodling i Egentliga Finland och Satakunta. Egentliga Finland producerar redan en fjärdedel av hela Finlands jordgubbar, och också odlingen av buskblåbär ökar kraftigt. Området har nära 300 bärgårdar som har kunnat dra nytta av projektet. Inom projektet tog man fram nya vetenskapliga rön som företagarna hade nytta av. Man fick också ny kunskap om nyttan och möjligheterna med att odla i tunnlar. Också konsumenterna var med på ett hörn då man testade nya sorters egenskaper. Projektet var mycket väl lämpat för att genomföras över gränsen mellan områdena Egentliga Finland och Satakunta.

Programperiodens mest verkningsfulla företagsstöd: Produktion och tillverkning av Horecaprodukter

 • Förverkligat av: Veljekset Kitola Oy
 • Stödet gav: NTM-centralen i Egentliga Finland

Veljekset Kitola Oy är ett familjeföretag som grundades år 2007 i Virmo och för att förpacka och handla i parti med potatis och grönsaker. Verksamheten drivs av bröderna Ville och Kalle Kitola, och i början deltog också deras föräldrar Vesa och Irmeli Kitola. På familjens egen gård har man odlat matpotatis sedan 1950, så företagarna har god insikt i odlarvardagen. Grönsaksförmedlingen värdesätter speciellt lokala småproducenters produkter och den fungerar också som en god marknadsföringskanal för grönsaker från Egentliga Finland. År 2010 flyttade företaget till Nousis. Inom projektet som nu premieras började företaget tillverka horecaprodukter (hotell, restaurang, catering) för restauranger och hotell. Tillväxtstoryn som Veljekset Kitola skapat utifrån primärproduktion saknar motstycke. Nu är företagets omsättning redan 12 miljoner euro och det sysselsätter ett fyrtiotal personer.

 

Priser utdelade av Leader-grupperna:

Periodens mest verkningsfulla motionsprojekt: Motionskvarnen

 • Förverkligat av: Loukonkulman Lukko
 • Stödet gav: Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit

Loukonkulman Lukko byggde under sitt projekt en hel motionshall i Kumila by i Pöytis år 2018. Projektet, som kostade mer än 500 000 euro, förutsatte speciellt god planering, engagerade samarbetspartners och en vilja från föreningen att ta risker. En skara på ett tjugotal personer lade in omkring 7 000 timmar frivilligarbete för projektet. Det var en enorm kraftansträngning för en liten förening och en liten by – och den bar frukt över förväntan! På POP Areena som byggdes i anslutning till bygården Lukontalo kan man bland annat spela boboll, korgboll, badminton och innebandy. När motionshallen var färdig rustade man ännu upp Lukontalo, byggd 1981, som nu fungerar som välutrustad fest- och möteslokal. Kuntomylly-projektet har förutom nya tillfällen till motion också gett området mera livskraft och social sammanhållning!

Det mest verkningsfulla miljöprojektet: Vargstängslet (SusiAita)

 • Förverkligat av: Finlands naturskyddsförbunds krets för Egentliga Finland
 • Stödet gav: Leader Ykkösakseli

Vargstängslet-projektet genomfördes i Saloregionen. Det gick ut på att man gav objektiv och faktabaserad information om vargars ekologi samt praktiska råd om hur man skyddar tamdjur, ansöker om ersättningar och anmäler observationer. Projektet, som avslutades 2019, främjade samarbetet mellan olika aktörer inom det nya vargreviret i Salo. Under projektet utvecklade man en samarbetsmodell för hur myndigheterna, naturvårdarna, markägarna, boskapsgårdarna och invånarna möts, utbyter synpunkter och aktuell information. Efter projektet har man sett färre skador förorsakade av varg, och också en förändrad inställning till vargen. Nu får vargarna och tamdjuren leva sina liv i fred på var sin sida om stängslet. Projektet stod senare mall för det riksomfattande VargLIFE-projektet som genomfördes av Naturresursinstitutet Luke, Finlands viltcentral och Forststyrelsen tillsammans.

Det mest verkningsfulla kulturprojektet: Hemming av Masku 400 år 

 • Förverkligat av: Masku-Seura ry
 • Stödet gav: Leader Varsin Hyvä

Projektet kring prästen och diktaren Hemminki Maskulainen (på svenska kallad bl a Hemming Henriksson) inleddes 2019 då det gått 400 år sedan hans död. Hemming av Masku var en av sin tids stormän, Maskus tionde kyrkoherde, en viktig utvecklare av det finska skriftspråket, en diktare och en statsman. Trots det visste de flesta Maskubor inte något om honom före projektet. Under det berättade man på många olika sätt för folk om Hemming och samtidigt om hela Masku historia. Projektet inkluderade flera evenemang, bland annat välsignande av sådden, en utställning om Hemming på Masku museum, föreläsningar, ordverkstäder i åldringarnas serviceboenden och en dockteaterturné i Maskus förskolor. Därtill skapades häftet Maskun Hemmingin jalanjäljissä (”I Masku-Hemmings fotspår”) som fortfarande används som undervisningsmaterial i kommunens skolor. Kronan på verket var en muralmålning som tillsammans med traktens ungdomar målades på väggen till skolan Hemmingin koulu.

Det mest verkningsfulla byaprojektet: Pyhämaa kulturkonditionstrappa

 • Förverkligat av: Pyhämaan Kotiseutuyhdistys ry
 • Stödet gav: Leader Ravakka

Pyhämaa kulturtrappa färdigställdes hösten 2022 tack vare ett smidigt lokalt samarbete och blev en länk i kulturstigen genom kyrkbyn. Trappan knyter ihop rutten från Telakanranta (”varvsstranden”) till Myllykallios gamla ”mamsellkvarn” (väderkvarn av en viss typ) och öppnar samtidigt vyn över landskapet från Myllykallio mot havet. Som tidigare kommuncentrum har Pyhämaa målmedvetet och på många sätt utvecklat sitt område. Förutom hembygdsföreningen som byggt kulturtrappan, så har Pyhämaan Matkailu (turismföreningen) och Pyhämaan Nuorisoseura (ungdomsföreningen) varit aktiva projektaktörer. Invid skolan har man anlagt en fullstor frisbeegolfbana, servicen vid Telakanranta har förbättrats och ungdomsföreningens hus har rustats upp. Pyhämaa deltog också i det Ravakkas projekt för att utveckla byn som varumärke. I Pyhämaa drar hela byn åt samma håll och man jobbar flitigt på talko.

Det mest betydelsefulla företagsstödet: Nagu Distillery

 • Förverkligat av: Nagu Distillery
 • Stödet gav: Leader I samma båt – Samassa veneessä

Destilleriet i Nagu i Pargas grundades redan 1996, men verksamheten sköt fart först år 2017 då kompisarna Jonathan Smeds och Anton Lindholm beslöt att utvidga tillverkningen av gin i sin barndomstrakt. Investeringsstödet hjälpte Nagu Distillery att bygga om en gammal byggnad till destilleri och skaffa den apparatur som behövdes. År 2019 kom de första produkterna ut i handeln. Nagu Distillerys gin har redan vunnit flera internationella pris, och numera tillverkar man också akvavit. Nagu Distillery är ett bra exempel på att man kan lyckas också internationellt, fastän produktionen är småskalig och lokal. Man har på ett föredömligt sätt utvecklat sitt produktmärke och orten Nagu är syns väl i företagets verksamhet och reklam samt i ginens smakrymd. Projektet har krävt mycket mod, vision och gåpåaranda.

Det mest verkningsfulla närmatsprojektet: Från åkern ut i världen

 • Förverkligat av: ProAgria Länsi-Suomi
 • Stödet beviljade: Leader Ykkösakseli och Jokivarsikumppanit

I projektet som administrerades av den finska odlarrådgivningen ProAgria Länsi-Suomi deltog tre livsmedelsförädlande företag: Gårdarna Birkkala och Karviainen från Salo samt Murtolan HamppuFarmi från S:t Mårtens. För att utröna möjligheterna att ha internationell framgång gjorde man produktvisa marknadsanalyser och en tidsbegränsad marknadsföring på prov via den internationella näthandeln Amazon. Företagen samarbetade under projektet på ett föredömligt, aktivt och kreativt sätt. Projektet, som genomfördes mitt under coronakrisen, lyckades väl med enbart distanskontakter. Projektet gav företagen värdefulla erfarenheter och förståelse för internationell marknadsföring liksom för näthandelns möjligheter. Samtidigt fick landskapets speciella växtodling internationell synlighet och väckte uppmärksamhet också hos andra nätbutiker.

Periodens mest verkningsfulla internationella projekt: Byfesten (Kimppakalaasit)

 • Förverkligat av: Åbotraktens 4H-föreningar
 • Stödet gav: Leader Varsin Hyvä

Byfesten – Kimppakalaasit – Village Feast -projektet som fortfarande pågår utvecklar ungdomars internationella och flerspråkliga samarbetsnät med tanke på framtida behov. Målet är att främja hållbar utveckling genom att ge ungdomarna och andra deltagare verktyg och information om hur en enskild människa tillsammans med andra konkret och med egna ekologiska val kan påverka sitt CO2-avtryck. Genom att kombinera matlagning och internationalisering inspireras deltagarna på ett nytt sätt till handling. Inom projektet söker man nya infallsvinklar på ekologisk matlagning och användning, samt gör finländsk naturbaserad mat känd. Man stärker också på ett konkret sätt deltagarnas kännedom om de traditioner och möjligheter som hemlandets och närområdets ekologiska matkultur, skärgårdens fiskeområden och andra länders matkultur ger.

Periodens mest verkningsfulla ungdomsprojekt: Tavastila skateboardpark

 • Förverkligat av: Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry
 • Stödet gav: Leader Ravakka

Mietoisten skeittilandia som år 2020 anlades invid Tavastila skola i Mietois i Virmo kommun är ett populärt tillhåll för ortens barn och unga. Skateboardparken som planerades och byggdes tillsammnans med ungdomarna har fått ungdomarna att röra på sig mera och tillbringa mera tid tillsammans. Förutom skateboardparken har man på senare år anlagt en arena för friluftsspel, en frisbeegolfbana och ett utomhusgym, som också med fördel kan användas av fullvuxna medan ungdomarna gör konster på skateboard och sparkbräde. Mietois byaförening och Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalavdelning i Mietois samt flera andra aktörer har samarbetat väl kring projektet. Den här helheten visar hur också små föreningar kan åstadkomma mycket med samarbete och målmedvetet utvecklingsarbete. Här har flera generationer jobbat ihop frivilligt till fromma för fritidsaktiviteterna i Tavastila.

Priser utdelade av NTM-centralen och Leader-grupperna:

Egentliga Finlands mest betydelsefulla samarbete: Hundbanans motionstrappa

 • Förverkligat av: Väståbolands företagare
 • Stödet gav: Leader I samma båt – Samassa veneessä

Frivilliga byggde en 470 trappstegs konditionstrappa upp på backen av sidosten invid kalkgruvan nära Pargas centrum. Högst upp finns en utsiktsplattform, därifrån man kan beundra kalkgruvan och skärgårdslandskapet liksom konstverket Kvinnan ur berget som rests där uppe. Konditionstrappan har fått speciellt mycket beröm såväl för sin belysning, placering, längd, bredd och den optimala steghöjden. Trappan har också blivit känd för att man alltid hälsar då man möts där. Inom projektet gjordes över 2000 timmar frivilligarbete. Dessutom samlade man in extra finansiering då priset på trävaror steg under projektets gång. Inom projektet samarbetade föreningar, företagare, kommunen och markägare på ett föredömligt sätt.

Kaksi miestä kunniakirjan ja kukkien kanssa.
För Hundbanans del mottogs priset av Paul Viman och Johan Kronberg.

Publikens favoritprojekt: Communityrummet Tuuki i Virmo

 • Förverkligat av: Wirmon Martat
 • Stödet gav: Leader Ravakka

Communityrummet Tuuki som inretts i lokaliteterna som ortens nedlagda institut för hantverk och konstindustri efterlämnade öppnades i oktober 2020. I Tuuki finns ett bra undervisningskök, där man kan ordna till exempel matlagningskurser. I lokaliteterna finns också olika slags symaskiner. I Tuuki kan man läsa tidningar och träffa andra. De gemensamma lokaliteterna och utrustningen där kan användas också av andra föreningar och samfund utan hyra. Kostnaderna för att upprätthålla lokaliteterna täcker Tuukis sponsorföretag. Det gjordes över 1400 timmar frivilligarbete för communityrummet. Av deltagarna var 50 marthor, men också många andra deltog.

Kaksi naista kunniakirjan ja kukkien kanssa.
Ulla Luolila och Pirkko Harju tog emot priset till Wirmon Martat. Före galan deltog nästan 3 000 människor i omröstningen om publikens favoritprojekt.

 

Varsinais-Suomen maaseutugaalassa jaettiin 12 palkintoa!