Maaseutuluotain laskeutuu pian havainnoimaan Varsinais-Suomea!

Jaa juttu somessa!

 

Varsinais-Suomessa käynnistyy vielä lokakuun aikana Maaseutuluotain, eli maaseudun kehittämiseen ja julkisuuskuvaan liittyvä kysely, jonka kautta rakennetaan kokonaisvaltainen näkemys Varsinais-Suomen maaseudun kehityksestä, tilanteesta ja kehittämistarpeista. 

Kysely suunnataan maaseudun kehittäjille ja toimijoille, muun muassa poliittisille päättäjille, kuntien viranhaltijoille, yrittäjille, yhdistyksille, tiedonvälittäjille, kehitysorganisaatioille ja asiantuntijoille. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään laajasti tilastotietoa. Kyselyn tulokset saadaan käyttöön vielä tämän vuoden puolella. 

Maaseutuluotaimen on kehittänyt ja testannut Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Spatian projektitutkija Pasi Saukkonen muistuttaa, että kyseessä ei ole ”ilmapuntari” tai ”fiilisten tulkki”, vaan kehittämisen työväline, jonka avulla luodaan maaseutubarometri, tunnistetaan maaseudun kehittämiskohteita ja lisätään maaseudun tunnettuutta ja näkyvyyttä.

 

Lisätietoja tutkimuksesta: 

Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia/Itä-Suomen yliopisto

Pasi Saukkonen,  p. 050 464 2534

pasi.saukkonen@uef.fi

Jaa juttu somessa!