Leader-työn valtakunnalliset helmet on valittu! Katso kolme parasta videota!

Jaa juttu somessa!

 

Keskiviikkona 4. marraskuuta Leader-toimijat ympäri Suomen kokoontuivat ruutujensa ääreen seuraamaan Leader-työn ajankohtaispäiviä. Päivän aikana keskusteltiin Leader-työn ajankohtaisista aiheista ja lisäksi kilpailtiin ensi kertaa järjestettävissä Leader-viisuissa. Kaikki Suomen Ely-keskusalueet lähettivät viisuihin oman ehdokkaansa Leader-työn helmeksi. Videoita oli tehty monenlaisista Leader-hankkeista ja hyvistä käytännöistä. Viisuja juonsivat verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola ja maaseutuylitarkasta Laura Jänis (artikkelikuvassa).

Voiton vei Ahvenanmaa, jonka helmi oli ympäristötyö. Ohjelmakaudella 2014–2020 yli puolet Leader Ålandin hyväksymistä hankkeista painottui selkeästi ympäristötyöhön. Leader-hankkeissa ollaan tehty useita kosteikkoja ja rantaniittyjä, kunnostettu luonnonlaitumia ja ojia sekä säästetty arvokkaita biotooppeja.

Toiseksi sijoittui Varsinais-Suomi, jonka helmi oli koko maakunnan yhteinen Outdoor Leader -hanke, jossa tehdään yhteistyötä myös muiden maakuntien ja kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa. Outdoor Leader -hankkeen tarkoituksena on innostaa paikallisia yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita kehittämään retkeilyreittejä ja ulkoilualueita. Hankkeen aikana ollaan tuotu toimijoita yhteen seminaarien, opintoretkien ja muiden tilaisuuksien avulla, saatu aikaan uusia ideoita, kehittämishankkeita ja yksittäisiä konkreettisia tekoja. Esimerkiksi Kurjenrahkan kansallispuiston kupeeseen ilmestyi kesällä kioski ja Harjureitin tuntumassa aloitettiin sähköavusteisten maastopyörien vuokraus. 

Kolmanneksi sijoittui Pohjois-Pohjanmaa, jonka helmi oli nuorisotyö. Leader Rieskan, Keskipisteen, Koillismaan, Oulun Seudun ja Nousevan Rannikkoseudun alueilla ollaan viime vuosina panostettu Nuoriso Leader -toimintaan, josta esitellään videolla muutama esimerkki.

 

Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi.

Leader-ryhmien käytössä on julkista rahoitusta Suomen maaseutuohjelman kautta ohjelmakaudella 2014–2020 yhteensä 300 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 3–11 miljoonaa euroa yhtä Leader-ryhmää kohti. Rahoituksesta 42 % tulee EU:lta, 38  % valtiolta ja 20 % kunnilta. Lisäksi ryhmät keräävät 35 % yksityistä rahoitusta.

Kuluvan kauden jälkeen Leader-toiminta jatkuu Suomessa kahden vuoden siirtymäkaudella, jonka aikana noudatetaan tämän kauden sääntöjä ja tavoitteita. Suomen Leader-ryhmät ovat hakeneet sirtymäkaudelle julkista kehystä yhteensä 86 miljoonan euron edestä.

Jaa juttu somessa!