Elpymistukien haku on nyt auki maaseudun mikro- ja pienyrityksille!

Jaa juttu somessa!

 

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat nyt hakea elpymisvaroista tukea sellaisiin investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa tai yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Haku avautui 18. lokakuuta ja jatkuu vuoden 2022 loppuun asti.

Suomi on saanut maaseutuyritysten toiminnan kehittämiseen EU:n maaseuturahastosta elpymisvaroja 26 miljoonaa euroa. 

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien ja ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Investointi voi olla myös aineeton. 

Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista.

Tuen määrä voi vaihdella 2 000 euron ja 200 000 euron välillä. 

Paras käyttökelpoinen uusi tekniikka käyttöön

Elpymisvaroista tuetaan ennen kaikkea investointeja parhaaseen käyttökelpoiseen uuteen tekniikkaan (BAT), jonka avulla voidaan tehokkaimmin parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta ja sitä kautta ehkäistä ympäristön pilaantumista. Tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan soveltaa kohtuullisin kustannuksin. Tukea ei voi saada käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan.

Uusi tukimuoto omistajavaihdoksiin!

Tukea on nyt tarjolla myös omistajanvaihdoksen suunnitteluun. Jos haluaa hankkia jo olemassa olevan yrityksen, joka toimii harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla, voi omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun saada tukea 5 000 – 10 000 euroa.

Haku auki Hyrrässä

Tukea voi hakea maaseudulla toimiva mikro- tai pienyritys, jolla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

Hakemus tehdään Hyrrä-asiointipalvelussa ja päätökset tekee Ely-keskus. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään viimeistään 15.11.2021 vireille tulleita hakemuksia.

Maaseudulle on tarjolla myös muuta rahoitusta

Elpymisvarojen lisäksi Ely-keskuksesta on jatkuvasti haettavissa maaseuturahaston tukia myös yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja uudistamiseen maaseudulla. Tukimuotoja on kolme: perustamistuki, investointituki ja investoinnin toteutettavuustutkimus. Yritystuen suuruus on pääasiassa 20 % tai korotetusti 35 %. Lisäksi haettavissa on hankerahoituksen puolelle lukeutuva yritysryhmähanke, jossa tukitaso on 75 %.

Maaseuturahaston tukia mikro- ja pienyritysten lisäksi voivat poikkeuksellisesti hakea tukea myös keskisuuret yritykset, jos kyseessä on elintarvikkeiden ensiasteen jalostuksesta.

Lisäksi maaseudun toimijat voivat hakea EU:n elpymisvaroja myös muiden rahastojen kautta. Esimerkiksi rakennerahastot ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto myöntävät elpymisvaroja.

Parhaan tukimuodon löytämisessä auttavat Ely-keskuksen asiantuntijat:

  • Sirkka Rantala, yritysasiantuntija puh. 0295 022 742
  • Mia Vienne, yritysasiantuntija puh. 0295 022 756
  • Markku Alm, yritys- ja energia-asiantuntija puh. 0295 022 542

Lisätietoja tuenhakijalle elpymisvaroista:

www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus

www.ruokavirasto.fi/yritystuet

Jaa juttu somessa!