Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta: Yhdistysten ja järjestöjen pitää olla muutoksen etulinjassa!

Jaa juttu somessa!

 

KOLUMNI

13.5.2019 saatiin Varsinais-Suomen järjestötoiminnassa muuan pitkä prosessi loppusuoralle. Tuolloin nimittäin päätettiin perustaa Maakunnan yhteistyöryhmän eli MYR:n kokouksessa sen alaisuuteen järjestöjaosto. Jaoston kokoonpano syntyi yhdistysten ehdotusten pohjalta ja ensimmäinen kokous pidettiin joulukuussa 2019. Varsinaisten ja varajäsenten kautta edustettuna on nelisenkymmentä varsinaissuomalaista yhdistystä ja järjestöä.

Varsinais-Suomen järjestöjaosto on ainakin yhdessä suhteessa ainutlaatuinen muiden maakuntien järjestöyhteistyöhön verraten. Vain Varsinais-Suomessa järjestöyhteistyö toimii maakunnallisen yhteistyöryhmän alaisuudessa. Muut jaostot ovat elinkeino-, koulutus-, maaseutu- ja ilmastovastuujaosto eli järjestöt on nostettu kovaan seuraan. 

Varsinais-Suomen järjestöjen toiveet ja tarpeet nousivat ensimmäistä kertaa vahvasti esille maakuntastrategian valmistelussa vuosina 2013-2014. Tulevaisuustutkija Olli Hietasen vetämä järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuusilta kesällä 2015 oli ensimmäinen konkreettinen yritys ideoida yhdessä Varsinais-Suomen kehittämistarpeita 3. sektorin toimijoiden kanssa. Sittemmin toiminnan muotoa haettiin muun muassa Satakunnan ja Pohjois-Karjalan kokemuksia kuullen.

Yhteistyö on rakentunut vaihe vaiheelta hyvällä sykkeellä: aivan ensin järjestöyhteistyön kehittäminen merkittiin yhdeksi maakunnan kehittämisen tavoitteista maakuntaohjelmaan 2018–2021. Noin vuosi ohjelman hyväksymisen jälkeen saatiin valmiiksi Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartta vuosille 2018–2020 ja sen tunnistamasta tarpeesta perustettiin lopulta MYR-järjestöjaosto. 

Jaoston toiminta on alusta alkaen ollut itseohjautuvaa. Varsinais-Suomen liitto on mukana kutsujana, mahdollistajana ja tietenkin omissa temaattisissa kysymyksissään asiantuntijana, mutta muutoin järjestöt ovat oman sektorinsa asiantuntijoita ja päättävät keskusteltavat asiat jaoston tehtävien sisällä. 

Jaoston sihteeriä, Varsinais-Suomen liiton Salla-Maria Lauttamäkeä, lainaten: – Oma ajatukseni on, että maakunnallinen järjestöyhteistyö kasvattaa juuria maakunnan liiton työn teemoihin, kun yhteiset tavoitteet peilautuvat kansalaisyhteiskunnassa, ihmisissä. Tämä on ehdottomasti kaikkien etu ja sitä tarvitaan mukaan, jotta valmistelemamme strategiat ja ohjelmat ovat eläviä ja merkityksellisiä. 

Jaoston merkittävä hyöty on sen pyrkimys toimia eräänlaisena solmukohtana varsinaissuomalaisille järjestöille: sen tarkoitus on olla aidosti järjestöjä yhdistäviä asioita pohtiva ja kehittävä, eikä se siksi kompastele sektorikohtaisiin etuihin tai mahdolliseen kilpailuun. Niiden sijaan jaosto pohtii muun muassa yhteisen viestinnän kehittämistä, yhteisiä koulutuksia, yhteisiä panostuksia kuntayhteistyön rakentamiseen sekä teemoja kuten monikulttuurisuus ja kestävä kehitys.

Järjestötoiminnan arjessa, kansalaistoiminnan merkityksessä, rakenteissa ja toimintatavoissa eletään muutoksen aikaa. Yhteiskunta ja toimintaympäristö ympärillämme muuttuvat eikä järjestötoiminta ole oma saarekkeensa, joka on tämän kehityskulun ulottumattomissa. Yhdistysten ja järjestöjen pitää olla muutoksen etulinjassa, luomassa omaa tulevaisuuttaan. Tätä työtä tehdään Varsinais-Suomen järjestöjaostossa ja järjestöjen yhteisen tiekartan kautta.

 

Tauno Linkoranta

Varsinais-Suomen järjestöjaoston puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Kylät ry

Jaa juttu somessa!