Varsinais-Suomen ELY-keskuksen seuraava yritys- ja hanketukien valintajakso alkaa 1. marraskuuta

Jaa juttu somessa!

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2020–2021 (muutettu: 15. lokakuuta 2020)

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku on jatkuva, mutta tukihakemukset, jotka koskevat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoituskiintiöstä myönnettävää tukea, ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajakso merkitsee tässä päätöksessä samaa kuin tukijakso maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 34 §:n 1. momentissa.

Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja Maaseudun kehittämisohjelmien hallintolain (27/2014:10 §) sekä Valtioneuvoston maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun asetuksen (1174/2014) perusteella Varsinais-Suomen ELY-keskus päättää Maaseuturahaston hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2020–2021 seuraavasti:

Yritystukien valintajaksot:

  • 1.11.2019 – 31.1.2020
  • 1.2. – 30.4.2020
  • 1.5. – 31.7.2020
  • 1.8. – 31.10.2020
  • 1.11.2020 – 28.2.2021 (Huom! Tämän jakson rahoitustuki myönnetään pääsääntöisesti ns. siirtymäkauden varoista tai mahdollisesti myös ns. elvytysvaroista. Em. myöntövaroja saataneen käyttöön 1.4.2021 alkaen. Ruokavirasto antaa tarkempaa tietoa hakemusten käsittelyaikataulusta ja myöntövaroista myöhemmin.)

Hanketukien valintajaksot:

  • 1.11.2019 – 31.3.2020
  • 1.4. – 31.10.2020 jaksolle ei käytettävissä hankerahoitusta
  • 1.11.2020 – 28.2.2021 (Huom! Tämän jakson rahoitustuki myönnetään pääsääntöisesti ns. siirtymäkauden varoista tai mahdollisesti myös ns. elvytysvaroista. Em. myöntövaroja saataneen käyttöön 1.4.2021 alkaen. Ruokavirasto antaa tarkempaa tietoa hakemusten käsittelyaikataulusta ja myöntövaroista myöhemmin.)

Jos valintajakso päättyy viikonloppuna tai pyhäpäivänä, virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23:59.

Vuoden 2021 tulevista valintajaksoista ilmoitetaan ensi vuonna erikseen.

Määrärahat:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntövaltuus koko ohjelmakaudella 2014–2020 on 46 M€ (MMM:n kirje 3.7.2014, Dnro 1441/321/2014 sekä tarkistettu valtuuslaskelma 27.9.2016).

Kunkin valintajakson hankkeita käsiteltäessä sovelletaan Maa- ja metsätalousministeriön 4.3.2015 sekä 19.6.2017 vahvistamia valintaperusteita (MMM:n päätökset 421/441/2015 ja
1170/04.04.01.02/2017 sekä komissiossa 29.2.2016 hyväksytty ohjelmanmuutos).

Jaa juttu somessa!