Sitran Turun työpajassa 13.5. etsitään avaimia kuntalaisten osallistumiseen

Jaa juttu somessa!

 

Äänestysaktiivisuus on viimeisissä kunta- ja aluevaaleissa ollut historiallisen alhainen. Miltä näyttävät asukkaan vaikuttamisen mahdollisuudet vaalien välillä? Mitä pitäisi tehdä osallistumisen ja luottamuksen vahvistamiseksi eri alueilla? Keiden ja mihin tarpeisiin demokratiaa uudistetaan kunnissa?

Isojen kysymysten edessä tarvitaan entistä laaja-alaisempaa yhteistyötä ja uusia menetelmiä. Paikallisen osallistumisen kehittäminen taas vaatii paikallistuntemusta. Turun kaupunginkirjastolla kartoitetaan 13.5. klo 9.30–12.00, miten kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia pitäisi kehittää.

Sitra kutsuu Varsinais-Suomen luottamushenkilöitä, kunnissa kehitystyötä tekev viranhaltijoita, järjestötoimijoita, tutkijoita, kansalaisaktiiveja ja teknologian sekä alustojen kehittäj yhteen uudistamaan paikallista vaikuttamista. Tavoitteena on kerätä yhteen kentän vaikuttajat Suomessa ja rakentaa areena demokratian uudistamistyölle. Kunnallisen osallistumisen uudet keinot -työpajoissa luodaan jaettua ymmärrystä osallistumisen haasteista ja kehityskohteista ja pohditaan mihin tarttua seuraavaksi.

Aihetta alustamassa ovat paikalliset vaikuttajat:

Apulaispormestari Elina Rantanen, Turun kaupunki
Toiminnanjohtaja Hülya ”Hissu” Kytö, DaisyLadies ry
Tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila, Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
Johtava asiantuntija Joonas Leppänen, Sitra

Työpaja on avoin ja alustaa syksyllä käynnistyvää, kuntademokratian kehittäjille suunnattua Sitra Lab -kehitysohjelmaa. Tervetuloa mukaan! Tilaisuuteen ilmoittaudutaan osoitteessa
https://www.sitra.fi/kuntapajat/

Jaa juttu somessa!