ProAgria Länsi-Suomi ja Inlisol Oy edustavat Suomea kansainvälisessä ARIA-kilpailussa

Jaa juttu somessa!

Suomi on lähettänyt kahdeksan hanketta kansainväliseen Agricultural & Rural Inspiration Awards 2023 -kilpailuun, jossa palkitaan Euroopan parhaat maaseutuhankkeet. Hankkeiden joukossa on ProAgria Länsi-Suomen toteuttama Aikaa on -hanke ja Uudessakaupungissa toimivan Inlisol Oy:n saama perustamistuki.

ProAgria Länsi-Suomi ja Inlisol Oy lähtevät edustamaan Suomea kansainväliseen hankekilpailuun. Agricultural & Rural Inspiration Awards (ARIA) on EU CAP Networkin järjestämä koko EU:n laajuinen hankekilpailu, jolla juhlistetaan parhaita EU:n maaseuturahoitusta saaneita hankkeita.

Hankekilpailun tavoitteena on lisätä maaseudun kehittämisen ja maatalouden näkyvyyttä EU:ssa ja esitellä parhaita käytäntöjä maaseutuyhteisöihin vaikuttavista innovatiivisista ratkaisuista. Tänä vuonna ARIA-kilpailun teemana on osaamisen kehittäminen maaseudulla ja maataloudessa.

Aikaa on -hanke toi Länsi-Suomen maatiloille tehokkuutta

ProAgria Länsi-Suomen toteuttamassa Aikaa on -hankkeessa kehitettiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan maatilayritysten kannattavuutta lisäämällä maatilayrittäjien osaamista, esimerkiksi johtamistaitoja, digitaitoja ja ajanhallintaa. Hankkeessa mukana olleet yrittäjät pystyivät uuden osaamisen avulla säästämään viikossa jopa 20 työtuntia.

Hankkeessa kehitettiin kansainvälistäkin huomiota saanut pienryhmätoiminnan malli, jonka ohjaustyön laatuun kiinnitettiin tietoisesti huomioita. Pienryhmiä muodostettiin yhteensä 32, esimerkiksi eri tuotantosuunnille, nuorille maatilayrittäjille ja naisyrittäjille. Pienryhmätoiminta auttoi yrittäjiä löytämään tehokkaampia työtapoja ja rakentamaan merkittäviä yhteistyöverkostoja sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämä paransi yrittäjien hyvinvointia ja edisti yritysten menestystä, mikä taas parantaa koko Suomen ruokaturvaa pitkällä aikavälillä. Tiloilla tehdyillä muutoksilla oli myös positiivia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Ihmisiä pellolla.
Pienryhmissä maatilayrittäjät saivat konkreettisia vinkkejä alansa huippuasiantuntijoilta ja toinen toisiltaan.
Hanketta koordinoinut ProAgrian valtakunnallinen huippuosaaja Anu Ellä on tyytyväinen hankkeen toimintaan ja tuloksiin ja iloinen siitä, että hanke pääsi edustamaan Suomea kansainväliseen kilpailuun.

– Maatalousyrittäjät otettiin alusta saakka mukaan ideoimaan ja aktiivisesti kehittämään uudenlaista kokemusten vaihtoon perustuvaa pienryhmämallia sekä kansainvälistä yhteistyötä. Ideoimme yhdessä esimerkiksi uudenlaista viljelijävaihtoa pienryhminä eri maiden välillä. Lisäksi loimme hyvin käytännönläheisen ja tilatason tuloksia luontevasti vertailevan havaintotilamallin, toteaa Ellä.

Hankkeessa luotu pienryhmätoiminnan malli on myöhemmin otettu käyttöön esimerkiksi Norjassa ja Islannissa. Hankkeen tuloksia on esitelty myös useissa kansainvälisissä seminaareissa.

EU:n maaseuturahoituksen hankkeelle myönsivät Satakunnan ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Inlisol tarjoaa turvaa vanhenevalle väestölle

Vuonna 2021 Leader Ravakka myönsi perustamistuen Uudessakaupungissa toimivalle teknologiayritys Inlisol Oy:lle. Perustamistuen avulla start up -yritys sai tehtyä demon ikäihmisille suunnatusta palvelusta, jossa kotiin asennettavat sensorit mittaavat tutkateknologian avulla tilassa olevan ihmisen sijaintia, liikkeitä ja asentoja. Kodin sensorit mittaavat myös peruselintoimintoja, kuten sydämen lyöntejä ja hengitystä, eikä asiakkaan tarvitse pukea mittalaitteita ylleen.

Palveluun luotu älykäs teknologia pystyy muun muassa sensorien lähettämän datan avulla huomaamaan, jos huoneessa oleva henkilö kaatuu – ja tekemään siitä hälytyksen omaiselle tai hoitajalle. Palvelun tavoitteena on luoda hoitajille lisää aikaa, omaisille mielenrauhaa ja ikäihmisille itselleen turvallisuuden tunnetta.
Inlisolin yrittäjät Aki Nummela ja Amin Torabi pitävät perustamistukea avaimena start upin alkutaipaleen menestykseen.

Kaksi miestä Inlisolin paidoissa pitelee käsissään valkoisia sensoreita.
Inlisolin yrittäjät Aki Nummela ja Amin Torabi esittelevät kehittämiään sensoreita.

– Perustamistuki tuli meille todella tärkeään hetkeen. Sen avulla saimme tehtyä demohuoneen, jonka esittelimme sitten Uudenkaupungin vanhustenhoitoyksikölle. Demon avulla saimme vakuutettua myös ensimmäiset enkelisijoittajat. Sen jälkeen pääsimme tekemään prototyyppiä ja pilotoimaan sitä EAKR-rahoituksella, kertoo Nummela.

Inlisolin luoman teknologian avulla voidaan vähentää myös hoitohenkilökunnan saatavuudesta johtuvaa alueellista eriarvoisuutta. Siksi palvelulla on potentiaalia erityisesti maaseudulla. Perustamistuen myöntänyt Leader Ravakka pitää Inlisolin hanketta hyvänä esimerkkinä maaseudun yritystukien vaikuttavuudesta.

– Inlisolin perustajat tulivat kansainvälisiltä kentiltä pikkukaupunkiin, ja tukien myötä pääsivät nopeasti alkuun. EU:n maaseuturahoituksen yritystuet ovat oiva väline aloittaville yrittäjille ja keino kokeilla yritysidean toimivuutta, kommentoi Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio.

Voittajat selvillä joulukuussa

EU:n jäsenmaat voivat lähettää jokaiseen kilpailukategoriaan kaksi ehdokasta. Ehdokkaat on valittu ELY-keskusten tekemien ehdotusten perusteella. Aikaa on -hanketta ja Inlisolin yrityshanketta ehdottivat sekä Varsinais-Suomen että Satakunnan ELY-keskus.

Jäsenmaiden lähettämien ehdokkaiden joukosta valitaan syksyn aikana yhteensä 24 finalistia joulukuussa käytävään loppukilpailuun. Tuomaristo valitsee jokaisesta kategoriasta yhden voittajan. Lisäksi kaikkien hankkeiden kesken järjestetään yleisöäänestys, jossa valitaan paras maaseudun nuoria osallistanut hanke.

Suomi on menestynyt kilpailussa aiempina vuosina hienosti. Viime vuonna Suomi voitti yleisöäänestyksen Puolangan pessimistit -hankkeella.

 

Kilpailukategoriat ja Suomen ehdokkaat

 

Älykäs ja kilpailukykyinen maatalous:

  • Koronakriisi ja Kausityövoiman hankinnan turvaaminen (Uudenmaan ELY-keskus)

KoroKausi-hanke vastasi nopeasti ja tehokkaasti koronakriisin aiheuttamaan ulkomaisen kausityövoiman pulaan ja varmisti maatilojen toimintaedellytykset, kilpailukyvyn sekä Suomen huoltovarmuuden säilymisen poikkeuksellisena ja vaikeana aikana.

  • Sastamalasta brändiviljaa kansainvälisille markkinoille (Leader Joutsenten reitti)

Sastavilja on innovatiivinen yhteistyöhanke, joka tuotteisti paikallisesti viljeltyä kauraa Sastamalan alueella ja loi FarmTopOats-brändin kansainvälisille markkinoille. Brändityöllä ja markkinointitoimilla tuettiin kansainvälistä vientiä ja parannettiin viljelyn kannattavuutta.

Ympäristön suojelu

  • FabPatch Oy (Leader Kuudestaan)

FabPatch Oy kehitti hankkeen avulla Vaatelaastari® -tekstiilipaikan, joka edistää ilmastopolitiikan tavoitteita pidentämällä vaatteiden ja tekstiilien käyttöikää. Tuote vähentää uuden tuotannon tarvetta ja vaateteollisuuden maankäytön kasvattamista sekä auttaa torjumaan luontokatoa.

  • Ilmastokestävää suometsän hoitoa Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Tässä koulutushankkeessa lisätään metsänomistajien osaamista uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuvasta, ympäristöystävällisemmästä metsänhoidosta. Hankkeen päätavoitteena on uudistaa ja monipuolistaa suometsien käsittelyä siten, että ojitettujen turvemaiden hiilipäästöt ja vesistökuormitus alenevat.

Maaseudun sosioekonominen rakenne

  • Landemia (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Landemia-hanke edistää Etelä-Pohjanmaan vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta, tukee ja mahdollistaa monipaikkaista asumista sekä paikkariippumatonta työskentelyä. Hanke lisää tietoa maallemuuton esteistä, kehittää ratkaisumalleja näiden esteiden poistamiseksi sekä selvittää kylien houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä.

  • Yrityksen perustamistuki, Inlisol(Leader Ravakka)

Inlisolin toteuttamassa hankkeessa kehitetty terveysteknologian innovaatio mahdollistaa vanhusten turvallisen asumisen kotona tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja hoivatyön tueksi. Teknologian avulla voidaan vähentää muun muassa hoitohenkilökunnan saatavuudesta johtuvaa alueellista eriarvoisuutta sekä tehostaa hoitotyötä siten, että hoitajat voivat keskittyä enemmän ihmiseen.

Maaseututoimijoiden taidot

  • Aikaa on (Satakunnan ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Aikaa on -hanke kehittää Satakunnan ja Varsinais-Suomen maatilayritysten kannattavuutta. Hankkeessa kehitettiin pienryhmätoiminnan malli, jonka tavoitteena on edesauttaa maatalousyrittäjien työajan tehostamista sekä vahvistaa yrittäjien osaamista, kuten johtamistaitoja, digitaitoja ja ajanhallintaa.

  • Bisnes Lande (Keski-Suomen ELY-keskus)

Bisnes Lande -hanke kehittää Keski-Suomen maaseudun nuorten yrittäjyysosaamista ja kannustaa nuoria perustamaan yrityksiä omien vahvuuksien ja innovatiivisuuden pohjalta. Hankkeessa luotiin toimintamalli ja verkostot, joiden avulla nuoret pystyivät tuotteistamaan ja myymään osaamistaan.

Jaa juttu somessa!