Närturismen i Pargas utvecklas genom att göra friluftsstråk mångsidigare

Jaa juttu somessa!

 

I Pargas pågår ett projekt för kartläggning av de befintliga friluftsstråkens skick och av möjligheterna att utveckla stråken. Samtidigt utreds också potentiella nya stråk. Genom kartläggningen vill man stödja lokalbefolkningens rekreationsmöjligheter och naturturismen. Projektet varar i tre månader och finansieras av den i Pargas verksamma Leader-gruppen I samma båt.

Projektledaren Helena Särkijärvi har bland annat kartlagt ön Långholmen söder om Kyrkfjärden i Pargas. Pargas stad äger största delen av ön och det har inte funnits någon verksamhet på ön i åratal.

För närvarande är ön i naturtillstånd och till exempel är trädbeståndet av mycket varierande ålder. Den mångsidiga naturen på ön varierar från höga berg till ängslika partier. I projektet har möjligheten att anlägga naturstigar för rekreationsändamål utretts. Särkijärvi har kartlagt platserna med störst potential för friluftsstråk på ön. På kartan har flera möjliga naturstigar blivit inritade, sådana som kan anläggas med ganska enkla medel.

I praktiken sker kartläggningen av nya stråk i terrängen med hjälp av en GPS-positionerare och en kartapplikation som sparar den sträcka man gått i naturen. Planerarens uppgift blir då att hitta stråk som redan är så lättframkomliga som möjligt och som kunde bli officiella stråk. Vid de flesta stråken krävs också röjning av halvfallna träd.

Tack vare utredningsarbetet i projektet är det lättare för staden att avgöra hur stråken kan utvecklas framöver. Målet är att locka fler närturister och kanske till och med internationella naturturister till Pargas.

 

Text: Anssi Ketonen, haloomaaseutu.fi

Översättning: Leila Martinkauppi

Jaa juttu somessa!