Maaseudun yritys- ja hanketukien haku alkoi!

Jaa juttu somessa!

 

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU:n rahoituskaudelle 2023–2027 ovat alkaneet. Varsinais-Suomessa maaseuturahoitusta on tällä kaudella tarjolla ainakin 38 miljoonaa euroa. Alkaneella rahoituskaudella painotetaan entistä voimakkaammin ilmasto- ja ympäristötoimia.

Kaikki EU:n maaseuturahoitukseen kuuluvat yritystukimuodot sekä suurin osa hanketuista on nyt haettavissa Hyrrä-asiointipalvelussa. Hanketuista on avautunut yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista. Loput hanketukimuodoista tulee hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden ja Leader-ryhmien uusien pienhankkeiden haut.

Hyrrä asiointipalvelu on uudistunut käyttöliittymältään uudelle rahoituskaudelle. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. Päivityksiä tehdään kuitenkin edelleen.

Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana. ELY-keskukset ja Leader-ryhmät valitsevat rahoitettavat kohteet ja neuvovat tukien hakemisessa. Varsinais-Suomessa maaseuturahoitusta on tällä rahoituskaudella tarjolla ainakin 38 miljoonaa euroa. Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain.

Hanketuissa painotetaan ympäristö- ja ilmastotoimia

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, yleishyödyllisiin investointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa toimissa.

Uutta on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Entistä enemmän rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi sekä investointeja ja kehittämistoimia luonnonvarojen kestävän hoidon edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Varsinais-Suomessa näihin investointeihin on varattu 140 000 euroa tälle vuodelle.

– Toivommekin hakijoilta aktiivisuutta lähteä suunnittelemaan ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä toimenpiteitä heti ohjelmakauden alussa, kommentoi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Maaseutupalvelut-yksikön kehittämispäällikkö Johanna Mattila.

Yritystukia kehittämiseen ja kokeiluihin

Maaseudulla sijaitseville mikro- ja pienet yrityksille suunnattuja maaseudun yritystukia voi hakea ELY-keskuksista ja Leader-ryhmistä. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää myös keskisuurten maataloustuotteita jalostavien yritysten investointeihin.

Uutta on osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistystuki. Lisäksi uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää maatalousyrittäjälle uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, muuhun kuin tavanomaiseen maataloustuotantoon, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Maatalouden kokeilutukea voi hakea vain Leader-ryhmistä.

Varsinais-Suomessa viisi painopistealuetta

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa EU:n maaseuturahoituksen neuvonnasta vastaa Maaseutupalvelut-yksikkö. Tukea jaetaan Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman perusteella. Suunnitelmassa maaseudun alueelliselle kehittämiselle on valittu viisi painopistealuetta, jotka ovat alkutuotanto, ruokaketju ja elintarvikkeiden jatkojalostus, maaseutu- ja saaristomatkailu, maaseudun monipuolinen yrittäjyys sekä asuminen ja hyvä elämä maaseudulla. Lisäksi suunnitelman läpileikkaavia teemoja ovat osaamisen kehittäminen, digitalisaatio sekä ympäristö- ja ilmastotoimet.

Varsinais-Suomesta suurin osa kuuluu maaseuturahoituksen piiriin. Tukikelpoisen alueen tarkat rajat voi tarkistaa ELY-keskuksen karttapalvelusta.

Leader-tukea paikalliseen kehittämiseen yli 20 miljoonaa euroa

Leader-ryhmien valintajaksot julkaistaan Leader-ryhmien omilla verkkosivuilla. Varsinais-Suomessa on viisi Leader-ryhmää: Turun seudulla toimiva Varsin Hyvä, saaristossa toimiva I samma båt – Samassa veneessä, Loimaan seudulla ja Somerolla toimiva Jokivarsikumppanit, Vakka-Suomessa ja Satakunnassa toimiva Ravakka sekä Salon seudulla ja Uudenmaan puolella toimiva Ykkösakseli.

Varsinais-Suomen Leader-ryhmät pääsevät jakamaan seuraavien viiden vuoden aikana tukea maaseudun kehittämiseen yli 20 miljoonaa euroa.

Varsinais-Suomen Leader-ryhmien rahoituskehykset:

Hanketukien valintajaksot Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa:

 • 6.–15.9.2023
 • 9.–31.10.2023
 • 11.2023–31.1.2024
 • 2.–30.4.2024
 • 5.–30.9.2024

Yritystukien valintajaksoja on vuosittain viisi:

 • 16.1.–15.3.
 • 16.3.–15.5.
 • 16.5.–15.8.
 • 16.8.–15.10.
 • 16.10.–15.1.

Maatalouden investointitukien haku alkoi jo aikaisemmin tänä vuonna. Toukokuussa päättynyt ensimmäinen hakukierros toi Varsinais-Suomeen yli 200 hakemusta.

Maatalouden investointitukien valintajaksot Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa:

 • 11.5.–15.8.2023
 • 16.8.–15.10.2023
 • 16.10.2023–15.1.2024

 

Lisätiedot:

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Maaseutupalvelut-yksikön päällikkö

Antti Jaatinen, 02 9502 3016

antti.jaatinen@ely-keskus.fi

Lisätietoa tuenhakijalle Varsinais-Suomessa:

Maaseutu.fi/Varsinais-Suomi

Lisätietoa Ruokavirastosta:

Ruokavirasto.fi/yritystuet
Ruokavirasto.fi/hanketuet

 

Heinäkuusta alkaen EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen ajankohtaisia asioita kootaan Varsinais-Suomen maaseutuverkoston yhteiseen uutiskirjeeseen. Tilaa uutiskirje tästä!

 

Jaa juttu somessa!