Leader-ryhmien strategiatyö kuumimmillaan!

Jaa juttu somessa!

 

Varsinais-Suomen Leader-ryhmien painopisteet tulevalle kaudelle alkavat hahmottua. Ryhmät saivat strategiatyöhönsä uutta virtaa oppimalla toisiltaan sekä ProAgrian ja Varsinais-Suomen Liiton asiantuntijoilta yhteisessä strategiapäivässä.

Varsinais-Suomen Leader-ryhmät kokoontuivat perjantaina 8. huhtikuuta Paimion parantolalle työntekijöiden ja hallituslaisten kesken esittelemään toinen toisilleen käynnissä olevaa strategiatyötään.

Varsinais-Suomessa on viisi Leader-ryhmää: Turun seudulla toimiva Varsin Hyvä, saaristossa toimiva I samma båt – Samassa veneessä, Loimaan seudulla ja Somerolla toimiva Jokivarsikumppanit, Vakka-Suomessa ja Satakunnassa toimiva Ravakka sekä Salon seudulla ja Uudenmaan puolella toimiva Ykkösakseli. 

Kaikki viisi yhdistystä ovat hakeneet Leader-ryhmäksi myös EU:n rahoituskaudelle 2023–2027. Tulevalla kaudella Ykkösakseli ja I samma båt – Samassa veneessä tulevat toimimaan samoilla maantieteellisillä alueilla kuin kuluvallakin kaudella. Leader Ravakan alueesta Eurajoki siirtyy Leader Pyhjäjärviseudun alueelle ja Leader Jokivarsikumppaneiden alueesta Tarvasjoki siirtyy Leader Varsin Hyvän alueelle. 

Osallistavaa strategiatyötä

Leader-ryhmät tukevat maaseudun paikallista kehittämistä EU:n tavoitteiden, Suomen valtakunnallisten tavoitteiden ja omien paikallisten tavoitteidensa mukaisesti. Tällä hetkellä ryhmissä valmistellaan tulevan kauden paikallisia strategioita, joista ensimmäinen versio tulee olla valmis juhannukseen mennessä.

Strategioita valmistellaan hyvässä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Maaseudun asukkaita, yrittäjiä, yhdistyksiä, kuntia, mediaa, nuorisoa ja muita toimijoita on haastateltu ja muilla tavoin osallistettu mukaan strategian valmisteluun. Nyt tietoa on kasassa valtavat määrät ja sen analysoimisen jälkeen ryhmät valitsevat strategioihinsa tietyt painopisteet. 

Myötätuulessa – elinvoimaa ja elämänlaatua saaristossa

I samma båtin aluekartta, jossa näkyy Kustavin, Paraisten ja Kemiönsaaren kunnat.

I samma båt – Samassa veneessä on valinnut strategialleen neljä painopistealuetta, jotka ovat:

 • elinvoimaiset kyläyhteisöt
 • matkailun uudet ja kestävät ratkaisut
 • lähiruuan jalostuksen ja arvostuksen lisääminen
 • kestävä saaristo.

Ryhmän toiminnanjohtaja Minna Boström kertoo, että seuraavaksi hallitus tulee linjaamaan, kuinka suuri osuus seuraavan kauden rahoituksesta tullaan suuntaamaan millekin painopisteelle. 

I samma båtin toiminta-alue kattaa Kustavin, Paraisten ja Kemiönsaaren kunnat sekä niiden vesialueet. Maantieteellinen alue on siis suuri, mutta vakituisia asukkaita alueella on vain 23 000. 

– Kesäisin väkimäärä moninkertaistuu ja myös paikallisessa strategiassa huomioidaan se, että kehitystyöstä on hyötyä myös vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille, Boström sanoo.

Strategian työnimi on Myötätuulessa – elinvoimaa ja elämänlaatua saaristossa. 

Ravakalla viisi pääteemaa

Leader Ravakan osallistavassa valmistelutyössä on noussut esiin viisi pääteema, jotka ovat:

 • työtä tekeville
 • matkailun mahdollisuudet
 • yhteisöt yhdessä
 • yhteinen ympäristömme
 • nuorten ääni kuuluviin.

Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio kertoo, että työvoimapula Vakka-Suomessa on konkretisoitunut viime vuosina ja siksi tavoitteena on tulevalla kaudella rahoittaa entistä enemmän asukkaiden integroitumiseen ja viihtymiseen liittyviä hankkeita. Matkailun saralla tullaan panostamaan luonto- ja lähimatkailukohteisiin.

Ympäristötyö on kuluvalla kaudella ollut Ravakassa vahvaa, mutta jatkossa ajatus on löytää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja vesistöjen kunnostamiseen rahoitus muualta, jolloin Leader-tuki voitaisiin suunnata ympäristökohteiden virkistyskäytön rahoittamiseen. Nuoria yritetään saada viihtymään alueella paremmin ja panostusta tulee myös nuorten hyvinvointiin. 

Ravakan paikallisessa strategiassa näkyy sijainti meren rannalla ja kahden kaupungin välissä. 

– Asiat, joita tehdään Turussa ja Porissa, eivät useinkaan ulotu Vakka-Suomen alueelle – ja siksi paikalliselle kehittämistyölle on erityinen tarve, Kallio kommentoi. 

Ykkösakseli tavoittelee elinvoimaa ja uusia asukkaita

Leader Ykkösakselin strategialuonnoksessa on neljä osa-aluetta:

 • elinkeinojen kehittäminen ja yrittäjyys
 • monimuotoinen asuminen ja työnteko
 • paikalliset palvelut
 • kestävä kehitys ja ilmastonmuutos.

Ykkösakselin toiminnanjohtaja Maarit Teuri kertoo, että strategiatyössä yhdeksi suurimmista mahdollisuuksista on nähty ryhmän loistava fyysinen sijainti Turun ja pääkaupunkiseudun välissä. Alue on myös vapaa-ajan asukkaiden suosiossa ja vaivaton monipaikkainen asuminen ja työskentely ovat jo nyt yksi alueen vahvuuksista. Niitä halutaan kuitenkin edistää entisestään, sillä alueella on parhaillaan työvoimapulaa. Tällä hetkellä Ykkösakselin alueella maallemuutto suuntautuu vain tiettyihin paikkoihin ja samaan aikaan toisista kylistä katoaa asukkaiden mukana palvelut ja koulut. 

– Tulevalla ohjelmakaudella pyrimme vaikuttamaan siihen, että hyvää ja sujuvaa arkea voisi elää joka puolella meidän maaseutua, Teuri tiivistää. 

Varsin Hyvä lähtee liikkeelle SWOT-analyysin kautta

Leader Varsin Hyvän alue kartalla.

Leader Varsin Hyvän toiminnanjohtaja Pia Poikonen esitteli strategiapäivässä SWOT-analyysin, josta selviää Varsin Hyvän alueen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Vahvuuksiksi on listattu muun muassa korkeakoulujen ja oppilaitosten läheisyys, aktiiviset yhdistykset, yritysmyönteiset kunnat, houkuttelevat matkailukohteet ja mielenkiintoinen historia. Leader-työn näkökulmasta heikkouksiin on listattu maaseutualueen rajaus, joka hankaloittaa alueen kokonaisvaltaista kehittämistä, Leader-työn tunnettuus ja väliaikaisrahoituksen saaminen hankkeiden toteuttamiseen. 

Mahdollisuuksista Poikonen nostaa esiin muun muassa yhteiskäyttörakennukset ja muunkin yhteistyön edistämisen ja yhteisöllisyyden lisäämisen. Mahdollisuuksia on näköpiirissä myös bio- ja kiertotalouden puolella. 

– Ensi kaudella yksi uusi mahdollisuus syntyy myös starttimaataloustuesta, jota voidaan jatkossa myöntää maatalouteen linkittyvän yritystoiminnan aloittamiseen, Poikonen toteaa. 

Uhkia taas nähdään ennen kaikkea ilmastonmuutoksessa, jonka myötä luonnon monimuotoisuus katoaa, säiden ääri-ilmiöt lisääntyvät ja vesistöjen tila heikkenee. 

Jokivarsikumppaneiden alueella nuoret uskovat kotiseutunsa tulevaisuuteen

Jokivarsikumppaneiden alue kartalla.

Loimaan seudulla ja Somerolla toimiva Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit on avannut verkkosivuilleen kyselyn, jossa alueen asukkaat ja muut toimijat pääsevät kertomaan ajatuksiaan alueen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista.

Kyselyitä on tehty myös kohdennetusti esimerkiksi paikalliselle medialle ja kylätoimijoille. Leader-ryhmän puheenjohtaja Helinä Mäkelä kertoi strategiapäivässä alueen nuorille tekemästään kyselystä.

– Nuorten keskuudessa on nyt selvästi positiivinen vire ja he näkevät, että täällä on hyvä asua. Opiskelumahdollisuuksia alueella on aika huonosti ja siksi nuoret lähtevät yleensä muualle opiskelemaan, mutta monilla on ajatuksena palata kotiseudulle opiskelujen jälkeen. Kotiseudulle heitä vetää perhe, ystävät, tila ja edulliset asunnot, kertoo Mäkelä. 

Näkökulmaa ProAgrialta ja Varsinais-Suomen Liitolta

Yhteisessä strategiapäivässä Leader-ryhmät saivat työhönsä myös ulkopuolista näkökulmaa ProAgrian toimitusjohtaja Timo Junnilalta ja Varsinais-Suomen Liiton kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäeltä. 

LUE LISÄÄ:

Leader-ryhmien strategiapäivässä pohdittiin uusia keinoja toteuttaa EU:n yhteiset ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Maakuntastrategiasta vipuvartta Leader-toiminnan suunnitteluun

Jaa juttu somessa!