Leader-grupperna i Egentliga Finland fick över 20 miljoner euro!

Jaa juttu somessa!

 

Leader-grupperna i Egentliga Finland får under programperioden 2023–2027 dela ut över 20 miljoner euro i projekt- och företagsstöd för att utveckla landsbygden.

Fredagen den 10 februari undertecknade alla Finlands 52 Leader-grupper på Ständerhuset avtalen med Jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket för EU:s landsbygdspolitiska finansieringsperiod 2023–2027.

I Egentliga Finland är grupperna liksom under tidigare perioder Varsin Hyvä som fungerar i Åbotrakten, I samma båt – Samassa veneessä som fungerar i skärgården, Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit som fungerar i trakten av Loimaa och Somero, Ravakka som fungerar i Nystadsområdet och Satakunta samt Ykkösakseli som fungerar i Saloområdet och Nyland.

Grupperna i Egentliga Finland får under de närmaste fem åren dela ut över 20 miljoner euro för att utveckla landsbygden. Den offentliga finansieringen av Leaderverksamheten i Finland är under den här perioden omkring 230 miljoner euro.

I Egentliga Finland ser gruppernas finansieringsramar ut så:

 • Varsin Hyvä: 4 miljoner euro
 • I samma båt – Samassa veneessä: 2,8 miljoner euro
 • Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit: 4,2 miljoner euro
 • Ravakka: 4,8 miljoner euro
 • Ykkösakseli: 4,8 miljoner euro

Varsinais-Suomen Leader-ryhmät ja niiden rahoituskehykset kartalla.

Leader-grupperna är föreningar för utveckling av landsbygden. I deras verksamhet deltar områdets invånare och samfund som utvecklar området, som organisationer och kommuner i området. Med lokala åtgärder förbättrar man landsbygdens livskraft, utvecklar lokal service och näringar samt stöder mikroföretag och annan företagsamhet. Leader-grupperna beviljar EU-finansiering för lantliga utvecklingsprojekt och företagsstöd enligt sina egna lokala utvecklingsstrategier.

Varsin Hyvä vill göra Åbotrakten lockande, pigg, engagerad och grön

Neljä ihmistä allekirjoittaa papereitä pöydän ääressä.
Antti Kurvinen, Pia Poikonen, Päivi Paavilainen och Antti-Jussi Oikarinen.

För Varsin Hyväs del var det verksamhetsledare Pia Poikonen och ordförande Päivi Paavilainen som skrev under avtalet. Varsin Hyvä har ett område som inkluderar S:t Karins, Lundo, Masku, Nådendal, Nousis, Pemar, Reso, Rusko, Sagu, Tövsala och Åbos glesbygdsområden. Tarvasjoki som är en del av Lundo överfördes i början av året till Varsin Hyvä från Jokivarsikumppanit.

Föreningens lokala strategi heter Åbotrakten som lockar förnuftigt, piggt, engagerat och grönt.

– Med lockande menar vi dragningskraften i föreningsverksamheten och näringslivet, med pigghet livskraft och välfärd, med engagemang kulturarv och lokalhistoria samt med grön hållbar utveckling. Strategin har vuxit fram i en beredning på bred bas. Varje invånare och aktör inom vårt område har haft möjlighet att påverka dess innehåll, berättar Poikonen.

I samma båt – Samassa veneessä utvecklar skärgårdens livskraft

Neljä ihmistä allekirjoittavat papereita pöydän ääressä.
Antti Kurvinen, Siv Holmgren, Minna Boström och Antti-Jussi Oikarinen.

I samma båt – Samassa veneessä representerades i Ständerhuset av verksamhetsledare Minna Boström och ordförande Siv Holmgren. Föreningen stöder utvecklingen av landsbygd och skärgård i Pargas, Kimitoön och Gustavs.

– Vi har fyra tyngdpunkter i vår strategi för den nya perioden: smarta byar, turism, närmat och miljöåtgärder. Förutom företagsstöden och de allmännyttiga utvecklingsprojektstöden som är bekanta från tidigare perioder kan man under den nya perioden också ansöka om stöd för små projekt, alltså sådana under 8000 euro, samt företagssedlar för nya företagare, berättar Boström.

Jokivarsikumppanit ser livskraften som en adhesions- och attraktionsfaktor

Neljä ihmistä allekirjoittamassa papereita pöydän ääressä.
Antti Kurvinen, Taina Sainio, Antti Leino och Antti-Jussi Oikarinen.

Från Leader-grupp Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit var det verksamhetsledare Taina Sainio och viceordförande Antti Leino som mötte upp i Ständerhuset. 

Jokivarsikumppanit har kommunerna Aura, Koski TL, Loimaa, S:t Mårtens, Oripää, Pöytis och Somero som sitt område. Dess nya strategi har tre tyngdpunktsområden: infrastruktur för livskraft, social sammanhållning som kvarhållande och attraherande kraft samt mångsidighet i näringsliv och arbetsmarknad.

– Med nya slags företagsstöd försöker vi ta ett mera vidsynt grepp på hur vi utvecklar näringslivet. Genomgående teman i programmet är miljö- och klimatåtgärder samt smarta byar, tillägger Sainio.

Ravakka gjorde Finlands bästa strategi

Neljä ihmistä allekirjoittamassa papereita pöydän ääressä.
Antti Kurvinen, Kari Mäkelä, Ulla Kallio och Antti-Jussi Oikarinen.

Leader Ravakka representerades vid undertecknandet av föreningens verksamhetsledare Ulla Kallio och ordförande Kari Mäkelä. Till Ravakkas område hör Letala, Nystad, Vemo, Virmo (Mynämäki) Pyhäranta och Raumo. Euraåminne överfördes vid årsskiftet från Ravakka till Leader Satasilta.

Leaders urvalskommitté gav Ravakkas nya utvecklingsprogram Luotsi (Lotsen) de högsta poängen i hela Finland. Uppskattningsvis 2 500 personer deltog i utvecklandet av Luotsi.

– I programmet hör man vårt områdes invånares, föreningar, företags, experters och ungdomars röster. Ett stort tack till alla som deltagit i strategiarbetet! Målet för Luotsistrategin är att främja livskraft via näringarna, skapa möjligheter inom turismen, jobba ihop på smarta sätt och ge förutsättningar för en meningsfull fritid.

Ykkösakseli eftersträvar en fungerande vardag och beredskap för framtiden

Neljä ihmistä allekirjoittamassa papereita pöydän ääressä.
Antti Kurvinen, Kai Nousiainen, Maarit Teuri och Antti-Jussi Oikarinen.

Det var verksamhetsledare Maarit Teuri och ordförande Kai Nousiainen som satte sina namn under Ykkösakselis avtalspapper. Föreningen fortsätter att utveckla landsbygden lokalt i Salo, Högfors, Lojo och Vichtis. Själva de urbana centrumen i Salo och Lojo får inte Leaderfinansiering.

Ykkösakseli fick sammanlagt 4,8 miljoner euro i finansiering. Av pengarna används 3,8 miljoner till projektstöd och en knappa miljon till Leader-gruppens verksamhet, dvs aktivering och rådgivning för områdets invånare, samfund och företag.

– Vi är mycket nöjda med finansieringen vi fått. På årsnivå kan vi bevilja ungefär lika mycket projekt- och företagsstöd som tidigare. Ykkösakselis nya strategi siktar på bättre lokal service, en fungerande vardag, livskraftiga mikroföretag och beredskap för framtiden, berättar Teuri.

Instrument för aktiv verksamhet

Mies pitää puhetta Säätytalolla ison yleisön edessä.
Antti Kurvinen.

Vid undertecknandet på Ständerhuset talade jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen och kanslichef Jaana Husu-Kallio.

– Leaderverksamheten har befäst sin plats som lokal utvecklingsaktör. Lokala åtgärder främjar förutom människors och miljöns välfärd, biodiversiteten och dämpandet av klimatförändringen. Leader uppmuntrar landsbygdens invånare och ger dem verktyg för aktiv verksamhet. Det i sin tur stärker demokratin, sade Kurvinen.

Kanslichef Jaana Husu-Kallio för sin del lyfte fram hur avancerat det finländska Leaderarbetet är i internationell jämförelse.

Det finns Leaderverksamhet överallt på den finländska landsbygden, och över 2,5 miljoner människor bor i landsbygdsområden med tillgång till Leaderfinansiering. Finansieringen av Leaderverksamheten kommer ur EU:s landsbygdsfond samt statens och kommunernas budgeter. Det kompletteras alltid också av de sökandes privata finansiering.

 

Tilläggsuppgifter:

Verksamhetsledarna för Leader-grupperna

 • Leader Ravakka: Ulla Kallio, tel. 044 034 4345
 • Leader I samma båt – samassa veneessä: Minna Boström, tel. 0400 718 913
 • Leader Varsin Hyvä: Pia Poikonen, tel. 050 338 3867
 • Leader Ykkösakseli: Maarit Teuri,tel. 0400 982 236
 • Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry: Taina Sainio, tel 044 067 4434

Jord- och skogsbruksministeriet

 • Laura Jänis, tel. 029 5162090, laura.janis@gov.fi

 

Yli 20 miljoonaa euroa Varsinais-Suomen Leader-ryhmille!

Jaa juttu somessa!