Investointituki vahvistaa kananmunatalon kilpailukykyä

Jaa juttu somessa!

 

Vuonna 2003 perustettu täyden palvelun kananmu­natalo Munax Oy Laitilassa käsittelee vuodessa ka­nanmunia 25 miljoonia kiloa. Kasvava yritys työllis­tää tällä hetkellä yli 70 henkilöä.

Syksyllä 2015 tuotantotiloihin Laitilaan val­mistui uusi massaamon terminaali. Nyt käynnissä on investoinnin toinen vaihe, jossa tiloihin asen­netaan uutta tekniikkaa, kuten pakkauslinjastoa ja pastörointilaitteistoa. Investointiin saatiin Maaseu­turahaston tukea Varsinais-Suomen ELY-keskukses­ta.

– Kun saamme ensimmäisten joukossa moder­nin tekniikan käyttöömme, pystymme vastaamaan kilpailuun ei ainoastaan kotimaassa, vaan myös ul­komaan markkinoilla. Uusin tekniikka mahdollistaa myös innovatiivisen tuotekehityksen sekä nopeut­taa projektejamme huomattavasti, toimitusjohtaja Janne Torikka toteaa.

Munax Oy:llä on runsaasti kokemusta ra­hoitushakemuksista. Nyt uudella ohjelmakaudella Maaseuturahaston tuen hakeminen vaikutti kui­tenkin alkuun haastavalta: kaikki tuntui olevan vielä enemmän tai vähemmän epäselvää, eikä oh­jeistusta ollut saatavilla. Lopulta kaikki sujui luon­nikkaasti, ja erityisesti sähköinen hakujärjestelmä Hyrrä on ollut hakijalle myönteinen kokemus.

– Kyl­lä sähköinen haku on tätä päivää, ja iso edistysaskel rahoitusohjelmalle, Torikka kiittelee.

Onnistuneen rahoitushakemuksen tukijal­kana toimii Munaxin kokemusten mukaan yrityk­sen oma suunnittelutyö. Suunnitteluun kannattaakin varata riittävästi aikaa, sillä esimer­kiksi tarjouspyyntöjen kokoaminen saattaa kestää.

– Hyrrään ei kannata läh­teä syöttämään hakemusta, jos materiaalit ovat puutteellisia. Hakijan kannattaa myös rohkeasti kysyä neuvoa rahoittajalta, jos jokin asia mietityttää, Torikka vinkkaa.

 

Teksti: Eija Eloranta, Turun yliopiston Brahea-keskus

 

Jaa juttu somessa!