Puutuotealaa hiotaan nousukiitoon

Jaa juttu somessa!
Jouni Silvast on ollut parikymmentä vuotta puutuotealan yritysten kanssa tekemisissä Etelä-Suomen alueella. Kuvaaja: Saija Räty

Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle eli TutKi–hankkeen tarkoituksena on jalkauttaa tutkimustiedon hyödyt pienten ja mikroyritysten saataville.

— Tavoitteena on, että yritysten liiketoimintaa saadaan vauhditettua tuotekehityksen, markkinoinnin, ympäristöviestinnän ja digitalisoinnin avulla, kertoo projektipäällikkö Jouni Silvast Metsäkeskuksesta.

Keväällä 2016 alkaneessa hankkeessa on saatu jo paljon hyviä tuloksia aikaan. EPD-ympäristöselosteen tuotantomallin kehittäminen piensahoille on yksi uusista avauksista. Ympäristöseloste tarkoittaa käytännössä rakennustuotteen hiilijalanjälkeä. Pilotointi piensahojen EPD:stä tehtiin savitaipalelaisessa Finnstamm Oy:ssä. Hirsiteollisuus ry:n jäsenyrityksille on parhaillaan valmistumassa hirsiseinän ympäristöseloste TutKi-hankkeessa suunnitellun mallin mukaisesti.

—  Selosteen puuttuminen on ollut viennin este hirsiteollisuudelle, sillä Keski-Euroopassa on vaadittu ympäristöselostetta. Jollain aikavälillä EPD saattaa olla Suomessakin pakollinen kaikille rakennustuotteille. Tuli se pakolliseksi tai ei, kehitys menee siihen suuntaan, että ympäristöseloste vaaditaan, Silvast huomauttaa.

TutKi-hankkeessa Suomen sahayrittäjille lanseerattu Lähipuu-brändi on saanut paljon kiinnostusta osakseen.
—  Sahayrittäjissä on paljon pieniä yrittäjiä, jotka toimivat paikallisesti ja käyttävät puuta paikallisesti. Lähipuu-brändi on heille hyvä markkinointiväline.
TutKi-hanke vastaa todelliseen tarpeeseen, sillä puutuotealan mikroyrityksillä ja pienillä yrityksillä ei usein ole resursseja kehittämiseen. Toiminta sisältää koulutuksia, yritysverkostojen rakentamista, yrityskohtaista neuvontaa sekä avustamista yritysten tuotekehityksessä, tuotannon kehittämisessä ja markkinoinnissa. Hanke reagoi myös erilaisiin vaatimuksiin, joihin pienten yritysten on tulevaisuudessa vastattava.

—  Yksi esimerkki on juuri tämä ympäristöseloste. Nämä olisivat pienille yrityksille vaativia projekteja, jos niissä ei olisi mikään ulkopuolinen taho apuna, Silvast tietää.

Höyläyksen työpaja Piispanristin Saha Oy:ä. Kuvaaja: Jouni Silvast

Vientikauppa tasaa kotimaan markkinoiden notkahduksia

Silvast toivoo, että puutuotealan yritykset lähtisivät rohkeammin viemään tuotteitaan maailmalle.

—  Tällä alalla vientikauppaan on ollut jostain syystä aina kynnys. Vienti nähdään ehkä vaikeana, vaikka ei se ole sen kummempaa kuin kaupankäynti kotimaassakaan.
Valonkajastusta yritysten vientihalukkuuteen on kuitenkin nähtävissä.

—  Nyt tulee uutta yrittäjäsukupolvea, jolla on enemmän halua ja varmaan osaamistakin vientiin. Kielitaitoa ja koulutusta on enemmän kuin aiemmilla sukupolvilla.

Silvast muistuttaa, että Suomessa puutuotealalla on pienet markkinat ja kova kilpailu. Vienti esimerkiksi Euroopan suurille markkinoille olisi tervetullut kysynnän tasaaja.

—  Jos meille tulee taantuma, voi isommilla markkinoilla olla kysyntää. Meillä pienten yritysten tuotantomäärät ovat niin pieniä, että ne uppoavat helposti vientiin.
Euroopassa puurakentaminen on voimakkaassa nosteessa, kun Suomessa vasta heräillään tähän. Metsäteollisuudestaan tunnettu Kaakkois-Suomikaan ei voi puurakentamisella ylpeillä.

— Kun vertaa muuhun Suomeen, on Kaakko puurakentamisen valkoista aluetta. Ilmastotalkoita ajatellen puurakentaminen olisi kuitenkin tehokas tapa sitouttaa hiilidioksidia. Olisi hyvä, jos kunnissa velvoitettaisiin tutkimaan puu aina vaihtoehtona, kun suunnitellaan rakennuskohteita, Silvast sanoo.

TutKi-hanke on Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kumppanuushanke, joka jatkuu vuoden 2019 helmikuuhun saakka. Hankkeen kohderyhmänä ovat puuta hyödyntävät ja sitä jalostavat metsäteollisuuden yritykset ja niihin liittyvät tuotannon ja palvelun yritykset.
INSTA – lujuuslajittelukoulutukset ja uusinnat pyörivät nonstop -koulutuksina koko hankkeen ajan. Hanke järjestää yhteismatkan Kevätmessuille 13.4.2018 ja Okra – näyttelyyn heinäkuun alussa. Tervetuloa mukaan! Lisätiedot ja ilmoittautumiset Jouni Silvastille.

Finnstamm Oy:n Heikki Rytkönen (vas.) Savitaipaleelta sekä professori Erkki Verkasalo ja erikoistutkija Martti Venäläinen (oik.) ihmettelemässä männyn tyviä Punkaharjulla. Lahonkestävä männyn sydänpuu on kotimaista ja myrkytöntä materiaalia rakentamiseen. Kuvaaja: Jouni Silvast

 

 

 

Teksti: Saija Räty, tiedottaja, KaakonKantri

Jaa juttu somessa!