Det behövs mera finansiering för att landsbygdsutveckling på gräsrotsnivå!

Jaa juttu somessa!   DEBATTARTIKEL Finland får stöd ur Europeiska Unionens landsbygdsfond för lantbruksutveckling för att utveckla sina egna landsbygdsområden. Stöd ur landsbygdsfonden beviljas såväl av NTM-centralerna som av alla de 55 Leadergrupperna i Finland. Leaderstöd ges bland annat åt företagares, föreningars och kommuners utvecklingsprojekt på landsbygden. Den som ansöker om finansiering kan till exempel … Jatka artikkelin Det behövs mera finansiering för att landsbygdsutveckling på gräsrotsnivå! lukemista