Maaseuturahasto näkyy myös kaupungissa – Uudenkaupungin demokatu sai asukkaat mukaan kehittämiseen

Jaa juttu somessa!
Demokatu-hankkeeseen kuului muun muassa upea sateenvarjoista koostunut teos. Kuva: Anssi Ketonen

Uudenkaupungin keskustassa kokeiltiin kesällä erilaisia ideoita kaupungin kehittämiseksi. Leader Ravakan kautta rahoitetussa hankkeessa keskustaan tehtiin muun muassa kävelykatu, jossa testattiin uudenlaisia tapoja lisätä keskustan viihtyvyyttä. Hankkeen tekemän kyselytutkimuksen perusteella kokeilu sai pääosin erittäin positiivista palautetta ihmisiltä. Demokadun koettiin piristäneen ja lisänneen keskustan viihtyvyyttä. Enemmistö kyselyn vastaajista kannattaa pysyvän kävelykadun rakentamista Uudenkaupungin keskusta-alueelle.

Kuva: Anssi Ketonen

Demokatu hankkeessa kokeiltavat ideat kerättiin asukkailta ja erilaisia esille nousseita asioita toteutettiin konkreettisesti kesän aikana. Kävelykatukokeilun lisäksi hankkeen aikana toteutettiin erilaisia tapahtumia, tehtiin valaistusta, rakennettiin ihmisille paikkoja oleskella ja kokeiltiin kukkaistutuksia. Hankkeessa tehtiin muun muassa keinuparatiisi asukkaiden käyttöön. Hankkeen vetäjä Sonja Stenman kertoo, että riippukeinut saivat suuren suosion.

Erilaisia riippukeinuja oli parhaimmillaan 14 kappaletta ihmisten kokeiltavana. Niitä ripustettiin puihin ja osa oli omissa telineissään. Asentamisen jälkeen seurattiin, että käykö niissä kukaan keinumassa. Ja ne olivat olleet käytössä lähes yötä päivää, Stenman sanoo.

Kokeilemisen malli on lainattu Yhdysvalloista, jossa käytetään termiä taktinen urbanismi. Tämä tarkoittaa, että kaupunkitilaan tehdään väliaikaisia muutoksia, jotta voidaan tehdä todellisen kokemuksen perusteella pysyviä kehittämistoimia.

Runsaasti keskustelua herättänyt kävelykatu oli testattavana yhteensä viiden viikon ajan. Tuona aikana seurattiin, miten kävelykatu vaikuttaa liikenteeseen ja ihmisten kulkemisiin. Kävelykatu koettiin pääosin positiivisena asiana, mutta osa ihmisistä oli huolissaan esimerkiksi parkkipaikkojen riittävyydestä ja keskustan näivettymisestä.

Demokatu-hankkeessa toteutetulla kävelykadulla kokeiltiin monenlisia tapoja lisätä ihmisten viihtyvyyttä. Kuva: Sonja Stenman.

Demokadusta tehtiin kyselytutkimus, jossa asukkailta kerättiin kokemuksia hankkeesta. Kyselyyn vastasi noin neljäsataa henkilöä ja kuntalaiset pitivät kokeilua vaikuttavana. Hanke herätti kuntalaisissa keskustelua kaupunkikulttuurin kehittämiseen. Muun muassa turvallisuuden tunne keskustassa koettiin kyselyssä parantuneen. Erityisen paljon kannatusta kyselyssä saivat valaistusratkaisut, riippukeinut sekä penkkien ja istutusten lisääminen.

Kokeilussa saatujen kokemusten perusteella kehitetään kaupunkisuunnittelua hyväksi koettuun suuntaan. Tulokset saatetaan päättäjien tietoon ja sitä kautta pyritään vaikuttamaan tulevaisuuden budjetointiin ja suunnitelmiin.

Riippumattoparatiisi sai suuren suosion. Kuva: Sonja Stenman.

Rauhanpuiston kehittäminen on selkeästi yksi asia, jota voisi jatkossa kehittää ihmisten oleskelupaikaksi. Puisto on helmi, joka on ollut hiukan epämääräinen alue kaupungin keskeisellä paikalla. Yllätyttiin itsekin, kuinka nopeasti puistosta saatiin viihtyisä paikka kaupunkilaisille, Stenman kertoo.

Lyhyessä ajassa toteutettu kokeilu ei olisi hankevetäjä Sonja Stenmanin mukaan toteutunut ilman Leader-rahoitusta. Stenman kertoo, että rahoituksen turvin pystyttiin toteuttamaan asukkaiden toiveita konkreettiseksi ja nopealla aikataululla. Kokeilut toteutettiin pääasiassa vuokra- tai lainakalustolla. Hankkeessa oli mukana runsaasti eri toimijoita yhdistyksistä yrityksiin. Avainasemassa oli myös suuri tehdyn talkootyön määrä. Talkoilla saatiin myös kehittämistoimet näkyväksi ja konkreettiseksi. Hankkeen toteutti Uudenkaupungin kaupunki ja hallinnoinnin toteutti Ukipolis Oy.

 

Teksti: Anssi Ketonen, Kuvat Anssi Ketonen, Sonja Stenman.

Jaa juttu somessa!