Hakemuksen käsittely

Hakemuksen käsittely

 

Hakemuksen valmistelu Leader-ryhmälle

Päävastuullinen on hakija sidosryhmineen, Leader-ryhmällä avustava rooli. Tutustu valmisteluvaiheessa Leader-ryhmän strategiaan ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -asiakirjaan. Hakija jättää Leader-ryhmälle osoitetun rahoitushakemuksen HYRRÄ-järjestelmään tarvittavine liitteineen. Leader-ryhmän työntekijät valmistelevat hakemuksen hallituksen käsittelyä varten. Neuvottelut sidosryhmien ja tarvittaessa asiantuntijoiden kanssa, joilta voidaan tarvittaessa pyytää myös kirjallinen lausunto hallituskäsittelyä varten.

Hallituksen käsittely

Hallituksen jäsenet toimivat oman toimialueensa asiantuntijana. Tarvittaessa kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Käsittelyyn osallistuvilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Hallituksen varsinaiset jäsenet osallistuvat päätöksentekoon. Ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja Leader-ryhmän henkilöstöllä on hallituksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänivaltaa. Leader-ryhmän hallitus esittää ELY-keskukselle hanketta rahoitettavaksi tai rahoittamatta jätettäväksi. Päätös tehdään enemmistöpäätöksenä. Rahoituspäätökset tehdään Leader-ryhmän strategian painopisteiden ja valintakriteerien perusteella. Valintakriteerit löytyvät ryhmien nettisivuilta. Päätöksenteossa noudatetaan yhdistyslain säädöksiä hallituksen jäsenten ja yhdistyksen työntekijöiden jääviydestä.

Varsinainen rahoituspäätös

ELY-keskus tekee viranomaispäätöksen Leader-ryhmän esityksen pohjalta. Päätös toimitetaan hakijalle ja tiedoksi Leader-ryhmälle.

 

Hakemuksen valmistelu ELY-keskukselle

Vastuu hakemuksen valmistelusta on hakijalla. Ota yhteyttä ELY-keskuksen maaseuturahoituksen asiantuntijoihin. Tutustu valmisteluvaiheessa alueelliseen maaseutuohjelmaan ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -asiakirjaan. Hakemus ja tarvittavat liitteet tallennetaan HYRRÄ-järjestelmään. ELY-keskus käsittelee ja pisteyttää hakemuksen ja tekee päätöksen rahoituksen myöntämisestä.

 

Maaseudun yritys- ja hanketukia voi hakea jatkuvasti. Leader-ryhmissä hakemuksia käsitellään jatkuvasti. ELY-keskuksessa hakemukset otetaan käsittelyyn valintajakson päättymisen jälkeen.

 

Yritystukien valintajaksot vuonna 2016/2017 ovat:

  • 1.11.2016 – 31.1.2017
  • 1.2. – 30.4.2017
  • 1.5. – 31.7.2017
  • 1.8. – 31.10.2017

Hanketukien valintajaksot vuonna 2016/2017 ovat:

  • 1.11.2016 – 28.2.2017
  • 1.3. – 31.5.2017
  • 1.6. – 31.10.2017

 

Jos valintajakso päättyy viikonloppuna tai pyhäpäivänä, virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23:59.

 

 

 

Jaa juttu somessa!