Yritystuen hakeminen

Miten tukea haetaan?

 

Tukea haetaan sähköisesti HYRRÄ-verkkopalvelussa. Hakemukseen liitetään tarvittavat liitelomakkeet pdf-muodossa. Tutustu HYRRÄän täällä.

Yritystuen hakemukseen tarvitaan ainakin seuraavat tiedot:

 • Hakijan tiedot
 • Investoinnin tai kehittämisen toimenpiteet
 • Toimenpiteen merkitys yritystoiminnalle
 • Tavoitteet
 • Kustannusarvio kululajeittain
 • Rahoitussuunnitelma
 • Haettavan tuen määrä ja yksityisen rahoituksen osuus
 • Kilpailutus

Hakemuksen lisäksi tarvitaan myös muita liitteitä:

 • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma
 • Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma
 • Jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
 • Velkaluettelo
 • Seurantatiedot
 • Rakentamisen osalta pääpiirustukset

 

Liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen.

Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 1. yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta;
 2. hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne;
 3. yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä;
 4. suunnitellut perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi;
 5. suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu;
 6. suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista;
 7. tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot.
Jaa juttu somessa!